Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Flux RSS    |   Abonare la stiri prin email   |   Contacte


20.12.2019
Ziua europeană a întreprinderilor economiei sociale: Declarația de la Strasbourg
13.12.2019
MEI a organizat atelierul „Măsuri de sprijin şi încurajare a antreprenoriatului social în Moldova”
13.12.2019
Un nou apel de înregistrare în cadrul European Social Economy Regions (ESER) 2020


 

  


Prima pagină  »  Noutăți
Noutăți
(ROM, RUS, ENG) Invitație la Conferinţa Naţională pentru Antreprenoriat Social, a V-a ediție, 27 septembrie 2019, Chișinău
Publicat: 18.08.2019   

Toamna este anotimpul abundenței și când spunem asta ne referim nu doar la roade din belșug, dar și la evenimente anuale. O înțeleaptă vorbă românească spune că „toamna se numără bobocii”. Întocmai, și la noi, la Eco-Răzeni, toamna este prilejul cel mai bun de a organiza o nouă ediție a multașteptatei Conferințe Naționale pentru Antreprenoriat Social. Evenimentul nostru atinge în acest an frumoasa cifră de 5 ani, datorită interesului și fidelității Dumneavoastră, dragi prieteni, dar și a susținerii acordate de partenerii cărora le-am câștigat încrederea: Ministerul Federal Austriac al Muncii, Afacerilor Sociale, Sănătății și Protecției Consumatorilor, Uniunea Europeană și IM Swedish Development Partner. De aceea, avem bucuria și plăcerea de a vă invita să petreceți ziua de vineri, 27 septembrie 2019, alături de noi, participând în cadrul celei de-a V-a ediții a conferinței, consacrate în acest an impactului social, tehnicilor și strategiilor de măsurare a acestuia. Limbile de lucru ale conferinței vor fi româna, rusa și engleza.

Venim și în acest an cu vești bune și oameni valoroși, oportunități de promovare și networking, dezbateri și prezentări captivante și, bineînțeles, deschidere spre cunoaștere și colaborare. Vom fi norocoși să-i avem printre participanții de onoare ai acestei ediții pe experții în materie de economie socială din Spania (UpSocial), Belgia (ENSIE), Italia (Tiresia), Austria (BBS), dar și din partea Comisiei Europene (Direcția generală pentru piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri).

Cu siguranță, nu ați dori să ratați această excelentă ocazie de a trăi o nouă experiență de neuitat în compania celor mai de renume actori ai antreprenoriatului social de la noi și de peste hotare, de a interacționa și a afla lucruri noi, toate menite să asigure o mai bună colaborare și sinergie a antreprenorilor sociali. Așadar, pentru a fi sigur că locul Dumneavoastră rămâne rezervat, vă îndemnăm să vă înregistrați cât mai curând, completând formularul online, până la data de 6 septembrie 2019, iar pentru orice detalii suplimentare nu ezitați să ne contactați oricând la telefonul 0 268 73325 sau e-mail: ecorazeni@gmail.com

Vă mulțumim anticipat pentru completarea cu precizie a tuturor informațiilor din formular, care va facilita pregătirea agendei şi a listei participanților la conferință. Până-n septembrie, vă dorim un sfârșit de vară cât mai frumos!

[RU]
Осень – сезон изобилия! Когда мы говорим об этом, имеем в виду не только сезон урожая, но и ежегодные мероприятия. Мудрая русская пословица гласит, «цыплят по осени считают». Так же, как и у нас, в Eco-Răzeni осень – является лучшим временем организовать новое и долгожданное мероприятие Национальной Конференции по Социальному Предпринимательству. Дорогие друзья, благодаря вашей заинтересованности и преданности, в этом году, мы отмечаем первый юбилей. Нашему мероприятию — 5 лет, но также благодаря поддержке, оказанной партнерами, к которым нам удалось завоевать доверие: Федеральное министерство труда, социальных дел, здравоохранения и защиты прав потребителей Австрии, Европейского Союза и IM Шведского Партнёра по Развитию. В этом контексте, мы рады пригласить Вас провести пятницу, 27 сентября 2019 с нами, принять участие в 5-м выпуске Конференции, посвященной в этом году социальному воздействию методам и стратегии развития. Рабочие языки конференции – румынский, русский и английский.

И в этом году, мы пришли с хорошими новостями, ценными людьми, возможностями для продвижения по службе и налаживания связей, захватывающими дебатами и презентациями и, конечно же, открытостью к знаниям и сотрудничеству. Нам посчастливилось иметь среди почетных участников гостей экспертов в области социальной экономики из Испании (UpSocial), Бельгии (ENSIE), Италии (Tiresia), Австрии (BBS), но и от Европейской Комиссии (Генеральный директорат по внутреннему рынку, промышленности, предпринимательству и МСП).

Конечно же, вы не хотели бы упустить эту прекрасную возможность получить новый и незабываемый опыт рядом с самыми известными участниками социального предпринимательства как местных, так и за рубежных, чтоб взаимодействовать и изучать новые вещи, так как все это предназначено для обеспечения лучшего сотрудничества и взаимодействия социальных предпринимателей.

Поэтому чтобы быть уверенным, что ваше место зарезервировано, просим Вас зарегистрироваться заранее, заполнив онлайн-форму до 6 сентября 2019. Для получения более подробной информации, не стесняйтесь, обращайтесь к нам в любое время по номеру 0 268 73325 или электронная почта: ecorazeni@gmail.com

Заранее благодарим за точное заполнение всей информации в форме, которая облегчит подготовку повестки дня и списка участников конференции. До сентября! Мы желаем вам прекрасного завершения лета!

[EN]
A season of plenty, autumn is the time of the year when a lot of food is ready, as it is harvest time and annual events too. For us, at Eco-Razeni Association, fall is also the perfect opportunity to organize a new edition of the awaited National Conference on Social Entrepreneurship. Due to your shared interest and fidelity, dear friends, we are happy to celebrate this year the fifth anniversary of our event. Special thanks to our donors and sponsors who believed in us and made this event traditional: Austrian Federal Ministry of Labour, Social Affairs and Consumer Protection, European Union and IM Swedish Development Partner. In this regard, we invite you to spend your Friday of 27 September 2019 with us, participating in the framework of the Vth edition of the conference, exclusively dedicated to social impact, measuring techniques end strategies. Romanian, Russian and English shall be the working languages of this event.

As in previous editions, we bring you great news and high-value people, new opportunities for promotion and networking, immersive debates and presentations and, of course, openness to knowledge and cooperation. We will be lucky to have this year too honored guests and experts in social economy from Spain (UpSocial), Belgium (ENSIE), Italy (Tiresia), Austria (BBS), and European Commission (General Direction for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs).

You will surely not want to miss the chance to live an unforgettable experience with the most famous players of the social entrepreneurship in Moldova and abroad, to interact with them and to learn new interesting things, all that intended to encourage a better and fruitful synergy between social entrepreneurs. So, make sure you reserved your place before 6 September 2019, by filling the online registration. For further details, please feel free to contact us by phone: 0 268 73325 or by e-mail: ecorazeni@gmail.com

Thank you in advance for an accurately completion of the registration form, that will facilitate the agenda and participants list preparation. Until September, have a beautiful end of summer!
Noutăți

Publicat: 20.12.2019   
Comitetul Economic și Social European (CESE) a organizat pe 27 noiembrie 2019, la Strasbourg, cea de-a 4-a ediție a Zilei europene a întreprinderilor economiei sociale. Evenimentul a avut ca generic: Economia socială: angajarea teritoriilor și a societății civile. Pe parcursul întregii zile de reuniune, au fost organizate numeroase ateliere privind ameliorarea ecosistemului Uniunii Europene pentru economia socială, abordând diverse subiecte-cheie, precum: rolul economiei sociale în economia socială de piață inițiativa Pact for Impact și angajamentele sale pentru Europa; economia socială ca motor pentru co-construcția unei tranziții ecologice pentru orașe și regiuni. Citeşte mai mult...
Publicat: 13.12.2019   
Suportul pentru întreprinderile sociale de inserție care poate fi oferit de către Guvernul Republicii Moldova prin intermediul unui Program de stat, precum și propunerile pentru elaborarea Planului național de acțiuni pentru dezvoltarea antreprenoriatului social pentru anii 2020-2025 – au fost subiectele discuției din cadrul atelierului de lucru care s-a desfășurat la Ministerul Economiei și Infrastructurii. Citeşte mai mult...
Publicat: 13.12.2019   
Comisia Europeană a lansat un nou apel de înregistrare în cadrul European Social Economy Regions (ESER) 2020. Pentru prima dată, ESER 2020 vor încuraja implicarea activă a regiunilor și orașelor care deja au participat în cadrul edițiilor ESER 2018/2019. Pe lângă dimensiunea sa tradițională de sensibilizare și a ambiției de a atrage la bord noi regiuni și orașe din țările membre UE și țări terțe, membre ale programului COSME, ESER 2020 introduce o componentă nouă – ESER 2.0. Citeşte mai mult...
Publicat: 20.11.2019   
Fabrica de ciocolată Kocka Csoki din Budapesta, Ungaria și-a propus drept misiune să îmbunătățească calitatea vieții persoanelor care suferă de autism, promovând posibilitățile lor de angajare printr-un program complex de formare și integrare profesională: tânărul autist poate beneficia de instruiri privind deprinderile de viață independentă, de stagiu de muncă în cadrul programului de instruire și de un post de muncă permanent. Citeşte mai mult...
Publicat: 20.11.2019   
Conceptul Zilei Întreprinderii Sociale a fost lansat de organizația engleză Social Enterprise UK. La început, această zi a fost sărbătorită în Marea Britanie și alte câteva țări. În 2017, Ziua Întreprinderii Sociale a devenit globală. Social Enterprise UK, Consiliul Britanic și organizația Antreprenorilor Sociali din Danemarca (SED) au venit cu inițiativa de a extinde această zi specială și de a implica mai multe țări. Citeşte mai mult...
Publicat: 13.11.2019   
Dezvoltarea antreprenoriatului social pentru anii 2020 – 2025 necesită inițierea procesului de elaborare a planului național de acțiuni, anunță Ministerul Economiei și Infrastructurii. Planul național urmează a fi elaborat pentru a fi asigurată dezvoltarea unui cadru propice de dezvoltare a antreprenoriatului social în Republica Moldova precum și în scopul asigurării unei sinergii între acțiunile și eforturile autorităților publice centrale, locale, organizații ale societății civile. Citeşte mai mult...
Publicat: 11.11.2019   
COMPANIILE din Republica Moldova care doresc să contribuie la dezvoltarea și promovarea ANTREPRENORIATULUI SOCIAL sunt invitate să participe la proiectul transnațional Finance4SocialChange. Potențialii investitori pot sprijini financiar una din cele 30 de întreprinderi sociale din regiunea Dunării, inclusiv din Republica Moldova, care vor fi selectate pentru a-și prezenta Planul de afaceri. Citeşte mai mult...
Publicat: 11.11.2019   
Din start, proiectul URBAN SPACE și-a propus să ofere suport financiar permanent proiectelor sociale locale și crearea societății prin atragerea liderilor comunității, care vor participa la întrunirile trimestriale, unde vor decide chiar ei cum și unde vor fi utilizate fondurile adunate. De la lansarea proiectului, peste 100 de inițiative locale au beneficiat de finanțarea deplină, parțială sau cu contribuția administrației locale. Citeşte mai mult...
Publicat: 24.10.2019   
Întreprindere socială pentru producția de scoarță decorativă și beton din lemn „Eco-business: Construiește, dar nu distruge!” este proiectul realizat în Satul Glinoe, raionul Slobozia, în cadrul ONG-ului „EtEko”, și se ocupă de reciclarea deșeurilor din lemn și reutilizarea lemnului în alte domenii ale vieții de zi cu zi. Citeşte mai mult...
Publicat: 24.10.2019   
Agenții economici din Republica Moldova, care pe parcursul anului 2018 s-au implicat sau au desfășurat activități social corporative, pot participa la Concursul Național IMM – Model sustenabil de Responsabilitate Socială, ediția a X-a. Gala premiilor se va desfășura în cadrul Conferinței Internaţionale a Întreprinderilor Mici și Mijlocii 2019. Citeşte mai mult...

1 - 10 din 92

         


© 2020 Inițiativa pentru antrepenoriat social în Moldova   |   Site elaborat de Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS