Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Flux RSS    |   Abonare la stiri prin email   |   Contacte


27.02.2024
Întreprinderile Sociale – cale în dezvoltarea durabilă a comunităților
23.02.2024
Participă la Atelierul de Informare despre Antreprenoriat Social pentru Tineri!
22.02.2024
Curs de instruire în domeniul legislației muncii pentru antreprenoriatul social


 

  


Prima pagină  »  Advocacy  »  Conferința Națională pentru Antreprenoriat Social
Conferința Națională pentru Antreprenoriat Social
La Chişinău s-a desfăşurat prima ediţie a Conferinţei Naţionale pentru Antreprenoriat Social
Publicat: 10.10.2015   

La 06 octombrie 2015 în Centrul Republican pentru Copii şi Tineret “Artico”, or. Chişinău, s-a desfăşurat prima ediţie a Conferinţei Naţionale pentru Antreprenoriat Social. Evenimentul a fost organizat de Asociaţia Obştească “Eco-Răzeni” cu suportul SOIR Moldova. În cadrul conferinţei au fost prezentate mai multe modele de întreprinderi sociale din Europa. Evenimentul a început cu tîrgul întreprinderilor sociale şi asociaţiilor obşteşti care desfăşoară activitate economică. Au participat peste 100 de reprezentanţi ai organizaţiilor din Republica Moldova, România, Ungaria – oficiali, lideri ai sectorului asociativ, antreprenori sociali, parteneri de dezvoltare, prestatori de servicii sociale.

Invitaţii de onoare fiind, domnul Mircea Buga, Ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei; doamna ES Signe Burgstaller, Ambasadoarea Suediei la Chişinău; domnul Gero Stuller, Ambasada Austriei la Chişinău; domnul Sorin Mereacre, Preşedintele Fundaţiei Est-Europene din Moldova; doamna Silvia Apostol, Director, Reprezentanţa SOIR Moldova; domnul Andrei Spînu, Viceministrul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova.

Antreprenoriatul social în Republica Moldova se dezvoltă de mai mulţi ani în lipsa unui cadru normativ care să reglementeze domeniul, iar scopul acestui eveniment, care s-a desfăşurat în premieră la Chişinău, a fost de a lansa dezbateri la nivel de autorităţi publice pentru a elabora un plan de acţiune pentru recunoaşterea şi dezvoltarea antreprenoriatului social în ţara noastră. Astfel, s-a discutat despre posibilităţile lansării procesului de elaborare a unei politici publice care să aibă ca obiect reglementarea domeniului, proces în care să fie implicaţi activ reprezentanţii societăţii civile şi ai afacerilor sociale. Antreprenorii sociali şi organizaţiile societăţii civile s-au întrunit la conferinţă, pentru a găsi soluţii pe care să le propună Guvernului şi Parlamentului pentru legiferarea acestui domeniu. În cadrul acestei întrunire s-au prezentat mai multe modele de întreprinderi sociale din Europa, s-a analizat experienţa României şi altor ţări europene în dezvoltarea antreprenoriatului social, precum şi experienţa Asociaţiei Obşteşti „Eco-Răzeni” în promovarea şi dezvoltarea antreprenoriatului social.

În statele Uniunii Europene, antreprenoriatul social a început să se dezvolte în anii 70, însă pentru Republica Moldova acest concept este relativ nou. Întreprinderile sociale crează un mediu favorabil şi un efect pozitiv prin generarea locurilor de muncă, destinat grupurilor marginalizate, ceea ce determină scăderea numărului de şomeri. Sunt utile şi necesar crearea de proiecte pentru susţinerea întreprinderilor sociale la nivel local, unde grupurile social-vulnerabile pot beneficia de instruire, pentru a-și găsi mai ușor un loc de muncă.

În ultimii doi ani peste 50 de organizaţii non-guvernamentale din Moldova participă activ la un dialog axat pe oportunităţile de dezvoltare ale antreprenoriatului social, dintre care 16 organizaţii realizează deja afaceri sociale, chiar dacă în ţară lipseşte cadrul normativ care să reglementeze acest domeniu. Acestea activează în domeniul alimentaţiei publice, masaj, creşterea animalelor, cultivarea legumelor, spălătorie publică, textile, promovarea unui mod sănătos de viaţă, etc.

“Soluţia problemelor sociale este antreprenoriatul social, care are nevoie de un cadru normativ care să reglementeze domeniul, iar iniţierea şi promovarea afacerilor sociale v-a aduce beneficii de ordin social şi economic”, este opinia mai multor antreprenori care au participat la prima Conferinţă Naţională pentru Antreprenoriat Social.

Pe parcursul conferinţei cei peste 100 de participanţi, ghidaţi de experţii Ancuţa Vameşu şi Angela Achiţei din România, au lucrat activ în 3 ateliere de lucru şi au prezentat propuneri concrete referitor la subiectele discutate:
– Concept şi caracteristicile antreprenoriatului social.
– Antreprenoriatul social – soluţie la problemele sociale şi economice.
– Tipuri şi modele de întreprinderi sociale relevante pentru Republica Moldova.
– Mecanisme de sprijin şi surse de finanţare a întreprinderilor sociale.

„Astăzi se vorbeşte despre un domeniu nou, unul inovativ – antreprenoriat social. Şi tot ce este nou, de obicei, nu este cunoscut. Şi ca să începi să faci nişte schimbări sau să construieşti ceva în această zonă trebuie să aduci în prim plan această discuţie despre economia socială. Noi considerăm că experienţa din România este foarte aproape de experienţa din Republica Moldova, bineînţeles că lucrurile trebuie adaptate, în aşa fel încît dacă v-a exista o lege a economiei sociale sau a antreprenoriatului social în Republica Moldova, ea să fie cît mai benefică şi cît mai aproape de oameni, pentru că economia socială este a oamenilor şi ea crează locuri de muncă, ea rezolvă problemele din comunitate, ea aduce profit social în primă instanţă pentru comunitate”, este opinia Dnei Angela Achiţie, Preşedintele Fundaţiei Alături de Voi România.

„Scopul acestor întreprinderi nu este doar de a susţine persoanele cu nevoi speciale, dar şi crearea soluţiilor la nivel local şi naţional. În Suedia, sunt peste 310 întreprinderi sociale unde lucreză mai mult de 3000 de angajaţi. Companiile de stat au creat oportunităţi pentru persoanele cu nevoie speciale”, spune ES Signe Burgstaller, Ambasadoarea Suediei în Republica Moldova.

Viceministrul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova, Andrei Spânu, a dat o definiţie a antreprenoriatului social. „O întreprindere clasică rezolvă o problemă pentru a face profit, iar o întreprindere socială face profit pentru a rezolva o problemă. Este foarte importantă această conferință, şi este important să dezvoltăm antreprenoriatul social în Republica Moldova. Suntem la început de cale, experiența Poloniei, Austriei, României, Suediei este mult mai avansată în acest domeniu și tocmai astfel de evenimente ne vor ajuta să atragem experiența lor, să învățăm tinerii noștri antreprenori sociali cum să reușească mai bine în acest domeniu. Şi trebuie să încurajăm antreprenorii sociali să rezolve problemele sociale pe care le abordează, cum ar fi: incluziunea socială, un mediu mai curat, locuri de muncă pentru grupurile dezavantajate și altele.

Fundaţia Est-Europeană a susţinut până acum şapte întreprinderi sociale, şi v-a continua alocarea resurselor financiare prin programele special create pentru acest sector. Reprezentanţii Fundaţiei spun că sunt gata să susţină orice iniţiativă lansată de organizaţiile sociale, societatea civilă, donatori şi insituţiile de stat doar să fie dezvoltat acest domeniu, se vor implica la elaborarea proiectului de lege. Floare de cireș, Mara Woman, Centrul de Terapie manuală, Aburaș – sunt doar câteva dintre întreprinderile sociale din Republica Moldova care sunt susţinute de Fundaţia Est-Europeană.

Noțiunea de antreprenoriat este încă puțin cunoscută în Moldova, deoarece nu există un cadru legal, și deaceea această conferință este binevenită. Chiar și mulți din societatea civilă nu cunosc ce presupune antreprenoriatul social, nu înţeleg rolul acestor afaceri în bunăstarea societăţii; ce înseamnă, ce oferă, care sunt beneficiile ei; care sunt succesele și care sunt aspirațiile.
Conferința Națională pentru Antreprenoriat Social

Publicat: 02.11.2022   
Asociația obștească „Eco-Răzeni” a organizat la 2 noiembrie 2022, cea de-a VII-a ediție a Conferinţei Naționale pentru Antreprenoriat Social cu genericul “Antreprenoriatul social: tendințe și provocări pentru un sector în dezvoltare”. În contextul a 5 ani de la adoptarea cadrului legal privind antreprenoriatul social în Republica Moldova, organizatorii și-au propus, pentru ediția din acest an, să readucă la masa de discuție cadrul de reglementare și măsurile de suport pentru dezvoltarea antreprenoriatului social în țara noastră. Citeşte mai mult...
Publicat: 10.03.2021   
Peste 100 de antreprenori și antreprenoare sociale, autorități naționale și experți în domeniul antreprenoriatului social, au participat la cel mai mare eveniment al anului, destinat antreprenoriatului social - Conferința Națională de Antreprenoriat Social, ediția a VI-a. Evenimentul a fost organizat de Asociația obștească Eco-Răzeni în cadrul proiectului „EU4Youth – Valorificarea potențialului tinerilor antreprenori sociali din Republica Moldova și Ucraina”. Proiect finanțat de Uniunea Europeană, prin intermediul Programului EU4Youth. Citeşte mai mult...
Publicat: 01.10.2019   
Vineri, 27 septembrie 2019, s-a desfăşurat la Chișinău, Centrul de instruiri Keystone, cea de-a V-a ediție a Conferinţei Naționale pentru Antreprenoriat Social, dedicată evaluării impactului întreprinderilor sociale, promovării bunelor practici și dezvoltării economiei sociale în Republica Moldova. Evenimentul s-a bucurat de prezența a peste 60 de persoane, reprezentanți din organizații neguvernamentale, întreprinderi sociale, autorități și instituții publice, misiuni diplomatice, alături de parteneri sociali internaționali și alți cetățeni interesați de domeniul antreprenoriatului social. Citeşte mai mult...
Publicat: 03.12.2018   
Conferința Națională pentru Antreprenoriat Social este evenimentul anual dedicat promovării și dezvoltării economiei sociale în Republica Moldova. Ediția de anul acesta și-a propus ca generic să exploreze, în cadrul unei mese rotunde, mecanismele de finantare guvernamentala directa pentru intreprinderile sociale, să analizeze modele de politici si practici europene, dar și să identifice soluții viabile pentru Republica Moldova. Astfel, evenimentul, a întrunit la aceeași masă rotundă atât reprezentanți ai organizațiilor nonguvernamentale, donatori, precum și autorități publice și experți internaționali din Austria, România și Armenia. Citeşte mai mult...
Publicat: 27.11.2017   
Deja la cea de-a 3-a ediţie, Conferinţa Naţională pentru Antreprenoriat Social este evenimentul cel mai important şi aşteptat al anului de către toţi actorii economiei sociale din Republica Moldova. Obiectivul central al evenimentului îl constituie valorificarea misiunii întreprinderilor sociale ca promotori ai schimbării pozitive spre o societate incluzivă. Citeşte mai mult...
Publicat: 05.11.2016   
Asociația Obștească „Eco-Răzeni” organizează cea de a doua ediție a Conferinței Naționale pentru Antreprenoriat Social în perioada 15 – 17 noiembrie 2016 la Chișinău, Bălți și Cahul. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.10.2015   
Pornind de la faptul că antreprenoriatul social devine tot mai răspîndit în Europa, aducînd valoare sporită pieţelor naţionale, întreprinderile sociale jucînd un rol-cheie în abordarea provocărilor societale şi sprijinirea creşterii incluzive, iar în Republica Moldova, peste 50 de organizaţii neguvernamentale şi donatori discută activ despre posibilităţile de dezvoltare a antreprenoriatului social, dintre care, cel puţin 16 organizaţii desfăşoară deja afaceri sociale, chiar dacă lipseşte un cadru normativ, care să reglementeze domeniul în cauză. Citeşte mai mult...
Publicat: 07.10.2015   
Eveniment organizat de Asociaţia Obştească „Eco-Răzeni” în parteneriat cu Reprezentanţa SOIR Moldova, Ambasada Austriei la Chişinău şi Fundaţia Est-Europeană. Citeşte mai mult...

         


© 2024 Inițiativa pentru antrepenoriat social în Moldova   |   Site elaborat de Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS