Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Flux RSS    |   Abonare la stiri prin email   |   Contacte


01.03.2021
Antreprenorii sociali din Republica Moldova au nevoie de un cadru legal favorabil
10.02.2021
EU4Youth contribuie la îmbunătățirea cadrului legal în domeniul antreprenoriatului social în R.Moldova
09.02.2021
INVITAȚIE: Conferinţa Naţională pentru Antreprenoriat Social, ediția a VI-a


 

  


Prima pagină  »  Noutăți
Noutăți
People in Need Moldova lansează un concurs de granturi în contextul intervențiilor împotriva COVID-19
Publicat: 27.07.2020   

People in Need Moldova în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Cehe anunță un Concurs de selectare a partenerilor locali, beneficiari ai Granturilor în cadrul Proiectului „RĂSPUNS LA COVID-19: AJUTĂM OAMENII CU DIZABILITĂȚI SĂ FACĂ FAȚĂ PANDEMIEI”.

People in Need (PIN) este o organizație non-guvernamentală cehă care oferă ajutor și asistență pentru dezvoltare, care lucrează pentru apărarea drepturilor omului și a libertății democratice. Este una dintre cele mai mari organizații de asistență și dezvoltare din Europa, care gestionează proiecte în 37 de țări ale lumii în ultimii 20 de ani. People in Need operează în Moldova din 2003, implementând proiecte în domeniul dezvoltării economice, societății civile și dezvoltării tinerilor, educației. Suntem implicați activ în procesul de dezinstituționalizare, dezvoltare a serviciilor sociale locale și incluziune socială a persoanelor cu dizabilități.

În cadrul proiectului „Răspuns la COVID-19: ajutăm oamenii cu dizabilități să facă față pandemiei”, care este susținut de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Cehe, PIN Moldova dorește să contribuie la reducerea riscului răspândirii infecției cu coronavirus de tip nou SARS-CO-2 (COVID-19) și a impactului asupra persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova.

1.1 Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la satisfacerea nevoilor sociale de bază ale persoanelor vulnerabile în baza nevoilor reale și de a distribui resursele disponibile în comunitățile din țară.

Obiectiv specific

Obiectivul specific al proiectului este de a proteja viața persoanelor cu dizabilități, de a face față pandemiei și de a consolida 3 Organizații, care dezvoltă servicii de antreprenoriat social care au fost afectate economic de pandemie.

 1. TERMENUL LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA CERERILOR

Propunerile de Proiect vor fi depuse cel târziu până la data de 9 august 2020.

Propunerile incomplete sau transmise după termenul limită nu vor fi acceptate.

Propunerile vor fi depuse la adresa următoare:

     concurs.moldova@peopleinneed.cz 

     Ref. Concurs Granturi Antreprenoriat Social

     Reprezentanța organizației People in Need în Republica Moldova.

 1. ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI

Întrebările de clarificare cu privire la prezenta solicitare trebuie să fie formulate în scris și trimise prin e-mail la concurs.moldova@peopleinneed.cz. Toate întrebările vor fi trimise prin e-mail până cel târziu la data de 2 august 2020.

 4. IDENTIFICAREA ȘI SELECTAREA ANTREPRENORILOR SOCIALI. CRITERII DE ELIGIBILITATE

PIN va sprijini întreprinderile sociale care angajează persoane cu dizabilități în Moldova prin transferuri de resurse financiare alocate în conformitate cu propunerea de Proiect prezentată.

Prin întreprinderea socială, PIN înțelege orice asociație, indiferent de forma sa juridică de organizare, care utilizează strategii comerciale pentru atingerea obiectivelor sociale. Întreprinderile sociale vor fi selectate în baza următoarelor criterii:

 1. dovadă funcționării antreprenorialului social existent anterior începerii crizei (de exemplu, un raport financiar din anul precedent, situația veniturilor recente, facturi recente) și înregistrarea activă valabilă;
 2. fezabilitate (capacitatea de a utiliza eficient resursele furnizate);
 3. numărul de angajați cu dizabilități (se va acorda prioritate întreprinderilor care angajează sau au căutat să-și mențină angajații cu dizabilități);
 4. potențialul și angajamentul de a sprijini persoanele cu dizabilități prin angajare în câmpul muncii sau altă mod specificat în propunerea de proiect;
 5. Se va acorda prioritate proiectelor care vor demonstra că profitul acumulat din urma acțiunilor întreprinderii sociale vor fi îndreptate, nemijlocit, spre susținerea organizațională.
 6. se va acorda prioritate întreprinderilor sociale care aplică deja sau care demonstrează o motivație pentru a adopta practici de mediu sigure, menite să prevină răspândirea COVID-19, pentru a-și proteja personalul și clienții, precum și pentru a-și susține angajații cu dizabilități în aplicarea unor măsuri adiționale de siguranță.

Modalitatea de selectare se va face în baza depunerii unei cereri sub forma unui plan de continuitate a activității, care va releva pe scurt următoarele:

 • descrierea, scopul / obiectivele și strategia întreprinderii sociale pentru a le putea atinge;
 • pașii care vor fi întreprinși pentru a contribui la îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități ca și răspuns la COVID-19;
 • un buget scurt care va include un calcul financiar, care detaliază sprijinul necesar pentru a reporni / susține activitățile întreprinse de antreprenorii sociali.

4.1 Activități eligibile

Ca parte a planului de continuitate a activității, PIN va încuraja întreprinderile sociale pentru a face conexiunea activităților relevante existente, care sunt implementate pentru a sprijini persoanele cu dizabilități, familiile acestora și îngrijitorii lor.

Dat fiind faptul că multe dintre întreprinderile sociale se concentrează să furnizeze servicii de bază, cum ar fi catering-ul, astfel de activități sunt încurajate, dar nu se rezumă la activități, ca și fiind relativ ușor de organizat și implementat. Pe parcursul analizei efectuate din aprilie / mai 2020, PIN a identificat de fapt mai multe întreprinderi sociale, care furnizează produse alimentare și sunt dispuse să distribuie mese calde instituțiilor rezidențiale (Centrele de plasament temporar pentru persoanele cu dizabilități (adulți)) sau către persoanele cu dizabilități și/sau fără adăpost).

În acest scop, 3 întreprinderi sociale vor fi susținute financiar. Acestea vor fi selectate, dacă întrunesc toate sau cele mai multe criterii de selecție.

4.2 Cheltuieli neacoperite:

 • Achitarea creditelor și a dobânzilor.
 • Costurile declarate de solicitant și finanțate printr-o altă acțiune, instituție financiară sau donator.
 • Salariile sau serviciile prestate de persoanele fizice, asigurări private.
 • Pierderi de curs valutar.
 • Credite acordate pentru persoane terțe.
 • Cheltuielile de tipul: chirie, taxe/servicii comunale.
 • Procurarea vehiculelor.
 • Procurarea preparatelor medicinale.
 • Provizioane pentru pierderi sau obligații potențiale pe viitor.
 • Procurarea loturilor de pământ sau a clădirilor.

!!! Nu va fi admisă utilizarea, fără durabilitate, a fondurilor sau utilizarea surselor cu impact negativ asupra mediului înconjurător sau a sănătății umane!!!

 1. PERIOADA DE IMPLEMENTARE

Durata inițială a activităților planificate nu va depăși data de 1 decembrie 2020.

 1. MODUL ȘI PROCEDURILE DE INSCRIERE LA CONCURSUL DE GRANTURI

6.1. Pentru depunerea cererilor, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarea procedură:

 1. Să îndeplinească formularul „Cererea pentru contribuție financiară”, accesând următorul LINK
 2. Să expedieze formularul cererii împreună cu toate anexele necesare la adresa de e-mail: concurs.moldova@peopleinneed.cz, până la data de 9 august 2020 – ora locală 17:00 (cererile primite după expirarea acestui termen nu vor fi acceptate).

Titlul mesajului va conține: Ref. Concurs Granturi Antreprenoriat Social

 1. Să anexeze la formularul cererii:
 • Certificatul de înregistrare al organizației (scanat);
 • Confirmarea privind lipsa datoriilor față de Ministerul Finanțelor şi privind plata contribuțiilor obligatorii în favoarea organizațiilor de stat (de asigurare socială şi medicală);
 • CV-ul actualizat al reprezentatului-cheie al proiectului;
 • Copia buletinului de identitate al directorului organizației.

6.2. Numărul de aplicații

APLICANTUL principal poate participa numai la un proiect pentru a obține un grant.

 1. ALOCAREA FINANCIARĂ PENTRU ACEST CONCURS

Suma totală disponibilă în cadrul acestui concurs este de 30.000 EUR. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a nu aloca toate fondurile disponibile.

Orice grant solicitat în cadrul acestui apel trebuie să nu depășească valoarea maximă de 11 000 EURO.

 1. SEMNAREA CONTRACTULUI DE CONTRIBUȚIE

Perioada estimată pentru evaluarea rezultatelor acestui apel este 10 zile lucrătoare. Toți solicitanții cu cererile aprobate trebuie să fie gata să semneze acordul de contribuție în decursul a 10 zile de la data anunțării rezultatului examinării cererilor de către comitetul de evaluare. Granturile sunt alocate solicitanților selectați în baza proiectelor depuse, prin transfer bancar, după semnarea acordului de contribuție.

 1. CRITERIILE DE SELECTARE

Comitetul de Evaluare va selecta cererile în baza următoarelor criterii:

Relevanța propunerii de proiect

20%

Argumentarea logică (obiective clare și bine definite, prin structura acțiunii)

30%

Sustenabilitatea proiectului

15%

Fezabilitate (experiență, resurse tehnice, resurse umane)

20%

Capacitatea ONG-ului de a implementa proiectul

15%


!!! Atenție! Propunerile incomplete nu vor fi evaluate. Propunerile și materialele primite nu vor fi returnate.

Logo MFA si PIN vertical
Noutăți

Publicat: 01.03.2021   
Peste 100 de antreprenori și antreprenoare sociale, autorități naționale și experți în domeniul antreprenorialului social, au participat la cel mai mare eveniment al anului, destinat antreprenorialului social - Conferința Națională de Antreprenoriat Social. Evenimentul a fost organizat de Asociația obștească Eco-Răzeni în cadrul proiectului „EU4Youth – Valorificarea potențialului tinerilor antreprenori sociali din Republica Moldova și Ucraina”. Proiect finanțat de Uniunea Europeană, prin intermediul Programului EU4Youth. Citeşte mai mult...
Publicat: 10.02.2021   
În perioada 01 - 03 februarie 2021, peste 50 de reprezentanți ai societății civile și a sectorului întreprinderilor sociale din Republica Moldova, au participat la sesiuni de consultare cu privire la recomandările de modificare a cadrului legal în domeniul antreprenoriatului social în Republica Moldova, elaborate de un grup de experți, în urma mai multor cercetări și analize realizate în perioada octombrie-decembrie 2020, în cadrul proiectului „EU4Youth – Valorificarea potențialului tinerilor antreprenori sociali din Republica Moldova și Ucraina”. Citeşte mai mult...
Publicat: 09.02.2021   
Antreprenoriatul social în Republica Moldova este la faza incipientă de dezvoltare, iar în ultimii zece ani au fost lansate circa 48 inițiative de antreprenoriat social, dintre care doar patru au obținut statut oficial de întreprindere socială și de inserție. Deși cadrul legal regulatoriu al antreprenoriatului social în țara noastră este suficient de explicit, nu reflectă în deplină măsură necesitățile și aspirațiile domeniului. Citeşte mai mult...
Publicat: 25.01.2021   
În cadrul proiectului „EU4Youth – Valorificarea potențialului tinerilor antreprenori sociali din Republica Moldova și Ucraina”, un grup de consultanți contribuie, alături de actorii din domeniu, la îmbunătățirea cadrului legal pentru întreprinderile sociale din țară, oferind servicii de consiliere juridică, analiză și identificare a lacunelor, formulând, totodată, recomandări privind modificarea actelor legislative în domeniul antreprenoriatului social în Republica Moldova. Citeşte mai mult...
Publicat: 04.01.2021   
Trei companii sociale din ţară care au angajat persoane cu dizabilităţi au primit ajutor financiar pentru a-şi putea continua activitatea în pandemie. În cadrul unui proiect finanţat de Ministerul ceh al Afacerilor Externe şi un ONG de la noi, acestea au beneficiat de sume importante. Cantina socială din Răzeni, raionul Ialoveni se numără printre cele trei. Aici sunt angajate 25 de persoane cu dizabilităţi şi din familii nevoiaşe care prepară prânzuri calde pentru bătrânii din sat. Citeşte mai mult...
Publicat: 28.12.2020   
Exclusiv pentru tine! Aceasta este deviza după care se ghidează întreprinderea socială „Credem-Eco” din municipiul Bălți care oferă servicii de catering. Pentru reprezentanții întreprinderii, fiecare client este unic și special, de aceea, zilnic se adaptează la dorințele și nevoile fiecăruia, iar acest lucru îi motivează și mai mult să aplice standarde ridicate de calitate, flexibilitate în alcătuirea meniului și adaptarea lui la bugetul clientului. Citeşte mai mult...
Publicat: 28.12.2020   
Trei întreprinderi sociale au beneficiat de granturi pentru a-și putea continua activitatea și a susține persoanele cu dizabilități, afectate într-o măsură mai mare de criza generată de virusul COVID-19. „Credem-Eco” SRL, „Floare de cireş” SRL și Comunitatea Religioasă Mănăstirea cu hramul „Nașterea Domnului” au primit câte 236 mii de lei fiecare în cadrul proiectului „Răspuns la COVID-19: Ajutăm oamenii cu dizabilități să facă față pandemiei”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Cehe și implementat de People in Need Moldova. Citeşte mai mult...
Publicat: 16.11.2020   
Afacerile sociale rezolvă probleme ale societății. De multe ori, acestea contribuie la creșterea incluziunii sociale, la crearea locurilor de muncă, implică persoane din grupuri defavorizate în activități economice, dar și le facilitează acestora accesul la resurse și servicii. La momentul actual, în țara noastră activează 48 de astfel de afaceri. Majoritatea întreprinderilor sociale din R. Moldova sunt situate în Chișinău, și mai exact 54 %. Celelalte 46 % se află preponderent la Nordul țării și partea centrală a acesteia. Citeşte mai mult...
Publicat: 13.11.2020   
În iulie 2020, în cadrul Proiectului „EU4Youth - Valorificarea potențialului tinerilor antreprenori sociali din Moldova şi Ucraina” a fost realizat un Baseline a Antreprenoriatului Social în R.Moldova, iar rezultatele acestuia au arătat identificarea a doar 48 de afaceri sociale. Unul dintre motivele numărului mic de afaceri sociale în țară este necunoașterea și lipsa de mediatizare a acestui subiect, inclusiv necesitatea economiei sociale pentru comunități. Citeşte mai mult...
Publicat: 04.11.2020   
Academia de Administrare Publică, în calitate de partener proiect, împreună cu Fundația “Alături de Voi” (ADV) România, aplicant și Fundația „Ecoul Cernobîlului” din Republica Moldova, au lansat în data de 03.11.2020, proiectul „Parteneriat transfrontalier pentru dezvoltarea antreprenoriatului social”, nr. 2SOFT/1.1/107, finanţat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, prin intermediul Instrumentului European de Vecinatate (ENI). Evenimentul a fost găzduit de Academia de Administrare Publică. Citeşte mai mult...

1 - 10 din 121

         


© 2021 Inițiativa pentru antrepenoriat social în Moldova   |   Site elaborat de Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS