Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Flux RSS    |   Abonare la stiri prin email   |   Contacte


20.05.2020
Ambasada SUA, Eco-Răzeni și Floare de cireș: împreună pentru bine
14.05.2020
Sondaj de opinie pentru un studiu baseline în domeniul antreprenoriat social din Republica Moldova
12.05.2020
Social economy missions call for proposals


 

  


Prima pagină  »  Noutăți
Noutăți
Ziua europeană a întreprinderilor economiei sociale: Declarația de la Strasbourg
Publicat: 20.12.2019   

Comitetul Economic și Social European (CESE) a organizat pe 27 noiembrie 2019, la Strasbourg, cea de-a 4-a ediție a Zilei europene a întreprinderilor economiei sociale. Evenimentul, coorganizat de administrația orașului Strasbourg, împreună cu Eurometropola și Ministerul francez al tranziției ecologice și solidare, a avut ca generic: Economia socială: angajarea teritoriilor și a societății civile. Pact for Impact for the European Union. Pe parcursul întregii zile de reuniune, au fost organizate numeroase ateliere privind ameliorarea ecosistemului Uniunii Europene pentru economia socială, abordând diverse subiecte-cheie, precum: rolul economiei sociale  în economia socială de piață inițiativa Pact for Impact și angajamentele sale pentru Europa; economia socială ca motor pentru co-construcția unei tranziții ecologice pentru orașe și regiuni. 

Comisarul Nicolas Schmit a subliniat încă o dată misiunea economiei sociale și capacitatea sa de a crea locuri de muncă de calitate, de a reduce inegalitățile, precum și rolul important al acesteea în lupta contra schimbărilor climatice. În fond, economia socială ar trebui să joace un rol central în Pactul verde și în Soclul european al drepturilor sociale. În finalul zilei, participanții au adoptat Déclarația de la Strasbourg pentru economia socială, pe care au prezentat-o Comisarului Schmit. Declarația face appel la crearea unei economii sociale de piață care reconciliază performanța economică cu progresul social și viabilitatea ecologică. Declarația de la Strasbourg susține numeroase schimbări politice și sociale, asemănătoare cu cele cerute de Rețeaua europeană a Întreprinderilor Sociale de Inserție (ENSIE):  

  • să ofere orientări Statelor membre cu privire la valorile comune care definesc sectorul întreprinderilor economiei sociale și să le asiste în elaborarea unor politici publice eficace;
  • să integreze întreprinderile economiei sociale în toate politicile privind piața unică, favorabilă întreprinderilor mici și mijlocii și antreprenoriatului, veghind ca aceste politici șă țină cont de particularitățile întreprinderilor economiei sociale;
  • să dezvolte cel mai adecvat ecosistem financiar, să promoveze investițiile strategice în proiecte de economie socială inovatoare și sustenabile pe pe durata ciclului lor de viață la nivel local, regional, național și european și să acorde prioritate economiei sociale în programele de finanțare ale UE;
  • să asigure ca întreprinderile economiei sociale beneficiază pe deplin de tranziția digitală integrând economia socială în conceptul de piață unică digitală;
  • să sporească gradul de sensibilizare, să amelioreze vizibilitatea și recunoașterea lor, promovând  conturile satelit care prezintă situația economiei sociale în toată Europa;
  • să elaboreze rapoarte care să trateze în paralel impactul și progresele atinse în domeniile social, economic și de mediu, făcând să figureze în procesul Semestrului european elemente referitoare la dezvoltarea întreprinderilor economiei sociale, fapt ce necesită acces la instrumentele de măsurare a impactului social și la schimbul de bune practici;
  • să acorde asistență autorităților publice în eforturile lor ce șin de integrarea antreprenoriatului social la toate nivelurile de educație;
  • să promoveze co-construcția și adoptarea unor măsuri inovatoare în scopul exploatării pe deplin a capacității  economiei sociale de a se dezvolta, de a răspunde în mod eficient cerințelor sociale și să contribuie la incluziunea socială, la coeziunea și dezvoltarea sustenabilă;
  • să exploateze integral potențialul inovației sociale, încurajând crearea de parteneriate  transsectoriale și pluridisciplinare în vederea identificării în comun a unor soluții incluzive și durabile;
  • să se asigure că toate instituțiile publice la nivel local, regional, național și european pun în aplicare proceduri de atribuire a contractelor de achiziții publice responsabile din punct de vedere social și ecologic.

Economia socială s-a adeverit a fi un succes european. Iar, prin această Declarație, actorii economiei sociale, reuniți la Strasbourg, au lansat un apel în favoarea unui angajament și a unui program de acțiuni ferme, vizând  deblocarea întregului potențial al economiei sociale în Europa, purtând valorile europene fundamentale ale democrației și cetățeniei.
Noutăți

Publicat: 20.05.2020   
Astăzi, când întreaga omenire e pusă la încercare, #solidaritate și #împreună au devenit cele mai prețioase cuvinte, pline de sens și greutate, iar fiecare gest, chiar și cel mai mic, este apreciat și binevenit. Deși evenimentele de orice gen au fost anulate, antreprenorii sociali își reinventează zilnic rolurile, misiunile, pentru a supraviețui și a nu uita să ofere ajutor, acolo unde pot și unde este mai mare nevoie. Citeşte mai mult...
Publicat: 14.05.2020   
Stimați antreprenori sociali și viitori antreprenori sociali, Business Development Capital (BDC) vă invită să participați la un sondaj de opinie care ne va ajuta să înțelegem mai bine provocările Dvs. în activitatea de antreprenoriat social legate de accesul la resurse financiare, umane și facilități fiscale. Citeşte mai mult...
Publicat: 12.05.2020   
The general objective of this call for proposals is to follow-up on a successful European Social Economy Regions 2018 (ESER) pilot that established a basis for creation of effective networks of social economy stakeholders at regional level across Europe, and to boost inter-regional collaboration in the field of social economy. The project is aiming at engaging a network of regional and local authorities established in the EU and COSME participating countries, and stakeholders with similar social economy priorities and creating space for inter-regional learning and collaboration. Citeşte mai mult...
Publicat: 12.05.2020   
Acest Fond este un instrument care susține diversificarea activităților economice și consolidarea mediului antreprenorial în zonele rurale, îmbunătățind nivelul de trai al populației locale. Vor fi sprijinite inițiativele care urmăresc să contribuie la (i) stimularea revitalizării economice și (ii) creșterea atractivității zonelor rurale ale țării. Astfel, vor fi identificate inițiativele economice inovatoare, menite să valorifice potențialul și resursele locale. Acesta va sprijini proiectele care vor servi drept modele de urmat pentru companiile locale ce acționează în calitate de catalizatori pentru o schimbare pozitivă. Citeşte mai mult...
Publicat: 07.05.2020   
În cadrul proiectului Finance4SocialChange, întreprinderile sociale din Republica Moldova ar putea beneficia de o finanțare de 10.000 de euro. Companiile sociale pot depune dosarele la „Competiția internațională pentru cele mai bune idei în domeniul antreprenoriatului social”. Totodată, este deschisă înregistrarea pe platforma educațională online, unde timp de 6 săptămâni, antreprenorii sociali vor beneficia cursuri gratuite, care vor consta din șase module de instruire pe următoarele subiecte: impact, strategie, finanțe, management, dezvoltare și comunicare. Citeşte mai mult...
Publicat: 01.04.2020   
The “Unlocking the potential of young social entrepreneurs in Moldova and Ukraine” project helps to foster the social entrepreneurial potential of young people in Moldova and Ukraine by establishing a favourable ecosystem for social enterprises as well as by inspiring and supporting more young social entrepreneurs to develop and sustain their innovative solutions to the promotion of social inclusion and environmental sustainability across both countries. The project is funded by the European Union under its EU4Youth Programme. Citeşte mai mult...
Publicat: 28.02.2020   
EcoVisio lansează Acceleratorul ”BusinessCool” pentru Antreprenoriat Social - un program destinat antreprenorilor locali, care practică activităţi economice cu impact social sau de mediu pozitiv, care doresc să-şi sporească abilităţile în domeniul antreprenorial, pentru asigurarea dezvoltării și gestionării eficiente a afacerii. Citeşte mai mult...
Publicat: 13.12.2019   
Suportul pentru întreprinderile sociale de inserție care poate fi oferit de către Guvernul Republicii Moldova prin intermediul unui Program de stat, precum și propunerile pentru elaborarea Planului național de acțiuni pentru dezvoltarea antreprenoriatului social pentru anii 2020-2025 – au fost subiectele discuției din cadrul atelierului de lucru care s-a desfășurat la Ministerul Economiei și Infrastructurii. Citeşte mai mult...
Publicat: 13.12.2019   
Comisia Europeană a lansat un nou apel de înregistrare în cadrul European Social Economy Regions (ESER) 2020. Pentru prima dată, ESER 2020 vor încuraja implicarea activă a regiunilor și orașelor care deja au participat în cadrul edițiilor ESER 2018/2019. Pe lângă dimensiunea sa tradițională de sensibilizare și a ambiției de a atrage la bord noi regiuni și orașe din țările membre UE și țări terțe, membre ale programului COSME, ESER 2020 introduce o componentă nouă – ESER 2.0. Citeşte mai mult...
Publicat: 20.11.2019   
Fabrica de ciocolată Kocka Csoki din Budapesta, Ungaria și-a propus drept misiune să îmbunătățească calitatea vieții persoanelor care suferă de autism, promovând posibilitățile lor de angajare printr-un program complex de formare și integrare profesională: tânărul autist poate beneficia de instruiri privind deprinderile de viață independentă, de stagiu de muncă în cadrul programului de instruire și de un post de muncă permanent. Citeşte mai mult...

1 - 10 din 99

         


© 2020 Inițiativa pentru antrepenoriat social în Moldova   |   Site elaborat de Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS