Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Flux RSS    |   Abonare la stiri prin email   |   Contacte


07.08.2020
Știați că în Moldova există afaceri sociale, care-și dedică veniturile carității? Unde le găsiți și cum funcționează acestea (VIDEO)
27.07.2020
People in Need Moldova lansează un concurs de granturi în contextul intervențiilor împotriva COVID-19
24.07.2020
National consultant(s) for the elaboration of amendments to the legal framework on social entrepreneurship in Moldova


 

  


Prima pagină  »  Noutăți
Noutăți
People in Need Moldova lansează un concurs de granturi în contextul intervențiilor împotriva COVID-19
Publicat: 27.07.2020   

People in Need Moldova în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Cehe anunță un Concurs de selectare a partenerilor locali, beneficiari ai Granturilor în cadrul Proiectului „RĂSPUNS LA COVID-19: AJUTĂM OAMENII CU DIZABILITĂȚI SĂ FACĂ FAȚĂ PANDEMIEI”.

People in Need (PIN) este o organizație non-guvernamentală cehă care oferă ajutor și asistență pentru dezvoltare, care lucrează pentru apărarea drepturilor omului și a libertății democratice. Este una dintre cele mai mari organizații de asistență și dezvoltare din Europa, care gestionează proiecte în 37 de țări ale lumii în ultimii 20 de ani. People in Need operează în Moldova din 2003, implementând proiecte în domeniul dezvoltării economice, societății civile și dezvoltării tinerilor, educației. Suntem implicați activ în procesul de dezinstituționalizare, dezvoltare a serviciilor sociale locale și incluziune socială a persoanelor cu dizabilități.

În cadrul proiectului „Răspuns la COVID-19: ajutăm oamenii cu dizabilități să facă față pandemiei”, care este susținut de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Cehe, PIN Moldova dorește să contribuie la reducerea riscului răspândirii infecției cu coronavirus de tip nou SARS-CO-2 (COVID-19) și a impactului asupra persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova.

1.1 Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la satisfacerea nevoilor sociale de bază ale persoanelor vulnerabile în baza nevoilor reale și de a distribui resursele disponibile în comunitățile din țară.

Obiectiv specific

Obiectivul specific al proiectului este de a proteja viața persoanelor cu dizabilități, de a face față pandemiei și de a consolida 3 Organizații, care dezvoltă servicii de antreprenoriat social care au fost afectate economic de pandemie.

 1. TERMENUL LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA CERERILOR

Propunerile de Proiect vor fi depuse cel târziu până la data de 9 august 2020.

Propunerile incomplete sau transmise după termenul limită nu vor fi acceptate.

Propunerile vor fi depuse la adresa următoare:

     concurs.moldova@peopleinneed.cz 

     Ref. Concurs Granturi Antreprenoriat Social

     Reprezentanța organizației People in Need în Republica Moldova.

 1. ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI

Întrebările de clarificare cu privire la prezenta solicitare trebuie să fie formulate în scris și trimise prin e-mail la concurs.moldova@peopleinneed.cz. Toate întrebările vor fi trimise prin e-mail până cel târziu la data de 2 august 2020.

 4. IDENTIFICAREA ȘI SELECTAREA ANTREPRENORILOR SOCIALI. CRITERII DE ELIGIBILITATE

PIN va sprijini întreprinderile sociale care angajează persoane cu dizabilități în Moldova prin transferuri de resurse financiare alocate în conformitate cu propunerea de Proiect prezentată.

Prin întreprinderea socială, PIN înțelege orice asociație, indiferent de forma sa juridică de organizare, care utilizează strategii comerciale pentru atingerea obiectivelor sociale. Întreprinderile sociale vor fi selectate în baza următoarelor criterii:

 1. dovadă funcționării antreprenorialului social existent anterior începerii crizei (de exemplu, un raport financiar din anul precedent, situația veniturilor recente, facturi recente) și înregistrarea activă valabilă;
 2. fezabilitate (capacitatea de a utiliza eficient resursele furnizate);
 3. numărul de angajați cu dizabilități (se va acorda prioritate întreprinderilor care angajează sau au căutat să-și mențină angajații cu dizabilități);
 4. potențialul și angajamentul de a sprijini persoanele cu dizabilități prin angajare în câmpul muncii sau altă mod specificat în propunerea de proiect;
 5. Se va acorda prioritate proiectelor care vor demonstra că profitul acumulat din urma acțiunilor întreprinderii sociale vor fi îndreptate, nemijlocit, spre susținerea organizațională.
 6. se va acorda prioritate întreprinderilor sociale care aplică deja sau care demonstrează o motivație pentru a adopta practici de mediu sigure, menite să prevină răspândirea COVID-19, pentru a-și proteja personalul și clienții, precum și pentru a-și susține angajații cu dizabilități în aplicarea unor măsuri adiționale de siguranță.

Modalitatea de selectare se va face în baza depunerii unei cereri sub forma unui plan de continuitate a activității, care va releva pe scurt următoarele:

 • descrierea, scopul / obiectivele și strategia întreprinderii sociale pentru a le putea atinge;
 • pașii care vor fi întreprinși pentru a contribui la îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități ca și răspuns la COVID-19;
 • un buget scurt care va include un calcul financiar, care detaliază sprijinul necesar pentru a reporni / susține activitățile întreprinse de antreprenorii sociali.

4.1 Activități eligibile

Ca parte a planului de continuitate a activității, PIN va încuraja întreprinderile sociale pentru a face conexiunea activităților relevante existente, care sunt implementate pentru a sprijini persoanele cu dizabilități, familiile acestora și îngrijitorii lor.

Dat fiind faptul că multe dintre întreprinderile sociale se concentrează să furnizeze servicii de bază, cum ar fi catering-ul, astfel de activități sunt încurajate, dar nu se rezumă la activități, ca și fiind relativ ușor de organizat și implementat. Pe parcursul analizei efectuate din aprilie / mai 2020, PIN a identificat de fapt mai multe întreprinderi sociale, care furnizează produse alimentare și sunt dispuse să distribuie mese calde instituțiilor rezidențiale (Centrele de plasament temporar pentru persoanele cu dizabilități (adulți)) sau către persoanele cu dizabilități și/sau fără adăpost).

În acest scop, 3 întreprinderi sociale vor fi susținute financiar. Acestea vor fi selectate, dacă întrunesc toate sau cele mai multe criterii de selecție.

4.2 Cheltuieli neacoperite:

 • Achitarea creditelor și a dobânzilor.
 • Costurile declarate de solicitant și finanțate printr-o altă acțiune, instituție financiară sau donator.
 • Salariile sau serviciile prestate de persoanele fizice, asigurări private.
 • Pierderi de curs valutar.
 • Credite acordate pentru persoane terțe.
 • Cheltuielile de tipul: chirie, taxe/servicii comunale.
 • Procurarea vehiculelor.
 • Procurarea preparatelor medicinale.
 • Provizioane pentru pierderi sau obligații potențiale pe viitor.
 • Procurarea loturilor de pământ sau a clădirilor.

!!! Nu va fi admisă utilizarea, fără durabilitate, a fondurilor sau utilizarea surselor cu impact negativ asupra mediului înconjurător sau a sănătății umane!!!

 1. PERIOADA DE IMPLEMENTARE

Durata inițială a activităților planificate nu va depăși data de 1 decembrie 2020.

 1. MODUL ȘI PROCEDURILE DE INSCRIERE LA CONCURSUL DE GRANTURI

6.1. Pentru depunerea cererilor, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarea procedură:

 1. Să îndeplinească formularul „Cererea pentru contribuție financiară”, accesând următorul LINK
 2. Să expedieze formularul cererii împreună cu toate anexele necesare la adresa de e-mail: concurs.moldova@peopleinneed.cz, până la data de 9 august 2020 – ora locală 17:00 (cererile primite după expirarea acestui termen nu vor fi acceptate).

Titlul mesajului va conține: Ref. Concurs Granturi Antreprenoriat Social

 1. Să anexeze la formularul cererii:
 • Certificatul de înregistrare al organizației (scanat);
 • Confirmarea privind lipsa datoriilor față de Ministerul Finanțelor şi privind plata contribuțiilor obligatorii în favoarea organizațiilor de stat (de asigurare socială şi medicală);
 • CV-ul actualizat al reprezentatului-cheie al proiectului;
 • Copia buletinului de identitate al directorului organizației.

6.2. Numărul de aplicații

APLICANTUL principal poate participa numai la un proiect pentru a obține un grant.

 1. ALOCAREA FINANCIARĂ PENTRU ACEST CONCURS

Suma totală disponibilă în cadrul acestui concurs este de 30.000 EUR. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a nu aloca toate fondurile disponibile.

Orice grant solicitat în cadrul acestui apel trebuie să nu depășească valoarea maximă de 11 000 EURO.

 1. SEMNAREA CONTRACTULUI DE CONTRIBUȚIE

Perioada estimată pentru evaluarea rezultatelor acestui apel este 10 zile lucrătoare. Toți solicitanții cu cererile aprobate trebuie să fie gata să semneze acordul de contribuție în decursul a 10 zile de la data anunțării rezultatului examinării cererilor de către comitetul de evaluare. Granturile sunt alocate solicitanților selectați în baza proiectelor depuse, prin transfer bancar, după semnarea acordului de contribuție.

 1. CRITERIILE DE SELECTARE

Comitetul de Evaluare va selecta cererile în baza următoarelor criterii:

Relevanța propunerii de proiect

20%

Argumentarea logică (obiective clare și bine definite, prin structura acțiunii)

30%

Sustenabilitatea proiectului

15%

Fezabilitate (experiență, resurse tehnice, resurse umane)

20%

Capacitatea ONG-ului de a implementa proiectul

15%


!!! Atenție! Propunerile incomplete nu vor fi evaluate. Propunerile și materialele primite nu vor fi returnate.

Logo MFA si PIN vertical
Noutăți

Publicat: 07.08.2020   
Tot mai multe afaceri sociale apar în R. Moldova, însă acestea nu beneficiază de privilegii așa cum se întâmplă peste hotarele țării, iar definitivarea cadrului legal este la faza incipientă. La sfârșitul lunii iunie, primele trei întreprinderi au primit statutul oficial de afacere socială, deși acestea funcționează de mai mulți ani. La fel, experții economici spun că autoritățile nu dispun de pârghiile necesare pentru a controla activitățile economice cu subiect social, iar acestea riscă să fie folosite de anumite grupuri de interes. Citeşte mai mult...
Publicat: 24.07.2020   
Eco-Razeni Association is seeking for a local consultant or a team of consultants to be involved in a complex process of preparation of recommendations for amending the legislative and regulatory framework (including specific methodologies of execution) in the field of social entrepreneurship. Citeşte mai mult...
Publicat: 11.07.2020   
The European Commission thought to collect practical, tangible stories of how people like you are contributing to create economic value, societal bonds and a deeper relationship with mother nature because Social and Solidarity economy is contributing to change the economic landscape of Europe for the better but it is still difficult for many to grasp what it really brings or how it manifests. Citeşte mai mult...
Publicat: 08.07.2020   
The establishment and running of Social Enterprises in the Republic of Moldova are at the beginning of implementation and needs special attention from the public authorities. The newly created Social Enterprises are not well capacitated yet. There is no methodology for measuring the results and social and economic impact of Social Enterprises on the society as a whole and the communities where Social Enterprises are acting. Citeşte mai mult...
Publicat: 10.06.2020   
Ai vârsta cuprinsă între 14 și 24 de ani? Ai idei despre cum poți face lumea în jurul tău mai bună, mai ales în contextul actual al pandemiei Covid-19? Vrei să devii antreprenor și să poți să ajuți alți oameni? UPSHIFT Moldova te susține și îți oferă pregătirea necesară. Sună bine? Mai mult decât atât, poți obține finanțare pentru ideea ta și suport pentru ca să pui în practică ideile tale. Citeşte mai mult...
Publicat: 04.06.2020   
Împreună cu patru parteneri interesați de dezvoltarea antreprenoriatului social în rândul tinerilor, ADV România demarează un nou proiect finanțat de către Comisia Europeană, prin care extinde activitatea în Republica Moldova și Ucraina. Citeşte mai mult...
Publicat: 20.05.2020   
Astăzi, când întreaga omenire e pusă la încercare, #solidaritate și #împreună au devenit cele mai prețioase cuvinte, pline de sens și greutate, iar fiecare gest, chiar și cel mai mic, este apreciat și binevenit. Deși evenimentele de orice gen au fost anulate, antreprenorii sociali își reinventează zilnic rolurile, misiunile, pentru a supraviețui și a nu uita să ofere ajutor, acolo unde pot și unde este mai mare nevoie. Citeşte mai mult...
Publicat: 14.05.2020   
Stimați antreprenori sociali și viitori antreprenori sociali, Business Development Capital (BDC) vă invită să participați la un sondaj de opinie care ne va ajuta să înțelegem mai bine provocările Dvs. în activitatea de antreprenoriat social legate de accesul la resurse financiare, umane și facilități fiscale. Citeşte mai mult...
Publicat: 12.05.2020   
The general objective of this call for proposals is to follow-up on a successful European Social Economy Regions 2018 (ESER) pilot that established a basis for creation of effective networks of social economy stakeholders at regional level across Europe, and to boost inter-regional collaboration in the field of social economy. The project is aiming at engaging a network of regional and local authorities established in the EU and COSME participating countries, and stakeholders with similar social economy priorities and creating space for inter-regional learning and collaboration. Citeşte mai mult...
Publicat: 12.05.2020   
Acest Fond este un instrument care susține diversificarea activităților economice și consolidarea mediului antreprenorial în zonele rurale, îmbunătățind nivelul de trai al populației locale. Vor fi sprijinite inițiativele care urmăresc să contribuie la (i) stimularea revitalizării economice și (ii) creșterea atractivității zonelor rurale ale țării. Astfel, vor fi identificate inițiativele economice inovatoare, menite să valorifice potențialul și resursele locale. Acesta va sprijini proiectele care vor servi drept modele de urmat pentru companiile locale ce acționează în calitate de catalizatori pentru o schimbare pozitivă. Citeşte mai mult...

1 - 10 din 106

         


© 2020 Inițiativa pentru antrepenoriat social în Moldova   |   Site elaborat de Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS