Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Flux RSS    |   Abonare la stiri prin email   |   Contacte


20.05.2020
Ambasada SUA, Eco-Răzeni și Floare de cireș: împreună pentru bine
14.05.2020
Sondaj de opinie pentru un studiu baseline în domeniul antreprenoriat social din Republica Moldova
12.05.2020
Social economy missions call for proposals


 

  


Prima pagină  »  Noutăți
Noutăți
(ROM, RUS, ENG) Invitație la Conferinţa Naţională pentru Antreprenoriat Social, a V-a ediție, 27 septembrie 2019, Chișinău
Publicat: 18.08.2019   

Toamna este anotimpul abundenței și când spunem asta ne referim nu doar la roade din belșug, dar și la evenimente anuale. O înțeleaptă vorbă românească spune că „toamna se numără bobocii”. Întocmai, și la noi, la Eco-Răzeni, toamna este prilejul cel mai bun de a organiza o nouă ediție a multașteptatei Conferințe Naționale pentru Antreprenoriat Social. Evenimentul nostru atinge în acest an frumoasa cifră de 5 ani, datorită interesului și fidelității Dumneavoastră, dragi prieteni, dar și a susținerii acordate de partenerii cărora le-am câștigat încrederea: Ministerul Federal Austriac al Muncii, Afacerilor Sociale, Sănătății și Protecției Consumatorilor, Uniunea Europeană și IM Swedish Development Partner. De aceea, avem bucuria și plăcerea de a vă invita să petreceți ziua de vineri, 27 septembrie 2019, alături de noi, participând în cadrul celei de-a V-a ediții a conferinței, consacrate în acest an impactului social, tehnicilor și strategiilor de măsurare a acestuia. Limbile de lucru ale conferinței vor fi româna, rusa și engleza.

Venim și în acest an cu vești bune și oameni valoroși, oportunități de promovare și networking, dezbateri și prezentări captivante și, bineînțeles, deschidere spre cunoaștere și colaborare. Vom fi norocoși să-i avem printre participanții de onoare ai acestei ediții pe experții în materie de economie socială din Spania (UpSocial), Belgia (ENSIE), Italia (Tiresia), Austria (BBS), dar și din partea Comisiei Europene (Direcția generală pentru piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri).

Cu siguranță, nu ați dori să ratați această excelentă ocazie de a trăi o nouă experiență de neuitat în compania celor mai de renume actori ai antreprenoriatului social de la noi și de peste hotare, de a interacționa și a afla lucruri noi, toate menite să asigure o mai bună colaborare și sinergie a antreprenorilor sociali. Așadar, pentru a fi sigur că locul Dumneavoastră rămâne rezervat, vă îndemnăm să vă înregistrați cât mai curând, completând formularul online, până la data de 6 septembrie 2019, iar pentru orice detalii suplimentare nu ezitați să ne contactați oricând la telefonul 0 268 73325 sau e-mail: ecorazeni@gmail.com

Vă mulțumim anticipat pentru completarea cu precizie a tuturor informațiilor din formular, care va facilita pregătirea agendei şi a listei participanților la conferință. Până-n septembrie, vă dorim un sfârșit de vară cât mai frumos!

[RU]
Осень – сезон изобилия! Когда мы говорим об этом, имеем в виду не только сезон урожая, но и ежегодные мероприятия. Мудрая русская пословица гласит, «цыплят по осени считают». Так же, как и у нас, в Eco-Răzeni осень – является лучшим временем организовать новое и долгожданное мероприятие Национальной Конференции по Социальному Предпринимательству. Дорогие друзья, благодаря вашей заинтересованности и преданности, в этом году, мы отмечаем первый юбилей. Нашему мероприятию — 5 лет, но также благодаря поддержке, оказанной партнерами, к которым нам удалось завоевать доверие: Федеральное министерство труда, социальных дел, здравоохранения и защиты прав потребителей Австрии, Европейского Союза и IM Шведского Партнёра по Развитию. В этом контексте, мы рады пригласить Вас провести пятницу, 27 сентября 2019 с нами, принять участие в 5-м выпуске Конференции, посвященной в этом году социальному воздействию методам и стратегии развития. Рабочие языки конференции – румынский, русский и английский.

И в этом году, мы пришли с хорошими новостями, ценными людьми, возможностями для продвижения по службе и налаживания связей, захватывающими дебатами и презентациями и, конечно же, открытостью к знаниям и сотрудничеству. Нам посчастливилось иметь среди почетных участников гостей экспертов в области социальной экономики из Испании (UpSocial), Бельгии (ENSIE), Италии (Tiresia), Австрии (BBS), но и от Европейской Комиссии (Генеральный директорат по внутреннему рынку, промышленности, предпринимательству и МСП).

Конечно же, вы не хотели бы упустить эту прекрасную возможность получить новый и незабываемый опыт рядом с самыми известными участниками социального предпринимательства как местных, так и за рубежных, чтоб взаимодействовать и изучать новые вещи, так как все это предназначено для обеспечения лучшего сотрудничества и взаимодействия социальных предпринимателей.

Поэтому чтобы быть уверенным, что ваше место зарезервировано, просим Вас зарегистрироваться заранее, заполнив онлайн-форму до 6 сентября 2019. Для получения более подробной информации, не стесняйтесь, обращайтесь к нам в любое время по номеру 0 268 73325 или электронная почта: ecorazeni@gmail.com

Заранее благодарим за точное заполнение всей информации в форме, которая облегчит подготовку повестки дня и списка участников конференции. До сентября! Мы желаем вам прекрасного завершения лета!

[EN]
A season of plenty, autumn is the time of the year when a lot of food is ready, as it is harvest time and annual events too. For us, at Eco-Razeni Association, fall is also the perfect opportunity to organize a new edition of the awaited National Conference on Social Entrepreneurship. Due to your shared interest and fidelity, dear friends, we are happy to celebrate this year the fifth anniversary of our event. Special thanks to our donors and sponsors who believed in us and made this event traditional: Austrian Federal Ministry of Labour, Social Affairs and Consumer Protection, European Union and IM Swedish Development Partner. In this regard, we invite you to spend your Friday of 27 September 2019 with us, participating in the framework of the Vth edition of the conference, exclusively dedicated to social impact, measuring techniques end strategies. Romanian, Russian and English shall be the working languages of this event.

As in previous editions, we bring you great news and high-value people, new opportunities for promotion and networking, immersive debates and presentations and, of course, openness to knowledge and cooperation. We will be lucky to have this year too honored guests and experts in social economy from Spain (UpSocial), Belgium (ENSIE), Italy (Tiresia), Austria (BBS), and European Commission (General Direction for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs).

You will surely not want to miss the chance to live an unforgettable experience with the most famous players of the social entrepreneurship in Moldova and abroad, to interact with them and to learn new interesting things, all that intended to encourage a better and fruitful synergy between social entrepreneurs. So, make sure you reserved your place before 6 September 2019, by filling the online registration. For further details, please feel free to contact us by phone: 0 268 73325 or by e-mail: ecorazeni@gmail.com

Thank you in advance for an accurately completion of the registration form, that will facilitate the agenda and participants list preparation. Until September, have a beautiful end of summer!
Noutăți

Publicat: 20.05.2020   
Astăzi, când întreaga omenire e pusă la încercare, #solidaritate și #împreună au devenit cele mai prețioase cuvinte, pline de sens și greutate, iar fiecare gest, chiar și cel mai mic, este apreciat și binevenit. Deși evenimentele de orice gen au fost anulate, antreprenorii sociali își reinventează zilnic rolurile, misiunile, pentru a supraviețui și a nu uita să ofere ajutor, acolo unde pot și unde este mai mare nevoie. Citeşte mai mult...
Publicat: 14.05.2020   
Stimați antreprenori sociali și viitori antreprenori sociali, Business Development Capital (BDC) vă invită să participați la un sondaj de opinie care ne va ajuta să înțelegem mai bine provocările Dvs. în activitatea de antreprenoriat social legate de accesul la resurse financiare, umane și facilități fiscale. Citeşte mai mult...
Publicat: 12.05.2020   
The general objective of this call for proposals is to follow-up on a successful European Social Economy Regions 2018 (ESER) pilot that established a basis for creation of effective networks of social economy stakeholders at regional level across Europe, and to boost inter-regional collaboration in the field of social economy. The project is aiming at engaging a network of regional and local authorities established in the EU and COSME participating countries, and stakeholders with similar social economy priorities and creating space for inter-regional learning and collaboration. Citeşte mai mult...
Publicat: 12.05.2020   
Acest Fond este un instrument care susține diversificarea activităților economice și consolidarea mediului antreprenorial în zonele rurale, îmbunătățind nivelul de trai al populației locale. Vor fi sprijinite inițiativele care urmăresc să contribuie la (i) stimularea revitalizării economice și (ii) creșterea atractivității zonelor rurale ale țării. Astfel, vor fi identificate inițiativele economice inovatoare, menite să valorifice potențialul și resursele locale. Acesta va sprijini proiectele care vor servi drept modele de urmat pentru companiile locale ce acționează în calitate de catalizatori pentru o schimbare pozitivă. Citeşte mai mult...
Publicat: 07.05.2020   
În cadrul proiectului Finance4SocialChange, întreprinderile sociale din Republica Moldova ar putea beneficia de o finanțare de 10.000 de euro. Companiile sociale pot depune dosarele la „Competiția internațională pentru cele mai bune idei în domeniul antreprenoriatului social”. Totodată, este deschisă înregistrarea pe platforma educațională online, unde timp de 6 săptămâni, antreprenorii sociali vor beneficia cursuri gratuite, care vor consta din șase module de instruire pe următoarele subiecte: impact, strategie, finanțe, management, dezvoltare și comunicare. Citeşte mai mult...
Publicat: 01.04.2020   
The “Unlocking the potential of young social entrepreneurs in Moldova and Ukraine” project helps to foster the social entrepreneurial potential of young people in Moldova and Ukraine by establishing a favourable ecosystem for social enterprises as well as by inspiring and supporting more young social entrepreneurs to develop and sustain their innovative solutions to the promotion of social inclusion and environmental sustainability across both countries. The project is funded by the European Union under its EU4Youth Programme. Citeşte mai mult...
Publicat: 28.02.2020   
EcoVisio lansează Acceleratorul ”BusinessCool” pentru Antreprenoriat Social - un program destinat antreprenorilor locali, care practică activităţi economice cu impact social sau de mediu pozitiv, care doresc să-şi sporească abilităţile în domeniul antreprenorial, pentru asigurarea dezvoltării și gestionării eficiente a afacerii. Citeşte mai mult...
Publicat: 20.12.2019   
Comitetul Economic și Social European (CESE) a organizat pe 27 noiembrie 2019, la Strasbourg, cea de-a 4-a ediție a Zilei europene a întreprinderilor economiei sociale. Evenimentul a avut ca generic: Economia socială: angajarea teritoriilor și a societății civile. Pe parcursul întregii zile de reuniune, au fost organizate numeroase ateliere privind ameliorarea ecosistemului Uniunii Europene pentru economia socială, abordând diverse subiecte-cheie, precum: rolul economiei sociale în economia socială de piață inițiativa Pact for Impact și angajamentele sale pentru Europa; economia socială ca motor pentru co-construcția unei tranziții ecologice pentru orașe și regiuni. Citeşte mai mult...
Publicat: 13.12.2019   
Suportul pentru întreprinderile sociale de inserție care poate fi oferit de către Guvernul Republicii Moldova prin intermediul unui Program de stat, precum și propunerile pentru elaborarea Planului național de acțiuni pentru dezvoltarea antreprenoriatului social pentru anii 2020-2025 – au fost subiectele discuției din cadrul atelierului de lucru care s-a desfășurat la Ministerul Economiei și Infrastructurii. Citeşte mai mult...
Publicat: 13.12.2019   
Comisia Europeană a lansat un nou apel de înregistrare în cadrul European Social Economy Regions (ESER) 2020. Pentru prima dată, ESER 2020 vor încuraja implicarea activă a regiunilor și orașelor care deja au participat în cadrul edițiilor ESER 2018/2019. Pe lângă dimensiunea sa tradițională de sensibilizare și a ambiției de a atrage la bord noi regiuni și orașe din țările membre UE și țări terțe, membre ale programului COSME, ESER 2020 introduce o componentă nouă – ESER 2.0. Citeşte mai mult...

1 - 10 din 99

         


© 2020 Inițiativa pentru antrepenoriat social în Moldova   |   Site elaborat de Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS