Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Flux RSS    |   Abonare la stiri prin email   |   Contacte

Prima pagină  »  Resurse  »  Publicații
Publicații
Revista transfrontalieră România - Republica Moldova „Economia Socială”, nr. 2/2021
Publicat: 01.02.2022   

Resurse, idei, informații esențiale și inspirație pentru cei care vor să descopere mai multe despre noul curent care ghidează tranformarea comunităților noastre – antreprenoriatul social.

O colecție de 12 articole din Revista „Economia Socială” care aduc perspectiva profesorilor, experților în economie socială și antreprenorilor sociali din România și Republica Moldova.

Teme, autori și idei principale din cel de-al doilea număr al primei reviste transfrontaliere de economie socială.

Drumul Letoniei către o economie bazată pe cunoștințe, creștere și favorabilă incluziunii în contextul abordării crizei Covid-19

Dinu Manole, Şef Direcţie Relaţii Internaţionale Academia de Administrare Publică

O cheie a creșterii productivității este realizarea inovării inteligente în strânsă cooperare între cercetători și industrie. Datorită finanțării prin politica de coeziune, s-au creat în Letonia instrumente eficiente pentru promovarea inovării și a productivității. Și în știință și inovare este important să se obțină o schimbare de comportament, astfel încât cercetătorii și industria să poată lucra mână în mână pentru a crea sinergii.

Integrarea perspectivei de gen în sectorul economiei sociale

Aurelia Tepordei, Director Departamentul Dezvoltare Profesională, Academia de Administrare Publică

Până în 2050, îmbunătățirea egalității de gen ar duce la o creștere a PIB-ului UE pe cap de locuitor cu 6,1-9,6 %, echivalent cu 1,95-3,15 mii de miliarde EUR. Creșterea ar fi vizibilă deja din 2030, când PIB-ul pe cap de locuitor ar fi cu până la 2 % mai mare decât acum. Această creștere ar fi în principal rezultatul îmbunătățirii ratei de ocupare a femeilor și al avansării acestora în direcția ocupării unor locuri de muncă mai productive.

Barometrul achizițiilor publice responsabile social în România 2021 – evaluarea autorităților contractante rezultate preliminare

Ancuța Vameșu, Expert economie socială & președinte RISE România
Angela Achiței, Antreprenor social & președinte Fundația ”Alături de Voi” România (ADV România)

Prin achizițiile publice responsabile social (APRS) cumpărătorii publici pot promova oportunități de angajare, muncă decentă, incluziune socială, accesibilitate și respectarea drepturilor sociale și ale muncii în UE și la nivel global. De asemenea, furnizarea de servicii sociale de înaltă calitate este direct legată de facilitarea accesului întreprinderilor sociale la licitații publice. Deși potențialul achizițiilor sociale este recunoscut de mult timp, domeniul de aplicare al
utilizării sale legale în practică a fost incert și de aceea, cel puțin în România achizițiile sociale sunt o raritate.

Implicarea bisericii ortodoxe române în economia socială și dezvoltarea durabilă (iii) – De la implicare socială la întreprinderi de economie socială. 

Vasile Nistor, Preot, Arhiepiscopia Romanului și Bacăului

Biserica Ortodoxă are o tradiție îndelungată și în România de implicare filantropică, modele de economie socială fiind regăsite în cadrul mănăstirilor ortodoxe, unde se îmbinau activitățile economice cu ajutorarea săracilor și a celor bolnavi încă din sec. XVII în Țările Române și în Transilvania din sec. XIX. Considerăm că se poate face mai mult, că Biserica poate adopta și se poate implica și în domeniul economiei sociale și al întreprinderilor sociale, spre ajutorarea și prosperitatea materială și spirituală a tuturor persoanelor și comunităților locale. Combinarea politicilor sociale, de dezvoltare economică și a politicilor privind piața muncii reprezintă o inovație de proporții pentru societatea românească și pentru instituțiile din cadrul Bisericii.

Precondițiile implementării obiectivelor şi principiilor economiei sociale

Vasile Vulpe, Magistru in drept si economie

Întreprinderile sociale pot fi mai eficiente în atingerea scopurilor publice decât întreprinderile clasice private din cauza rădăcinilor și cunoștințelor lor privind nevoile locale și a misiunii lor sociale, precum și datorită caracteristicilor sale specifice atât din punct de vedere social, cât și economic. Mai mult, antreprenoriatul social este un instrument util în atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă 2030 la care și Republica Moldova a aderat, iar dezvoltarea unui ecosistem favorabil pentru antreprenoriatul social urmează să devină un deziderat, dacă se dorește de a fructifica la maxim potențialul pe care îl pot avea întreprinderile sociale în crearea de locuri de muncă incluzive, în dezvoltarea de produse și servicii prietenoase cu omul și mediul, dezvoltarea unei societăți în care „nimeni nu este lăsat în urmă”.

Rolul investiției în economia statului. Concepte de bază, clasificare și esență.

Veaceslav Cojocari, Manager general al companiei de franciză internațională

Experții observă că volumul pieței investițiilor de impact crește în fiecare an și depășește deja 500 de miliarde de dolari. Investițiile de impact au două obiective. Primul este obținerea unui impact social sau de mediu pozitiv semnificativ și măsurabil, al doilea este obținerea unui rezultat financiar. Cel mai adesea, investițiile de impact sunt direcționate către întreprinderile sociale și efectul lor este în mod necesar evaluat.

Mic îndrumar financiar pentru întreprinderi sociale

Sonia Oprean, Co-fondator & Managing Partner la Synerb Venture Catalyzer

În ciclul de viață al unei întreprinderi sociale vor apărea – mai des sau mai rar – diverse oportunități sau nevoi de finanțare. De nenumărate ori, antreprenorii sociali sau managerii unor întreprinderi sociale m-au întâmpinat cu întrebarea: “S-a lansat o linie de finanțare care se potrivește foarte bine cu activitatea și obiectivele noastre, dar noi în general avem un profit foarte mic, ba chiar uneori suntem pe pierdere. Oare suntem eligibili?’’ Aproape de fiecare dată întorc întrebarea, la fel ca mulți investitori, către organizație: “Care sunt motivele pentru această lipsă de performanță și cum vă va ajuta finanțarea aceea să ieșiți din această situație?” De partea cealaltă, un investitor de impact va dori să știe că investiția sa rezolvă o problemă socială și că va ajuta organizația să crească. Uneori creșterea nu este posibilă, iar investiția este solicitată și alocată pentru consolidarea afacerii. Investitori sociali pot alege, în acest caz, să sprijine întreprinderea socială pe termen scurt sau mediu, pentru ca aceasta să-și rezolve o serie de dificultăți, înainte de a crește afacerea socială. Condiția esențială pentru ca această negociere să aibă loc este ca managementul întreprinderii sociale să știe cauzele acestor dificultăți, cum se reflectă aceste probleme în modelul financiar și să aibă trasate niște direcții realiste pentru ieșirea din dificultate.

Autismul și ocuparea forței de muncă favorabilă incluziunii

Luminița Suveică, Doctor în medicină, conferențiar universitar, catedra medicină de familie, USMF „Nicolae Testemițanu”

Se estimează că în Europa, aproximativ cinci milioane de persoane suferă de afecțiuni din spectrul autismului. Persoanele autiste, indiferent de nevoile lor de sprijin, se confruntă cu un nivel ridicat de discriminare în toate aspectele vieții, inclusiv privind educația și formarea profesională, ceea ce duce la rezultate slabe legate de ocuparea forței de muncă. Șomajul afectează în mod disproporționat persoanele autiste, inclusiv pe cele cu un nivel de educație peste medie. Rata de ocupare a acestora este mai mică de 10%, cu mult sub rata de 47% pentru persoanele cu dizabilități și de 72% pentru persoanele fără dizabilități.

Responsabilitatea social corporativă practicată în rândul IMM-urilor: beneficii pentru mediul de afaceri și comunitate

Olesea Vulpe, Magistru în administrare publică și relații internaționale

Responsabilitatea Socială Corporativă reprezintă un concept, care încurajează companiile să ia în considerare interesele societății prin asumarea responsabilității pentru impactul pe care-l au activitățile lor asupra comunității, clienților, angajaților, acționarilor și asupra mediului ambiant. Acest angajament trece dincolo de obligațiile statutare pe care sunt reprezentate în statutul întreprinderii.

Antreprenoriat social în Mușetești

Mihai Christopher, Marian Radovici – Academia de Studii Economice din București, Școala doctorală – Economie și afaceri internaționale

Întreprinderea socială S. C. Parc Aventură Mușetești S. R. L. urmărește dezvoltarea și diversificarea economiei comunității locale rurale prin crearea a șase noi locuri de muncă; realizarea infrastructurii de agrement nepoluantă, dar și creșterea numărului de persoane din grupurile vulnerabile implicate în activități și servicii cu caracter social și economic.

În Trușești facem fapte bune cu pâine. Asociația Impact Trușești – o asociație din și pentru Comunitate/model de întreprindere socială din mediul rural

Petru Pădureț-Nechifor

Am avut îndrăzneala de a face ceea ce era mai greu și anume, producție, considerând că acest tip activitate înseamnă cu adevărat o economie „sănătoasă”. Deşi a fost și este un proces anevoios, provocator și uneori frustrant facem eforturi pentru a continua. Dorim să arătăm că nu există comunități prea mici sau lipsite de importanță, vrem să construim în continuare proiecte care să unească generații și care să ofere nu doar speranțe, ci și oportunități pentru copii, pentru tineri, pentru cei uitați, pentru cei cărora li s-a spus de prea multe ori, pe nedrept,
că nu vor beneficia de șansele pe care le merită. Vrem să inspiram în continuare alți oameni și alte organizații care își propun să se implice direct în comunitatea lor și să ajute, să pună umărul la dezvoltarea unor locuri frumoase și să mizeze pe cel mai important lucru cu putință, pe OAMENI.

Tiny Life – un stil minuscul într-o viaţă împlinită

Stelian Juganu

Tiny Life este despre curajul de a trăi noi experiențe, despre sacra legătură a omului cu natura, punând la dispoziție iubitorilor de frumos două căsuțe în mijlocul naturii, cu o dimensiune de 27 mp complet utilate, la marginea Pădurii Făget, ce se află la 7 km de centrul orașului Cluj-Napoca. Tiny Life și-a propus să susțină din profiturile generate de minusculele căsuțe, trei programe sociale, primul este un program de educație parentală sugestiv numit „Familia,
o școală fără vacanțe”. El urmărește sprijinirea mamelor cu un trecut dificil pentru a pune bazele unor relații echilibrate cu copiii lor. Al doilea program, denumit “Părinte, copil, iubire” vine în completarea primului şi oferă mamelor și copiilor lor ocazia de a petrece împreună un timp al regăsirii şi împlinirii. Li se oferă drumețiile în natură şi popasul în căsuțe.
Ultimul program “Vreau să îmi știu copilul în siguranță” asigură nevoile primare ale unor familii cu posibilități reduse: haine și produse de igienă pentru mame și copii.

 
Publicații

Publicat: 01.02.2024   
Fiecare produs cumpărat de la antreprenori sociali susține o persoană vulnerabilă sau rezolvă o problemă socială/de mediu. În catalog este prezentată activitatea întreprinderilor sociale din Republica Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană. Fiecare întreprindere socială are un QR cod atribuit care te duce la pagina de facebook a întreprinderii sociale. Citeşte mai mult...
Publicat: 20.12.2022   
Studiul „Cunoștințe, atitudini și comportamente în domeniul antreprenoriatului social din Republica Moldova” analizează percepția, cunoștințele, atitudinile și experiențele populației, reprezentanților OSC/APL/IMM, dar și al experților vis-a-vis de activitatea de antreprenoriat social. Publicația a fost elaborată în cadrul proiectului ”Valorificarea potențialului OSC-urilor de a promova și dezvolta antreprenoriatul social în Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat de Suedia, în parteneriat cu Fundația Est-Europeană, Centrul Contact și Keystone Moldova. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.08.2022   
Cartea Albă pentru AS a fost elaborată de un grup de consultanți cu experiență în sectorul non-profit, cadrul legislativ și economia socială, în strânsă colaborare cu echipa AO „EcoVisio” și Platforma pentru dezvoltarea Antreprenoriatului Social (PDAS) din Moldova. Metodele de cercetare utilizate la elaborarea Cărții albe sunt analiza din oficiu, cercetarea în teren și consultările pentru validare. Citeşte mai mult...
Publicat: 07.08.2021   
Revista “Economia Socială” este prima revistă teoretico-practică transfrontalieră, trimestrială, bilingvă. În primul număr al revistei veți găsi 12 articole semnate de profesori universitari, experți în economia socială, antreprenori sociali și doctoranzi. Revista apare în cadrul proiectului ”Parteneriat transfrontalier pentru dezvoltarea antreprenoriatului social” Program finanțare: Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI). Citeşte mai mult...
Publicat: 03.06.2021   
Acest raport a fost elaborat de o echipă de experți în domeniul dreptului, economiei și științelor socio-politice, care au efectuat o analiză a cadrului de reglementare pentru a identifica principalele impedimente în dezvoltarea antreprenoriatului social din Republica Moldova. În rezultatul analizei, experții au constatat mai multe lacune și inconsecvențe ce țin de reglementarea legală, precum și au propus un șir de recomandări în vederea dezvoltării unui ecosistem adecvat antreprenoriatului social în țara noastră. Citeşte mai mult...
Publicat: 16.03.2021   
Antreprenoriatul social reprezintă un nou model de afacere, caracterizat printr-o abordare antreprenorială a activității aliniată unei misiuni sociale explicite. Întreprinderile sociale devin centrale în sistemul economic global. Natura lor complexă, împreună cu numărul și influența lor din ce în ce mai mare în întreaga lume, face ca înțelegerea și măsurarea impactului social pe care îl aduc, să fie o prioritate pentru toate părțile interesate (autoritățile publice, investitorii, utilizatorii de servicii și întreprinderile sociale în sine). Citeşte mai mult...
Publicat: 11.12.2020   
This baseline study report presents the results of research on the state of social entrepreneurship in the Republic of Moldova. The Baseline Study Report in Republic of Moldova has been prepared within the framework of the EU-funded project ‘EU4Youth – Unlocking the potential of young social entrepreneurs in Moldova and Ukraine’. Citeşte mai mult...
Publicat: 01.10.2019   
Documentul vizează analiza contextului actual și proiectarea cadrului de acțiune pentru perioada 2020-2025 de dezvoltare a antreprenoriatului social în vederea maximalizării potențialului pe care îl poate aduce acest sector în dezvoltarea comunitară, crearea de locuri de muncă în special pentru categorii defavorizate, creșterea gradului de asociere a producătorilor locali, dezvoltare rurală, durabilă și sustenabilă. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.12.2018   
Institutul de Instruire în Dezvoltare "MilleniuM" a elaborat în 2018 un studiu amplu, de ansamblu privind situația antreprenoriatului social și posibilitățile antreprenoriale ale tinerilor în Republica Moldova. Studiul a fost elaborat de Asociația Națională a Tinerilor Manageri în cadrul proiectului Erasmus + KA2 "EAST Entrepreneurial (Training Strategic)". Citeşte mai mult...
Publicat: 12.10.2018   
În Republica Moldova nu există concepte, strategii, politici specifice și mecanisme de sprijin public care vizează dezvoltarea economiei sociale, iar cadrul legal este în curs de elaborare. Legea nou adoptată privind antreprenoriatul social va trebui să fie implementată și monitorizată pe deplin înainte de a evalua impactul și beneficiile sale pentru acest sector. Proiectele finanțate de donatori sunt în prezent mecanismul principal pentru crearea, finanțarea și susținerea întreprinderilor sociale. Acestea fiind cîteva dintre concluziile studiului publicat în februarie 2018 de Comisia Europeană. Citeşte mai mult...

1 - 10 din 15

         


© 2024 Inițiativa pentru antrepenoriat social în Moldova   |   Site elaborat de Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS