Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Flux RSS    |   Abonare la stiri prin email   |   Contacte


02.04.2019
Social Nature: locul unde profitul corespunde scopului
28.03.2019
Bunele practici din antreprenoriatul social autohton, prezentate țărilor din Regiunea Dunării
05.03.2019
Better Future Factory sau economie circulară în olandeză


 

  


Prima pagină  »  Noutăți
Noutăți
Rețele de întreprinderi sociale de inserție - misiunea și rolul acestora, experiența Belgiei
Publicat: 04.02.2019   

Vorbim azi de o societate cu adevărat integră atunci când toți membrii săi se simt legați unii de alții, împărtășesc aceleași valori, stabilindu-și obiective commune și trăiesc unanim sentimentul că participă la același sistem social. Totodată, o mare parte a populației continuă să lupte cu fenomenul excluziunii în creștere, printre care șomeri, persoane fără domiciliu stabil, persoane cu dizabilități, foști deținuți, etc. Din acest motiv, axa centrală, în jurul căreea se cristalizează fenomenul de inserție, rămâne munca. La prima vedere vagă și neclară, noțiunea de inserție socială capătă totuși din ce în ce mai mult teren pe scena actualității contemporane.

 Termenul de inserție presupune în sine un scop, dar, totodată și un mijloc. Pe de o parte, este rezultatul mecanismelor de integrare, precum socializarea, prin care persoana asimilează elementele ce-i permit să-și găsească locul în comunitate. Pe de altă parte, inserția presupune intervențiile prin diverse dispozitive publice, precum ajutor de șomaj sau ajutor social, făcute în adresa grupurilor sociale, victime ale excluziunii. De-a lungul a mai multor ani, schimburile între rețelele naționale de întreprinderi sociale de inserție au permis identificarea principiilor comune pentru identificarea acestor inițiative în diverse țări ale UE.

Din 2011, rețeaua Rețeaua europeană a întreprinderilor sociale de inserție (ENSIE) este recunoscută de Comisia Europeană drept partener-cheie în procesul de inserție socială. Deși a fost oficial creată în 2001, în Bruges (Belgia), rețeaua își propune ca misiune-cheie reprezentarea, gestionarea și dezvoltarea, în cadrul Uniunii Europene, a rețelelor și asociațiilor pentru întreprinderile sociale de inserție profesională. Actualmente, ENSIE numără 29 de asociații și rețele naționale din circa 23 de țări, reprezentând peste 3150 de întreprinderi sociale europene. Odată cu constituirea acestei rețele, s-a mai pus o piatră de temelie complementară în strategia europeană și națională de dezvoltare durabilă, punînd accent pe aspecte precum:

  • piața de muncă și integrarea socială a grupurilor de risc, ameliorând posibilitățile acestora de angajare și productivitate,
  • viabilitatea economică a întreprinderilor sociale, integrarea și fortificarea rolului acestora în peisajul economic general,
  • promovarea egalității de șanse, menținând totodată strategia preconizată de Uniunea Europeană în materie de integrare de gen.

În vederea consolidării eforturilor depuse de actorii economiei sociale, atât la nivel național, cât și european, au fost create rețele ale întreprinderilor sociale care au ca misiune crearea de locuri de muncă durabile prin promovarea participării lucrătorilor în societate. Una din ele este rețeaua RES (Rețeaua Întreprinderilor Sociale), creată în 1997 în regiunea belgiană Valonia, care include 17 întreprinderi cu caracter social, reunite sub același obiectiv comun: lupta împotriva excluziunii sociale prin reinserția socioprofesională. Rolul său major consistă în crearea de legături între întreprinderile membre, în dezvoltarea unei sinergii și stabilirea unui dialog care ar oferi schimburi de experiențe și informații practice în domeniul antreprenoriatului social. Totodată, RES-ul însoțește viitorii angajați (șomerii sau persoanele în căutarea domeniului lor profesional) în procesul de realizare a proiectului lor profesional și dobândirea unui post de muncă durabil și de calitate. Pentru a-și fortifica impactul, Rețeaua întreprinderilor Sociale se implică activ și la nivel european, făcând parte din rețeaua europeană ENSIE și contribuind, alături de aceasta, la dezvoltarea de parteneriate europene în domeniul inserției prin activitate economică.

Economie socială este un concept care include mai multe aspecte. În Flandra, noțiunea de economie socială constituie termenul umbrelă care cuprinde companiile și inițiativele cu caracter social recunoscute și susținute de guvernul flamand. În Bruxelles, economia socială prinde contur prin intermediul „Inițiativelor Locale pentru Dezvoltare Ocupării Forței de Muncă”, ceea ce face din Belgia una din cele opt țări europene care dețin un cadru politic de susținere a economiei sociale. Rețeaua belgiană SST (Social Work Together) este umbrela locurilor de muncă cu carater social din regiunea  flamandă, reprezentând peste 90% din actorii acestui, care se axează pe următorii doi piloni:

SST oferă suport membrilor săi prin informare, dezvoltarea metodologiilor și promovarea comunicării în cadrul aceluiași sector;

SST apără interesele sectorului și a membrilor săi față de politicile și domeniul social în general.

SSt este formată din 100 de membri, generatori de peste 10 000 de posturi de muncă, iar misiunea sa de bază este de a nu lăsa pe nimeni deoparte. 
Noutăți

Publicat: 02.04.2019   
În viziunea celor de la Social Nature, lansarea unei afaceri profitabile, de înaltă performanță nu trebuie să vină în detrimentul creării unui impact pozitiv. Lansată în orașul canadian Vancouver, în 2014, Social Nature a fost concepută de fondatoarea și actualul ei Director executiv Annalea Krebs (care stă, de altfel și în spatele celebrei platforme de consum ethicalDeals din America de Nord), sub forma unei companii, care să vină în ajutorul milioanelor de consumatori nord-americani, în vederea înverzirii alegerilor lor de consum. Citeşte mai mult...
Publicat: 28.03.2019   
Două exemple de bune practici în domeniul antreprenoriatului social din Republica Moldova au fost prezentate în cadrul unui seminar desfășurat în Germania. Este vorba de compania ”Floare de cireș” care timp de 7 ani desfășoară o activitate de antreprenoriat social contribuind la dezvoltarea comunitară, crearea de noi oportunităţi de formare socio-profesională şi angajare a persoanelor defavorizate, și, totodată, oferă servicii de catering în Republica Moldova. A doua organizație care susține domeniul antreprenoriatului social este Fundația “Est Europeană” care vine cu diverse proiecte de dezvoltare și susținere a afacerilor și programe de educație și asistenta tehnică. Citeşte mai mult...
Publicat: 05.03.2019   
Echipa Better Future Factory este formată din antreprenori viabili, ingineri, povestitori, arhitecți, vînzători, analiști ai pieței, designeri de produse și microbiologiști ocazionali. Întreprinderea socială este locul în care produsele sunt re-imaginate și transpuse în soluții scalabile și durabile. Totul a început încă în 2012, când, prin proiectul comun cu clienții Perpetual Plastic, întreprinderea a creat prima mașină mobilă, interactivă, de reciclare a deșeurilor din plastic în articole printate 3D. Citeşte mai mult...
Publicat: 03.03.2019   
RézoSocial propune parcursuri de retur pe piața de muncă profesioniste în domeniul informaticii prin posturi de tehnician de mentenanță sau programist pentru o perioadă de doi ani. Beneficiind în paralel cu munca lor de un mentoring socio-profesional și de o instruire continuă, majoritatea salariaților RézoSocial în proces de inserție găsesc cu ușurință un post de muncă stabil. Astfel, proiectul servește drept trambulină între excluziune și returul către locuri de muncă profesioniste. Citeşte mai mult...
Publicat: 26.02.2019   
L’ESTOC este condusă de 5 persoane, incluzând 3 persoane cu dizabilități intelectuale și oferă o gamă largă de oportunități de integrare în câmpul muncii. Angajatul se implică încă de la început în tot procesul de muncă cu aceeași piesă: de la frizare, la tratare, lustruire, vopsire și glazurare. Misiunea întreprinderii rezidă în conceperea, producerea și comercializarea mobilei fabricate din materiale reciclate și obiecte scoase din uz, care permit ameliorarea vieții persoanelor cu dizabilități intelectuale prin muncă. Citeşte mai mult...
Publicat: 24.02.2019   
Cooperativa socială Humana Nova este o întreprindere socială din Croația, care încurajează angajarea persoanelor cu dizabilități și a altor persoane excluse social, în procesul de fabricare și vânzare a produselor textile inovatoare din materiale ecologice atât pe piața internă, cât și pe cea externă. Prin activitățile pe care le desfășoară, ea contibuie activ și direct la instituirea unei societăți tolerante și cooperante, la dezvoltarea sustenabilă a comunității locale, susținând concomitent grupurile dezavantajate social în dezvoltarea încrederii în sine și a calității vieții. Citeşte mai mult...
Publicat: 11.02.2019   
Modul de organizare și desfășurare a concursului este prăvăzut în anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr.1165 din 28 noiembrie 2018 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Antreprenoriat Social şi a listei genurilor de activitate ce constituie activităţi de antreprenoriat social. Citeşte mai mult...
Publicat: 11.02.2019   
În perioada 11-14 februarie și, respectiv, 11-15 martie 2019, la Chișinău, se va desfășura cursul de consolidare a capacităților a cca 25 funcționari publici din cadrul autorităților publice centrale și locale, inclusiv reprezentanți ai societății civile, în domeniul economiei și antreprenoriatului social „Policies for a Socially Responsible Labour Market”. Cursul de instruire se realizează în parteneriat cu Cancelaria de Stat a Republicii Moldova, în cadrul proiectului „Mobilizarea internațională a forței de muncă”, coordonat de Agenția ANPAL Servizi S.p.A. din Italia și finanțat de Ministerul Muncii și Politicilor Sociale al Republicii Italiene. Citeşte mai mult...
Publicat: 07.02.2019   
Orașul Birmingham din Marea Britanie a primit în noiembrie 2018 oficial statutul de Oraș al Întreprinderii Sociale, în cadrul unui eveniment organizat de Unity Trust Bank, unde a fost apreciată valoarea socială creată de sectorul economiei sociale. Organizația iSE CIC, cu sediul la Birmingham și condusă de Sarah Crawley, a fost extem de implicată în dezvoltarea unui parteneriat pe întreg teritoriul orașului de lansare a Birmingham-ului ca Oraș al Întreprinderii Sociale. Citeşte mai mult...
Publicat: 04.02.2019   
Sunt invitați antreprenorii sociali care dețin o întreprindere / inițiativă socială și sunt dornici de a învăța cum să jongleze cu instrumentele de marketing pentru a crea pe piață o imagine prietenoasă, credibilă și inspirațională. În decursul celor 3 zile de seminar, participanții vor învăța a: Citeşte mai mult...

1 - 10 din 68

         


© 2019 Inițiativa pentru antrepenoriat social în Moldova   |   Site elaborat de Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS