Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Flux RSS    |   Abonare la stiri prin email   |   Contacte


28.02.2020
Dezvoltă-ți afacerea cu BusinessCool - Accelerator de Antreprenoriat Social
20.12.2019
Ziua europeană a întreprinderilor economiei sociale: Declarația de la Strasbourg
13.12.2019
MEI a organizat atelierul „Măsuri de sprijin şi încurajare a antreprenoriatului social în Moldova”


 

  


Prima pagină  »  Noutăți
Noutăți
Ziua europeană a întreprinderilor economiei sociale: Declarația de la Strasbourg
Publicat: 20.12.2019   

Comitetul Economic și Social European (CESE) a organizat pe 27 noiembrie 2019, la Strasbourg, cea de-a 4-a ediție a Zilei europene a întreprinderilor economiei sociale. Evenimentul, coorganizat de administrația orașului Strasbourg, împreună cu Eurometropola și Ministerul francez al tranziției ecologice și solidare, a avut ca generic: Economia socială: angajarea teritoriilor și a societății civile. Pact for Impact for the European Union. Pe parcursul întregii zile de reuniune, au fost organizate numeroase ateliere privind ameliorarea ecosistemului Uniunii Europene pentru economia socială, abordând diverse subiecte-cheie, precum: rolul economiei sociale  în economia socială de piață inițiativa Pact for Impact și angajamentele sale pentru Europa; economia socială ca motor pentru co-construcția unei tranziții ecologice pentru orașe și regiuni. 

Comisarul Nicolas Schmit a subliniat încă o dată misiunea economiei sociale și capacitatea sa de a crea locuri de muncă de calitate, de a reduce inegalitățile, precum și rolul important al acesteea în lupta contra schimbărilor climatice. În fond, economia socială ar trebui să joace un rol central în Pactul verde și în Soclul european al drepturilor sociale. În finalul zilei, participanții au adoptat Déclarația de la Strasbourg pentru economia socială, pe care au prezentat-o Comisarului Schmit. Declarația face appel la crearea unei economii sociale de piață care reconciliază performanța economică cu progresul social și viabilitatea ecologică. Declarația de la Strasbourg susține numeroase schimbări politice și sociale, asemănătoare cu cele cerute de Rețeaua europeană a Întreprinderilor Sociale de Inserție (ENSIE):  

  • să ofere orientări Statelor membre cu privire la valorile comune care definesc sectorul întreprinderilor economiei sociale și să le asiste în elaborarea unor politici publice eficace;
  • să integreze întreprinderile economiei sociale în toate politicile privind piața unică, favorabilă întreprinderilor mici și mijlocii și antreprenoriatului, veghind ca aceste politici șă țină cont de particularitățile întreprinderilor economiei sociale;
  • să dezvolte cel mai adecvat ecosistem financiar, să promoveze investițiile strategice în proiecte de economie socială inovatoare și sustenabile pe pe durata ciclului lor de viață la nivel local, regional, național și european și să acorde prioritate economiei sociale în programele de finanțare ale UE;
  • să asigure ca întreprinderile economiei sociale beneficiază pe deplin de tranziția digitală integrând economia socială în conceptul de piață unică digitală;
  • să sporească gradul de sensibilizare, să amelioreze vizibilitatea și recunoașterea lor, promovând  conturile satelit care prezintă situația economiei sociale în toată Europa;
  • să elaboreze rapoarte care să trateze în paralel impactul și progresele atinse în domeniile social, economic și de mediu, făcând să figureze în procesul Semestrului european elemente referitoare la dezvoltarea întreprinderilor economiei sociale, fapt ce necesită acces la instrumentele de măsurare a impactului social și la schimbul de bune practici;
  • să acorde asistență autorităților publice în eforturile lor ce șin de integrarea antreprenoriatului social la toate nivelurile de educație;
  • să promoveze co-construcția și adoptarea unor măsuri inovatoare în scopul exploatării pe deplin a capacității  economiei sociale de a se dezvolta, de a răspunde în mod eficient cerințelor sociale și să contribuie la incluziunea socială, la coeziunea și dezvoltarea sustenabilă;
  • să exploateze integral potențialul inovației sociale, încurajând crearea de parteneriate  transsectoriale și pluridisciplinare în vederea identificării în comun a unor soluții incluzive și durabile;
  • să se asigure că toate instituțiile publice la nivel local, regional, național și european pun în aplicare proceduri de atribuire a contractelor de achiziții publice responsabile din punct de vedere social și ecologic.

Economia socială s-a adeverit a fi un succes european. Iar, prin această Declarație, actorii economiei sociale, reuniți la Strasbourg, au lansat un apel în favoarea unui angajament și a unui program de acțiuni ferme, vizând  deblocarea întregului potențial al economiei sociale în Europa, purtând valorile europene fundamentale ale democrației și cetățeniei.
Noutăți

Publicat: 28.02.2020   
EcoVisio lansează Acceleratorul ”BusinessCool” pentru Antreprenoriat Social - un program destinat antreprenorilor locali, care practică activităţi economice cu impact social sau de mediu pozitiv, care doresc să-şi sporească abilităţile în domeniul antreprenorial, pentru asigurarea dezvoltării și gestionării eficiente a afacerii. Citeşte mai mult...
Publicat: 13.12.2019   
Suportul pentru întreprinderile sociale de inserție care poate fi oferit de către Guvernul Republicii Moldova prin intermediul unui Program de stat, precum și propunerile pentru elaborarea Planului național de acțiuni pentru dezvoltarea antreprenoriatului social pentru anii 2020-2025 – au fost subiectele discuției din cadrul atelierului de lucru care s-a desfășurat la Ministerul Economiei și Infrastructurii. Citeşte mai mult...
Publicat: 13.12.2019   
Comisia Europeană a lansat un nou apel de înregistrare în cadrul European Social Economy Regions (ESER) 2020. Pentru prima dată, ESER 2020 vor încuraja implicarea activă a regiunilor și orașelor care deja au participat în cadrul edițiilor ESER 2018/2019. Pe lângă dimensiunea sa tradițională de sensibilizare și a ambiției de a atrage la bord noi regiuni și orașe din țările membre UE și țări terțe, membre ale programului COSME, ESER 2020 introduce o componentă nouă – ESER 2.0. Citeşte mai mult...
Publicat: 20.11.2019   
Fabrica de ciocolată Kocka Csoki din Budapesta, Ungaria și-a propus drept misiune să îmbunătățească calitatea vieții persoanelor care suferă de autism, promovând posibilitățile lor de angajare printr-un program complex de formare și integrare profesională: tânărul autist poate beneficia de instruiri privind deprinderile de viață independentă, de stagiu de muncă în cadrul programului de instruire și de un post de muncă permanent. Citeşte mai mult...
Publicat: 20.11.2019   
Conceptul Zilei Întreprinderii Sociale a fost lansat de organizația engleză Social Enterprise UK. La început, această zi a fost sărbătorită în Marea Britanie și alte câteva țări. În 2017, Ziua Întreprinderii Sociale a devenit globală. Social Enterprise UK, Consiliul Britanic și organizația Antreprenorilor Sociali din Danemarca (SED) au venit cu inițiativa de a extinde această zi specială și de a implica mai multe țări. Citeşte mai mult...
Publicat: 13.11.2019   
Dezvoltarea antreprenoriatului social pentru anii 2020 – 2025 necesită inițierea procesului de elaborare a planului național de acțiuni, anunță Ministerul Economiei și Infrastructurii. Planul național urmează a fi elaborat pentru a fi asigurată dezvoltarea unui cadru propice de dezvoltare a antreprenoriatului social în Republica Moldova precum și în scopul asigurării unei sinergii între acțiunile și eforturile autorităților publice centrale, locale, organizații ale societății civile. Citeşte mai mult...
Publicat: 11.11.2019   
COMPANIILE din Republica Moldova care doresc să contribuie la dezvoltarea și promovarea ANTREPRENORIATULUI SOCIAL sunt invitate să participe la proiectul transnațional Finance4SocialChange. Potențialii investitori pot sprijini financiar una din cele 30 de întreprinderi sociale din regiunea Dunării, inclusiv din Republica Moldova, care vor fi selectate pentru a-și prezenta Planul de afaceri. Citeşte mai mult...
Publicat: 11.11.2019   
Din start, proiectul URBAN SPACE și-a propus să ofere suport financiar permanent proiectelor sociale locale și crearea societății prin atragerea liderilor comunității, care vor participa la întrunirile trimestriale, unde vor decide chiar ei cum și unde vor fi utilizate fondurile adunate. De la lansarea proiectului, peste 100 de inițiative locale au beneficiat de finanțarea deplină, parțială sau cu contribuția administrației locale. Citeşte mai mult...
Publicat: 24.10.2019   
Întreprindere socială pentru producția de scoarță decorativă și beton din lemn „Eco-business: Construiește, dar nu distruge!” este proiectul realizat în Satul Glinoe, raionul Slobozia, în cadrul ONG-ului „EtEko”, și se ocupă de reciclarea deșeurilor din lemn și reutilizarea lemnului în alte domenii ale vieții de zi cu zi. Citeşte mai mult...
Publicat: 24.10.2019   
Agenții economici din Republica Moldova, care pe parcursul anului 2018 s-au implicat sau au desfășurat activități social corporative, pot participa la Concursul Național IMM – Model sustenabil de Responsabilitate Socială, ediția a X-a. Gala premiilor se va desfășura în cadrul Conferinței Internaţionale a Întreprinderilor Mici și Mijlocii 2019. Citeşte mai mult...

1 - 10 din 93

         


© 2020 Inițiativa pentru antrepenoriat social în Moldova   |   Site elaborat de Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS