Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Flux RSS    |   Abonare la stiri prin email   |   Contacte


29.10.2020
Antreprenoriatul social: provocarea afacerilor sustenabile, care se țin pe entuziasm (CARDURI)
27.10.2020
Curs de formare în domeniul antreprenoriatului social pentru profesorii din Republica Moldova
19.10.2020
A creat o afacere socială și adună fonduri pentru a le oferi femeilor din localitate posibilitatea de a învăța o meserie


 

  


Prima pagină  »  Noutăți
Noutăți
Ziua europeană a întreprinderilor economiei sociale: Declarația de la Strasbourg
Publicat: 20.12.2019   

Comitetul Economic și Social European (CESE) a organizat pe 27 noiembrie 2019, la Strasbourg, cea de-a 4-a ediție a Zilei europene a întreprinderilor economiei sociale. Evenimentul, coorganizat de administrația orașului Strasbourg, împreună cu Eurometropola și Ministerul francez al tranziției ecologice și solidare, a avut ca generic: Economia socială: angajarea teritoriilor și a societății civile. Pact for Impact for the European Union. Pe parcursul întregii zile de reuniune, au fost organizate numeroase ateliere privind ameliorarea ecosistemului Uniunii Europene pentru economia socială, abordând diverse subiecte-cheie, precum: rolul economiei sociale  în economia socială de piață inițiativa Pact for Impact și angajamentele sale pentru Europa; economia socială ca motor pentru co-construcția unei tranziții ecologice pentru orașe și regiuni. 

Comisarul Nicolas Schmit a subliniat încă o dată misiunea economiei sociale și capacitatea sa de a crea locuri de muncă de calitate, de a reduce inegalitățile, precum și rolul important al acesteea în lupta contra schimbărilor climatice. În fond, economia socială ar trebui să joace un rol central în Pactul verde și în Soclul european al drepturilor sociale. În finalul zilei, participanții au adoptat Déclarația de la Strasbourg pentru economia socială, pe care au prezentat-o Comisarului Schmit. Declarația face appel la crearea unei economii sociale de piață care reconciliază performanța economică cu progresul social și viabilitatea ecologică. Declarația de la Strasbourg susține numeroase schimbări politice și sociale, asemănătoare cu cele cerute de Rețeaua europeană a Întreprinderilor Sociale de Inserție (ENSIE):  

  • să ofere orientări Statelor membre cu privire la valorile comune care definesc sectorul întreprinderilor economiei sociale și să le asiste în elaborarea unor politici publice eficace;
  • să integreze întreprinderile economiei sociale în toate politicile privind piața unică, favorabilă întreprinderilor mici și mijlocii și antreprenoriatului, veghind ca aceste politici șă țină cont de particularitățile întreprinderilor economiei sociale;
  • să dezvolte cel mai adecvat ecosistem financiar, să promoveze investițiile strategice în proiecte de economie socială inovatoare și sustenabile pe pe durata ciclului lor de viață la nivel local, regional, național și european și să acorde prioritate economiei sociale în programele de finanțare ale UE;
  • să asigure ca întreprinderile economiei sociale beneficiază pe deplin de tranziția digitală integrând economia socială în conceptul de piață unică digitală;
  • să sporească gradul de sensibilizare, să amelioreze vizibilitatea și recunoașterea lor, promovând  conturile satelit care prezintă situația economiei sociale în toată Europa;
  • să elaboreze rapoarte care să trateze în paralel impactul și progresele atinse în domeniile social, economic și de mediu, făcând să figureze în procesul Semestrului european elemente referitoare la dezvoltarea întreprinderilor economiei sociale, fapt ce necesită acces la instrumentele de măsurare a impactului social și la schimbul de bune practici;
  • să acorde asistență autorităților publice în eforturile lor ce șin de integrarea antreprenoriatului social la toate nivelurile de educație;
  • să promoveze co-construcția și adoptarea unor măsuri inovatoare în scopul exploatării pe deplin a capacității  economiei sociale de a se dezvolta, de a răspunde în mod eficient cerințelor sociale și să contribuie la incluziunea socială, la coeziunea și dezvoltarea sustenabilă;
  • să exploateze integral potențialul inovației sociale, încurajând crearea de parteneriate  transsectoriale și pluridisciplinare în vederea identificării în comun a unor soluții incluzive și durabile;
  • să se asigure că toate instituțiile publice la nivel local, regional, național și european pun în aplicare proceduri de atribuire a contractelor de achiziții publice responsabile din punct de vedere social și ecologic.

Economia socială s-a adeverit a fi un succes european. Iar, prin această Declarație, actorii economiei sociale, reuniți la Strasbourg, au lansat un apel în favoarea unui angajament și a unui program de acțiuni ferme, vizând  deblocarea întregului potențial al economiei sociale în Europa, purtând valorile europene fundamentale ale democrației și cetățeniei.
Noutăți

Publicat: 29.10.2020   
Cam 10% din afacerile din toată Uniunea Europeană sunt cu statut social, iar mai mult de 13,6 milioane de oameni lucrează pentru acestea, adică 6,3% din angajații din Uniune. Bineînțeles există și o serie de facilități economice pentru aceste întreprinderi, înlesniri despre care Republica Moldova uneori poate doar să spere. Oricum, antreprenorii de la noi nu disperă, ba din contra – vin cu noi inițiative care să dezvolte comunitatea, să integreze diferite categorii de persoane în activitate și să fie mai aproape de oameni și natură. Citeşte mai mult...
Publicat: 27.10.2020   
Profesorii din universitățile din Republica Moldova, sunt invitați să participe la un program de training în domeniul antreprenoriatului social. Acest program are loc în cadrul proiectului transfrontalier “EU4Youth – Social Innovation Impact – a strategic partnership!”, finanțat de către Comisia Europeană, prin programul ”EU4Youth – Fostering youth employment and societal change though social entrepreneurship”. Citeşte mai mult...
Publicat: 19.10.2020   
Motivul primar al acestui proiect social este acela de a oferi multor femei și fete tinere din satul Ciutulești și din comunitățile învecinate posibilitatea de a învăța o nouă meserie care le va ajuta să își asigure financiar familiile pentru anii următori. Maria Brăescu, antreprenoarea proiectului social, spune că a lucrat anterior pentru fabrici mari de cusut și are o experiență de peste 22 de ani, iar toate cunoștințele acumulate o ajută în gestionarea unei echipei pentru a reuși în realizarea unui lucru comun. Citeşte mai mult...
Publicat: 02.10.2020   
Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), invită formatorii interesați (persoane fizice) să participe la procedura de achiziții de valoare mică prin cererea ofertelor de prețuri. Citeşte mai mult...
Publicat: 01.10.2020   
Fundația ”Alături de Voi” România în parteneriat cu Asociația de Cooperare Transfrontalieră ”Euroregiunea Dunărea de Jos” din România, Fundația ”Ecoul Cernobilului” din R. Moldova, Agenția de Cooperare Transfrontalieră și Integrare Europeană din R. Moldova și Asociația ”Noua generație” din Ucraina, a lansat în regiunea RO-MD-UA proiectul strategic de dezvoltare a antreprenoriatului social în rândul tinerilor: “EU4Youth – Social Innovation Impact – a strategic partnership!”. Conferința de lansare a proiectului a avut loc Miercuri, 30 septembrie 2020, la Academia de Studii Economice a Moldovei. Citeşte mai mult...
Publicat: 07.08.2020   
Tot mai multe afaceri sociale apar în R. Moldova, însă acestea nu beneficiază de privilegii așa cum se întâmplă peste hotarele țării, iar definitivarea cadrului legal este la faza incipientă. La sfârșitul lunii iunie, primele trei întreprinderi au primit statutul oficial de afacere socială, deși acestea funcționează de mai mulți ani. La fel, experții economici spun că autoritățile nu dispun de pârghiile necesare pentru a controla activitățile economice cu subiect social, iar acestea riscă să fie folosite de anumite grupuri de interes. Citeşte mai mult...
Publicat: 27.07.2020   
În cadrul proiectului „Răspuns la COVID-19: ajutăm oamenii cu dizabilități să facă față pandemiei”, care este susținut de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Cehe, PIN Moldova dorește să contribuie la reducerea riscului răspândirii infecției cu coronavirus de tip nou SARS-CO-2 (COVID-19) și a impactului asupra persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova. Obiectivul specific al proiectului este de a proteja viața persoanelor cu dizabilități, de a face față pandemiei și de a consolida 3 organizații, care dezvoltă servicii de antreprenoriat social care au fost afectate economic de pandemie. Citeşte mai mult...
Publicat: 24.07.2020   
Eco-Razeni Association is seeking for a local consultant or a team of consultants to be involved in a complex process of preparation of recommendations for amending the legislative and regulatory framework (including specific methodologies of execution) in the field of social entrepreneurship. Citeşte mai mult...
Publicat: 11.07.2020   
The European Commission thought to collect practical, tangible stories of how people like you are contributing to create economic value, societal bonds and a deeper relationship with mother nature because Social and Solidarity economy is contributing to change the economic landscape of Europe for the better but it is still difficult for many to grasp what it really brings or how it manifests. Citeşte mai mult...
Publicat: 08.07.2020   
The establishment and running of Social Enterprises in the Republic of Moldova are at the beginning of implementation and needs special attention from the public authorities. The newly created Social Enterprises are not well capacitated yet. There is no methodology for measuring the results and social and economic impact of Social Enterprises on the society as a whole and the communities where Social Enterprises are acting. Citeşte mai mult...

1 - 10 din 111

         


© 2020 Inițiativa pentru antrepenoriat social în Moldova   |   Site elaborat de Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS