Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Flux RSS    |   Abonare la stiri prin email   |   Contacte

Prima pagină  »  Resurse  »  Publicații
Publicații
Raport de analiză a situației actuale și a provocărilor în ceea ce privește dezvoltarea antreprenoriatului social în Republica Moldova
Publicat: 01.10.2019   

Acest document de analiza, a fost elaborat pentru Ministerul Economiei și Infrastructurii ca urmare a contractului de asistență tehnică și financiară pe care îl are încheiat cu Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei în cadrul proiectului ” Economic Policy Advice to the Moldovan Government”, PN 17.2181.8-002.00. Activitățile de cooperare în domeniul dezvoltării a statului german în Moldova sunt cofinanțate de donatori precum UE, Agenția Internațională Suedeză de Cooperare în Dezvoltare (SIDA), Biroul de Cooperare al Elveției (SDC) și Guvernul României.
 
Documentul vizează analiza contextului actual și proiectarea cadrului de acțiune pentru perioada 2020-2025 de dezvoltare a antreprenoriatului social în vederea maximalizării potențialului pe care îl poate aduce acest sector în dezvoltarea comunitară, crearea de locuri de muncă în special pentru categorii defavorizate, creșterea gradului de asociere a producătorilor locali, dezvoltare rurală, durabilă și sustenabilă.
 
Raportul de analiză a situației actuale și a provocărilor în ceea ce privește dezvoltarea antreprenoriatului social, a fost elaborat ca urmare a consultărilor care au avut loc cu membrii Comisiei Naționale de Antreprenoriat Social, Cancelaria de Stat, Ministerul Economiei și Infrastructurii (MEI), Ministerul Finanțelor (MF), Ministerul Justiției (MJ), Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS), Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC), Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului IMM (ODIMM), Congresul Autorităților Locale din Republica Moldova (CALM), Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), ONG ”Ecoul Cernobilului”, ONG ”Eco-Răzeni”, ONG ”Făclia”, Asociația Obștească Centrul de Cooperare–Liderism–Unitate–Eficiență(CLUE).
 
De asemenea, o serie de date, au fost colectate prin aplicarea unui chestionar online care a vizat percepția actorilor sociali activi în domeniu privind gradul de dezvoltare a sectorului din perspectivă legislativă, financiară, resurse umane, facilități, impact ș.a.
 
Prezentul raport, analizează situația actuală a R. Moldova din perspectiva unor probleme sociale cu care se confruntă țara, face o trecere în revistă a istoricului apariției în lume a sectorului de economie socială / antreprenoriat și clarifică conceptul și definițiile atribuite sectorului. De asemenea, analizează domeniul din perspectiva existenței sau nu a unor legi speciale în diferite țări europene precum și cadrul legislativ de funcționare a antrenoriatului social în R. Moldova. Pentru a imagine mai clară cu privire la stadiul de dezvoltare a antreprenoriatului social în R. Moldova, se face o analiză din perspectivă legislativă dar și de percepție la nivel de actori sociali implicați în domeniu atât din sectorul public, cât și privat. În final, documentul propune o serie de obiective și acțiuni pentru perioada 2020-2025, care să contribuie la crearea unui cadru favorabil de dezvoltare a acestui sector și care să stea la baza elaborării unui PLAN NAȚIONAL DE DEZVOLTARE A ANTREPRENORIATULUI SOCIAL ÎN PERIOADA 2020-2025.
Descarcă documente ataşate
pdf, 2 MBPublicații

Publicat: 01.02.2024   
Fiecare produs cumpărat de la antreprenori sociali susține o persoană vulnerabilă sau rezolvă o problemă socială/de mediu. În catalog este prezentată activitatea întreprinderilor sociale din Republica Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană. Fiecare întreprindere socială are un QR cod atribuit care te duce la pagina de facebook a întreprinderii sociale. Citeşte mai mult...
Publicat: 20.12.2022   
Studiul „Cunoștințe, atitudini și comportamente în domeniul antreprenoriatului social din Republica Moldova” analizează percepția, cunoștințele, atitudinile și experiențele populației, reprezentanților OSC/APL/IMM, dar și al experților vis-a-vis de activitatea de antreprenoriat social. Publicația a fost elaborată în cadrul proiectului ”Valorificarea potențialului OSC-urilor de a promova și dezvolta antreprenoriatul social în Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat de Suedia, în parteneriat cu Fundația Est-Europeană, Centrul Contact și Keystone Moldova. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.08.2022   
Cartea Albă pentru AS a fost elaborată de un grup de consultanți cu experiență în sectorul non-profit, cadrul legislativ și economia socială, în strânsă colaborare cu echipa AO „EcoVisio” și Platforma pentru dezvoltarea Antreprenoriatului Social (PDAS) din Moldova. Metodele de cercetare utilizate la elaborarea Cărții albe sunt analiza din oficiu, cercetarea în teren și consultările pentru validare. Citeşte mai mult...
Publicat: 01.02.2022   
Resurse, idei, informații esențiale și inspirație pentru cei care vor să descopere mai multe despre noul curent care ghidează tranformarea comunităților noastre – antreprenoriatul social. O colecție de 12 articole din Revista „Economia Socială” care aduc perspectiva profesorilor, experților în economie socială și antreprenorilor sociali din România și Republica Moldova. Citeşte mai mult...
Publicat: 07.08.2021   
Revista “Economia Socială” este prima revistă teoretico-practică transfrontalieră, trimestrială, bilingvă. În primul număr al revistei veți găsi 12 articole semnate de profesori universitari, experți în economia socială, antreprenori sociali și doctoranzi. Revista apare în cadrul proiectului ”Parteneriat transfrontalier pentru dezvoltarea antreprenoriatului social” Program finanțare: Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI). Citeşte mai mult...
Publicat: 03.06.2021   
Acest raport a fost elaborat de o echipă de experți în domeniul dreptului, economiei și științelor socio-politice, care au efectuat o analiză a cadrului de reglementare pentru a identifica principalele impedimente în dezvoltarea antreprenoriatului social din Republica Moldova. În rezultatul analizei, experții au constatat mai multe lacune și inconsecvențe ce țin de reglementarea legală, precum și au propus un șir de recomandări în vederea dezvoltării unui ecosistem adecvat antreprenoriatului social în țara noastră. Citeşte mai mult...
Publicat: 16.03.2021   
Antreprenoriatul social reprezintă un nou model de afacere, caracterizat printr-o abordare antreprenorială a activității aliniată unei misiuni sociale explicite. Întreprinderile sociale devin centrale în sistemul economic global. Natura lor complexă, împreună cu numărul și influența lor din ce în ce mai mare în întreaga lume, face ca înțelegerea și măsurarea impactului social pe care îl aduc, să fie o prioritate pentru toate părțile interesate (autoritățile publice, investitorii, utilizatorii de servicii și întreprinderile sociale în sine). Citeşte mai mult...
Publicat: 11.12.2020   
This baseline study report presents the results of research on the state of social entrepreneurship in the Republic of Moldova. The Baseline Study Report in Republic of Moldova has been prepared within the framework of the EU-funded project ‘EU4Youth – Unlocking the potential of young social entrepreneurs in Moldova and Ukraine’. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.12.2018   
Institutul de Instruire în Dezvoltare "MilleniuM" a elaborat în 2018 un studiu amplu, de ansamblu privind situația antreprenoriatului social și posibilitățile antreprenoriale ale tinerilor în Republica Moldova. Studiul a fost elaborat de Asociația Națională a Tinerilor Manageri în cadrul proiectului Erasmus + KA2 "EAST Entrepreneurial (Training Strategic)". Citeşte mai mult...
Publicat: 12.10.2018   
În Republica Moldova nu există concepte, strategii, politici specifice și mecanisme de sprijin public care vizează dezvoltarea economiei sociale, iar cadrul legal este în curs de elaborare. Legea nou adoptată privind antreprenoriatul social va trebui să fie implementată și monitorizată pe deplin înainte de a evalua impactul și beneficiile sale pentru acest sector. Proiectele finanțate de donatori sunt în prezent mecanismul principal pentru crearea, finanțarea și susținerea întreprinderilor sociale. Acestea fiind cîteva dintre concluziile studiului publicat în februarie 2018 de Comisia Europeană. Citeşte mai mult...

1 - 10 din 15

         


© 2024 Inițiativa pentru antrepenoriat social în Moldova   |   Site elaborat de Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS