Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Flux RSS    |   Abonare la stiri prin email   |   Contacte


04.01.2021
(video) Trei companii sociale din ţară care au angajat persoane cu dizabilităţi au primit ajutor financiar
28.12.2020
Servicii de catering „Credem-Eco”- clientul este prietenul nostru!
28.12.2020
Întreprinderile sociale, susținute de Republica Cehă să depășească impactul negativ al pandemiei


 

  


Prima pagină  »  Noutăți
Noutăți
EU4Youth // Am întrebat câțiva antreprenori despre cum e să ai afacere socială în Republica Moldova și ce are de câștigat comunitatea
Publicat: 16.11.2020   

Tamara Șchiopu este cofondatoarea asociației EcoLocal. În fiecare săptămână, producătorii mici vin să-și vândă marfa la piața EcoLocal Farmers Market. În acest mod, asociația promovează produsele ecologice autohtone, dar și dezvoltarea unei piețe locale, abordând problema alimentației proaste și a lipsei unei piețe de desfacere pentru micii producători. Am întrebat câțiva antreprenori din Republica Moldova despre cum fac afaceri sociale și ce probleme își doresc să rezolve prin activitatea lor. Totodată, încercăm să vă explicăm ce este antreprenoriatul social și cum această activitate ajută oamenii.
 

Afacerea care adună producătorii locali într-o piață locală eco

Tamara Șchiopu este președinta asociației obștești EcoLocal. Timp de un an, a creat conceptul acestei inițiative și a atras un grup de voluntari, producători, consumatori, care pe parcurs și-au dezvoltat mici afaceri și vând marfa lor la piața EcoLocal.

 

facebook.com/tamara.schiopu.1

 

 

Antreprenoarea spune că acest tip de afacere rezolvă mai multe probleme de ordin social. Prin urmare, profitul obținut nu este împărțit între fondatori, ci este reinvestit pentru atingerea scopurilor întreprinderii. „Asociația abordează problema alimentației proaste, a lipsei de piețe de desfacere pentru micii producători prin organizarea și desfășurarea săptămânală a pieței EcoLocal Farmers Market”, menționează Tamara. Motivul lansării asociației a fost crearea unei platforme reale de promovare și comercializare a produselor autohtone, eco și sănătoase, oferirea spațiilor de vânzare pentru micii producători, fără intermediari.

La întrebarea ce dificultăți au întâmpinat pe parcursul activității și cum le reușește să rămână activi pe piață, Tamara ne spune că la bază stau câteva criterii, și anume: lucrul în echipă, distribuirea sarcinilor și economiile esențiale. „Fără oficiu, fără secretare, șofer, mașini de serviciu, fără salarizați – achităm doar pentru serviciile oferite asociației. Deocamdată, se pare, că, doar ONG-urile se ocupă de producătorii mici, statul are mai mare interes în marile întreprinderi, în export și în volume mai mari de produse”, punctează aceasta.

Președinta Asociației EcoLocal ne mai spune că antreprenoriatul social este pentru întreaga societate, și nu doar pentru categoriile de persoane vulnerabile (fapt ce este extrem de important, necesar și benefic) dar, antreprenoriatul social ar trebui privit ca o formă suficientă de soluționare a problemelor sociale, ale mediului, ale educației, ale turismului etc.

Organizația care îi îndrumă pe oameni să se implice în problemele comunitare

O altă întreprindere socială despre care vrem să vă povestim este asociația obștească Caroma Nord, care a apărut pe piață în mai, 2002, în satul Pîrlița, Fălești. De la înființarea sa, şi-a îndreptat activităţile spre susţinerea copiilor şi tinerilor din localitate și regiune. Astfel, într-o scurtă perioadă de activitate au fost întreprinse peste 30 de proiecte cu caracter social, în care au fost implicați peste 2 000 de copii şi tineri, peste 800 de persoane în etate și cu nevoi speciale, aceste activităţi fiind posibile datorită susţinerii financiare şi materiale a agenţilor economici locali şi din regiune.

 

facebook.com/rodica.frecautanu

 

 

Rodica Frecăuțanu, directoarea executivă a asociației, ne-a spus că a constituit organizația pentru a răspunde problemelor stringente cu care se confrunta localitatea Pîrlița în anii 2000. „Am lucrat în această direcție în colaborare cu alte organizații de stat şi ONG-uri din R. Moldova și de peste hotare, creând parteneriate durabile, bazate pe încredere și respect. Am consolidat parteneriatele create, dezvoltând o cooperare strânsă până în prezent, iar această colaborare contribuie la crearea unui pol de excelență la nivel regional și național, bazat pe principiul «comunitate pentru comunitate»”, povestește Rodica.

Misiunea asociației este promovarea şi facilitarea participării la nivel local a cetăţenilor, inclusiv a tinerilor, pentru a contribui la dezvoltarea unei societăţi civile bazate pe cetăţenie activă.

Astfel, „Caroma Nord” îşi valorifică misiunea prin următoarele acţiuni:
# susține persoanele care au nevoie de educație non-formală în procesul lor de atingere a obiectivelor personale și profesionale, prin facilitarea accesului la informații esențiale, abilități cheie care să corespundă potențialului lor;
# dezvoltă proiecte comunitare care să promoveze valorile și inițiativele civice în favoarea beneficiului public prin cooperarea cu organizații și structuri naționale şi internaționale.

De asemenea, „Caroma Nord” își propune să contribuie la crearea unui viitor mai bun în regiune și localitățile unde își desfășoară activitatea prin:
# formarea unor promotori de cultură ecologică, capabili să îmbogățească mediul în care trăim;
# antreprenoriatul social poate contribui la valorificarea deșeurilor, crearea de obiecte ecologice și alimente ecologice;
# la întreținerea de spații verzi și dezvoltarea economiei verzi.

„Există un șir de impedimente în procesul de dezvoltare a domeniului respectiv în R. Moldova. Statul ar trebui să creeze condiții preferențiale pentru aceste entități, deoarece ele nu pot concura în condiții egale cu businessul clasic. Însă, prin eforturile comune, în special venit din partea sectorului asociativ, aceste lucruri se mișcă în direcția schimbării, chiar și populația este mult mai deschisă către întreprinderile sociale și produsele create de acestea”, ne spune Constantin Curca, manager proiecte „Caroma Nord”.

 

Afacerea care oferă joburi persoanelor cu dizabilități

Asociația „Keystone Moldova” este o altă afacere socială despre care vă povestim. A fost fondată în anul 2004 și are drept scop de a contribui la incluziunea socială a grupurilor vulnerabile, inclusiv a persoanelor cu dizabilități.

keystonemoldova

 

„Antreprenoriatul social dezvoltat de către Asociația Keystone a pornit de la necesitatea de a oferi persoanelor cu dizabilități posibilitatea de a avea un trai decent în comunitate. Fie că au ieșit dintr-o instituție rezidențială, fie că locuiesc cu familia, persoanele cu dizabilități au șanse minime de încadrare în câmpul muncii și sunt nevoiți să supraviețuiască din alocația sau pensia foarte mică”, afirmă Ina Zaporojan, manageră la asociația „Keystone Moldova”.

 

 

 

 

 

Ina ne spune că astfel a luat naștere proiectul Ecovox – accesorii durabile prin care se urmărește valorizarea abilităților de muncă a persoanelor cu dizabilități. „Astfel sunt cusute pungi din pânză de diferite dimensiuni care mai apoi sunt imprimate cu imagini tradiționale sau cu elemente de vizibilitate solicitate de clienți. Scopul acestui proiect este să oferim de lucru la cât mai multe persoane cu dizabilități”, menționează managera asociației.

O altă activitate de antreprenoriat social este centrul de instruiri „Keystone Moldova”. Centrul oferă organizațiilor și persoanelor interesate serviciile necesare în organizarea unor întruniri, instruiri, forum-uri, conferințe etc. Acesta dispune de o sală de instruiri modernă, accesibilă persoanelor cu dizabilități fizice, cu multiple posibilități de amenajare a spațiului, echipată cu utilaj și echipament video/audio de ultimă generație, având posibilități de traducere sincron și cabine adaptate pentru traducători. Profitul obținut din activitățile centrului este folosit la susținerea traiului în comunitate a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale dezinstituționalizate.

„Fiind o afacere care vinde produse și servicii, trebuie să jucăm după regulile pieței și să ne adaptăm la cerințele clienților. Totodată, este dificil să concurăm cu firmele care importă produse similare la prețuri mult mai mici”, relatează Ina. Fiecare proiect implementat de către Asociația Keystone a creat fundamentul solid a ceea ce a devenit astăzi însăși organizația, precum și fundamentul unei societăți inclusive și prietenoasă cu persoanele cu dizabilități.

Ce este o afacere socială?

Afacerile sociale rezolvă probleme ale societății. De multe ori, acestea contribuie la creșterea incluziunii sociale, la crearea locurilor de muncă, implică persoane din grupuri defavorizate în activități economice, dar și le facilitează acestora accesul la resurse și servicii. La momentul actual, în țara noastră activează 48 de astfel de afaceri.

Majoritatea întreprinderilor sociale din R. Moldova sunt situate în Chișinău, și mai exact 54 %. Celelalte 46 % se află preponderent la Nordul țării și partea centrală a acesteia. Totodată, întreprinderile sociale au diferite domenii de activitate, cum ar fi: spălătorii sociale, mâncare și catering, accesorii handmade, turism, centre de instruire etc. Dar, totuși, cel mai explorat domeniu de către întreprinderile sociale este agricultura, care se argumentează prin specificul agricol al țării.

 

 

 

Dacă vrei să te aventurezi în crearea unei afaceri sociale, trebuie să știi că acestea au, de regulă, următoarele obiective:
# producerea de bunuri și/sau prestarea de servicii care contribuie la bunăstarea comunităţii sau a membrilor acesteia;
# promovarea, cu prioritate, a unor activităţi care pot genera sau asigura locuri de muncă pentru încadrarea persoanelor aparținând grupurilor defavorizate;
# dezvoltarea unor programe eficiente de formare dedicate persoanelor din grupurile defavorizate;
# dezvoltarea serviciilor sociale pentru creşterea capacităţii de inserţie pe piaţa muncii a persoanelor din grupurile defavorizate;
# implicarea indivizilor în dezvoltarea durabilă a comunităților locale;
# dezvoltarea unei societăți incluzive și a responsabilității sociale;
# permutarea accentului de pe asistența socială pe promovarea practicilor de incluziune socială, transformând astfel persoanele defavorizate din consumatori de resurse în generatori de valoare.

Antreprenorii sociali spun că principalele obstacole în stabilirea unei afaceri sociale sunt:
# accesul pe piață și concurența mare;
# recrutarea angajaților;
# dificultăți de acces la capital și birocrație;
# veniturile mici.

În comparație cu o afacere clasică, antreprenoriatul social este o provocare, care poate fi realizată doar de cei care au o motivare de a contribui la soluționarea unei probleme sociale și de a schimba în bine comunitatea în care trăiesc.

În acest scop, Centrul Contact, împreună cu partenerii locali AXA Management Consulting și Eco-Răzeni, a lansat Campania de informare „Antreprenoriatul social pe înțelesul tuturor”. Prin această Campanie, organizatorii își propun să familiarizeze publicul larg cu conceptul de antreprenoriat social și să promoveze necesitatea economiei sociale pentru comunitățile din Republica Moldova.

Campania de informare se desfășoară în cadrul Proiectului „EU4Youth – Valorificarea potențialului tinerilor antreprenori sociali din Republica Moldova și Ucraina”, care contribuie la stimularea potențialului antreprenorial social al tinerilor din Moldova și Ucraina prin crearea unui ecosistem favorabil pentru întreprinderile sociale, precum și prin inspirarea și sprijinirea mai multor tineri antreprenori sociali în dezvoltarea și susținerea soluțiilor lor inovatoare pentru promovarea incluziunii sociale și mediului sustenabil în ambele țări. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană, prin intermediul Programului EU4Youth.

Pentru mai multe informații despre Antreprenoriatul Social în Republica Moldova și oportunități de inițiere a afacerilor sociale, accesați Grupul de pe Facebook: Rețeaua antreprenorilor sociali din Moldova.


Acest articol a fost realizat în cadrul proiectului „EU4Youth – Valorificarea potențialului tinerilor antreprenori sociali din Republica Moldova și Ucraina”, cu susținerea financiară a Uniunii Europene, prin intermediul Programului EU4Youth. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă Centrului Contact și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

 

Sursa: www.diez.md
Noutăți

Publicat: 04.01.2021   
Trei companii sociale din ţară care au angajat persoane cu dizabilităţi au primit ajutor financiar pentru a-şi putea continua activitatea în pandemie. În cadrul unui proiect finanţat de Ministerul ceh al Afacerilor Externe şi un ONG de la noi, acestea au beneficiat de sume importante. Cantina socială din Răzeni, raionul Ialoveni se numără printre cele trei. Aici sunt angajate 25 de persoane cu dizabilităţi şi din familii nevoiaşe care prepară prânzuri calde pentru bătrânii din sat. Citeşte mai mult...
Publicat: 28.12.2020   
Exclusiv pentru tine! Aceasta este deviza după care se ghidează întreprinderea socială „Credem-Eco” din municipiul Bălți care oferă servicii de catering. Pentru reprezentanții întreprinderii, fiecare client este unic și special, de aceea, zilnic se adaptează la dorințele și nevoile fiecăruia, iar acest lucru îi motivează și mai mult să aplice standarde ridicate de calitate, flexibilitate în alcătuirea meniului și adaptarea lui la bugetul clientului. Citeşte mai mult...
Publicat: 28.12.2020   
Trei întreprinderi sociale au beneficiat de granturi pentru a-și putea continua activitatea și a susține persoanele cu dizabilități, afectate într-o măsură mai mare de criza generată de virusul COVID-19. „Credem-Eco” SRL, „Floare de cireş” SRL și Comunitatea Religioasă Mănăstirea cu hramul „Nașterea Domnului” au primit câte 236 mii de lei fiecare în cadrul proiectului „Răspuns la COVID-19: Ajutăm oamenii cu dizabilități să facă față pandemiei”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Cehe și implementat de People in Need Moldova. Citeşte mai mult...
Publicat: 13.11.2020   
În iulie 2020, în cadrul Proiectului „EU4Youth - Valorificarea potențialului tinerilor antreprenori sociali din Moldova şi Ucraina” a fost realizat un Baseline a Antreprenoriatului Social în R.Moldova, iar rezultatele acestuia au arătat identificarea a doar 48 de afaceri sociale. Unul dintre motivele numărului mic de afaceri sociale în țară este necunoașterea și lipsa de mediatizare a acestui subiect, inclusiv necesitatea economiei sociale pentru comunități. Citeşte mai mult...
Publicat: 04.11.2020   
Academia de Administrare Publică, în calitate de partener proiect, împreună cu Fundația “Alături de Voi” (ADV) România, aplicant și Fundația „Ecoul Cernobîlului” din Republica Moldova, au lansat în data de 03.11.2020, proiectul „Parteneriat transfrontalier pentru dezvoltarea antreprenoriatului social”, nr. 2SOFT/1.1/107, finanţat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, prin intermediul Instrumentului European de Vecinatate (ENI). Evenimentul a fost găzduit de Academia de Administrare Publică. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.10.2020   
Cam 10% din afacerile din toată Uniunea Europeană sunt cu statut social, iar mai mult de 13,6 milioane de oameni lucrează pentru acestea, adică 6,3% din angajații din Uniune. Bineînțeles există și o serie de facilități economice pentru aceste întreprinderi, înlesniri despre care Republica Moldova uneori poate doar să spere. Oricum, antreprenorii de la noi nu disperă, ba din contra – vin cu noi inițiative care să dezvolte comunitatea, să integreze diferite categorii de persoane în activitate și să fie mai aproape de oameni și natură. Citeşte mai mult...
Publicat: 27.10.2020   
Profesorii din universitățile din Republica Moldova, sunt invitați să participe la un program de training în domeniul antreprenoriatului social. Acest program are loc în cadrul proiectului transfrontalier “EU4Youth – Social Innovation Impact – a strategic partnership!”, finanțat de către Comisia Europeană, prin programul ”EU4Youth – Fostering youth employment and societal change though social entrepreneurship”. Citeşte mai mult...
Publicat: 19.10.2020   
Motivul primar al acestui proiect social este acela de a oferi multor femei și fete tinere din satul Ciutulești și din comunitățile învecinate posibilitatea de a învăța o nouă meserie care le va ajuta să își asigure financiar familiile pentru anii următori. Maria Brăescu, antreprenoarea proiectului social, spune că a lucrat anterior pentru fabrici mari de cusut și are o experiență de peste 22 de ani, iar toate cunoștințele acumulate o ajută în gestionarea unei echipei pentru a reuși în realizarea unui lucru comun. Citeşte mai mult...
Publicat: 02.10.2020   
Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), invită formatorii interesați (persoane fizice) să participe la procedura de achiziții de valoare mică prin cererea ofertelor de prețuri. Citeşte mai mult...
Publicat: 01.10.2020   
Fundația ”Alături de Voi” România în parteneriat cu Asociația de Cooperare Transfrontalieră ”Euroregiunea Dunărea de Jos” din România, Fundația ”Ecoul Cernobilului” din R. Moldova, Agenția de Cooperare Transfrontalieră și Integrare Europeană din R. Moldova și Asociația ”Noua generație” din Ucraina, a lansat în regiunea RO-MD-UA proiectul strategic de dezvoltare a antreprenoriatului social în rândul tinerilor: “EU4Youth – Social Innovation Impact – a strategic partnership!”. Conferința de lansare a proiectului a avut loc Miercuri, 30 septembrie 2020, la Academia de Studii Economice a Moldovei. Citeşte mai mult...

1 - 10 din 117

         


© 2021 Inițiativa pentru antrepenoriat social în Moldova   |   Site elaborat de Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS