Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Flux RSS    |   Abonare la stiri prin email   |   Contacte


07.08.2020
Știați că în Moldova există afaceri sociale, care-și dedică veniturile carității? Unde le găsiți și cum funcționează acestea (VIDEO)
27.07.2020
People in Need Moldova lansează un concurs de granturi în contextul intervențiilor împotriva COVID-19
24.07.2020
National consultant(s) for the elaboration of amendments to the legal framework on social entrepreneurship in Moldova


 

  


Prima pagină  »  Resurse  »  Publicații
Publicații
Raport de analiză a situației actuale și a provocărilor în ceea ce privește dezvoltarea antreprenoriatului social în Republica Moldova
Publicat: 01.10.2019   

Acest document de analiza, a fost elaborat pentru Ministerul Economiei și Infrastructurii ca urmare a contractului de asistență tehnică și financiară pe care îl are încheiat cu Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei în cadrul proiectului ” Economic Policy Advice to the Moldovan Government”, PN 17.2181.8-002.00. Activitățile de cooperare în domeniul dezvoltării a statului german în Moldova sunt cofinanțate de donatori precum UE, Agenția Internațională Suedeză de Cooperare în Dezvoltare (SIDA), Biroul de Cooperare al Elveției (SDC) și Guvernul României.
 
Documentul vizează analiza contextului actual și proiectarea cadrului de acțiune pentru perioada 2020-2025 de dezvoltare a antreprenoriatului social în vederea maximalizării potențialului pe care îl poate aduce acest sector în dezvoltarea comunitară, crearea de locuri de muncă în special pentru categorii defavorizate, creșterea gradului de asociere a producătorilor locali, dezvoltare rurală, durabilă și sustenabilă.
 
Raportul de analiză a situației actuale și a provocărilor în ceea ce privește dezvoltarea antreprenoriatului social, a fost elaborat ca urmare a consultărilor care au avut loc cu membrii Comisiei Naționale de Antreprenoriat Social, Cancelaria de Stat, Ministerul Economiei și Infrastructurii (MEI), Ministerul Finanțelor (MF), Ministerul Justiției (MJ), Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS), Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC), Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului IMM (ODIMM), Congresul Autorităților Locale din Republica Moldova (CALM), Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), ONG ”Ecoul Cernobilului”, ONG ”Eco-Răzeni”, ONG ”Făclia”, Asociația Obștească Centrul de Cooperare–Liderism–Unitate–Eficiență(CLUE).
 
De asemenea, o serie de date, au fost colectate prin aplicarea unui chestionar online care a vizat percepția actorilor sociali activi în domeniu privind gradul de dezvoltare a sectorului din perspectivă legislativă, financiară, resurse umane, facilități, impact ș.a.
 
Prezentul raport, analizează situația actuală a R. Moldova din perspectiva unor probleme sociale cu care se confruntă țara, face o trecere în revistă a istoricului apariției în lume a sectorului de economie socială / antreprenoriat și clarifică conceptul și definițiile atribuite sectorului. De asemenea, analizează domeniul din perspectiva existenței sau nu a unor legi speciale în diferite țări europene precum și cadrul legislativ de funcționare a antrenoriatului social în R. Moldova. Pentru a imagine mai clară cu privire la stadiul de dezvoltare a antreprenoriatului social în R. Moldova, se face o analiză din perspectivă legislativă dar și de percepție la nivel de actori sociali implicați în domeniu atât din sectorul public, cât și privat. În final, documentul propune o serie de obiective și acțiuni pentru perioada 2020-2025, care să contribuie la crearea unui cadru favorabil de dezvoltare a acestui sector și care să stea la baza elaborării unui PLAN NAȚIONAL DE DEZVOLTARE A ANTREPRENORIATULUI SOCIAL ÎN PERIOADA 2020-2025.
Descarcă documente ataşate
pdf, 2 MBPublicații

Publicat: 21.12.2018   
Institutul de Instruire în Dezvoltare "MilleniuM" a elaborat în 2018 un studiu amplu, de ansamblu privind situația antreprenoriatului social și posibilitățile antreprenoriale ale tinerilor în Republica Moldova. Studiul a fost elaborat de Asociația Națională a Tinerilor Manageri în cadrul proiectului Erasmus + KA2 "EAST Entrepreneurial (Training Strategic)". Citeşte mai mult...
Publicat: 12.10.2018   
În Republica Moldova nu există concepte, strategii, politici specifice și mecanisme de sprijin public care vizează dezvoltarea economiei sociale, iar cadrul legal este în curs de elaborare. Legea nou adoptată privind antreprenoriatul social va trebui să fie implementată și monitorizată pe deplin înainte de a evalua impactul și beneficiile sale pentru acest sector. Proiectele finanțate de donatori sunt în prezent mecanismul principal pentru crearea, finanțarea și susținerea întreprinderilor sociale. Acestea fiind cîteva dintre concluziile studiului publicat în februarie 2018 de Comisia Europeană. Citeşte mai mult...
Publicat: 27.11.2017   
Studiul recomandă elaborarea și adoptarea unei legi şi politici de cadru privind reglementarea domeniului economiei sociale, stabilirea măsurilor de promovare şi de susținere a economiei sociale ce ar facilita dezvoltarea antreprenoriatului social şi, respectiv, ar încuraja participarea economică a femeilor şi incluziunea socială a celor mai vulnerabile pături din populație. Citeşte mai mult...
Publicat: 27.11.2017   
Acest studiu a fost elaborat în contextul Strategiei de Dezvoltare a Societăţii Civile 2012-2015 şi a Planului de Acţiuni care prevede valorificarea antreprenoriatului social şi instituirea de facilităţi corespunzătoare. Documentul are menirea de a facilita activitatea grupului de lucru interguvernamental instituit pe lângă Ministerul Economiei al Republicii Moldova pentru elaborarea Legii privind antreprenoriatul social. Citeşte mai mult...
Publicat: 27.11.2017   
Această broșură a fost creată în cadrul Conferinței Naționale pentru Antreprenoriat Social, ediția a II-a, Chișinău 2016 Citeşte mai mult...
Publicat: 27.11.2017   
Эта брошюра была разработана в рамках Национальной Конференции по Социальному Предпринимательству, II выпуск, Кишинэу, 2016 Citeşte mai mult...
Publicat: 27.11.2017   
Cercetarea îmbină metodele de studiu cantitativă și calitativă, punând accent pe evaluarea gradului de pregătire a sectorului de tineret din Republica Moldova în dezvoltarea întreprinderilor sociale dar și identificarea barierelor existente în acest sens. Citeşte mai mult...

         


© 2020 Inițiativa pentru antrepenoriat social în Moldova   |   Site elaborat de Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS