Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Flux RSS    |   Abonare la stiri prin email   |   Contacte

Prima pagină  »  Advocacy  »  Conferința Națională pentru Antreprenoriat Social
Conferința Națională pentru Antreprenoriat Social
Rezoluţia Conferinţei Naţionale pentru Antreprenoriat Social din 6 octombrie 2015
Publicat: 30.10.2015   

Pornind de la faptul că antreprenoriatul social devine tot mai răspîndit în Europa, aducînd valoare sporită pieţelor naţionale, întreprinderile sociale jucînd un rol-cheie în abordarea provocărilor societale şi sprijinirea creşterii incluzive, iar în Republica Moldova, peste 50 de organizaţii neguvernamentale şi donatori discută activ despre posibilităţile de dezvoltare a antreprenoriatului social, dintre care, cel puţin 16 organizaţii desfăşoară deja afaceri sociale, chiar dacă lipseşte un cadru normativ, care să reglementeze domeniul în cauză.

În primul rînd considerăm că reglementarea juridică a antreprenoriatului social ar aduce o clarificare a termenilor şi conceptelor cu care să se opereze în acest domeniu, fiind şi un prim pas de recunoaştere a domeniului. În al doilea rînd, se prevăd condiţiile de acordare a statutului şi categoriei de întreprindere socială, respectiv obligaţiile şi drepturile care derivă din misiunea acesteia, inclusiv mecanismele de sprijinire din partea statului. În al treilea rînd, se stabilesc instituţiile care vor avea atribuţii în acordarea statutului, monitorizarea şi sancţionarea întreprinderilor sociale.

Optăm pentru conceptul larg al întreprinderii sociale care este “o afacere creată pentru a promova un obiectiv social într-un mod durabil din punct de vedere financiar.” Sferele de activitate desfăşurate de întreprinderile sociale pot fi:
– integrarea socială şi economică a grupurilor dezavantajate şi marginalizate, cum ar fi integrarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi;
– servicii sociale de interes public, cum ar fi operarea unei case pentru persoanele în etate, prestarea serviciilor de îngrijire de sănătate şi medicale pentru persoanele cu cancer;
– alte servicii publice, cum ar fi operarea unui transport public, întreţinerea spaţiilor publice;
– consolidarea democraţiei şi drepturilor civile, cum ar fi de exemplu lupta împotriva corupţiei;
– activităţi de mediu, cum ar fi reducerea emisiilor, promovarea energiei alternative şi regenerabile.

Considerăm că, întreprinderile sociale pot funcționa sub forme juridice atît cu profit, cît și fără profit, atît timp cît respectă cumulativ anumite criterii de guvernare, economice și sociale:
– Criteriile de guvernare: autonomie; procese de luare a deciziilor participative şi democratice; dreptul de proprietate.
– Criteriile economice: activitate economică de producere a bunurilor şi/sau vînzare a serviciilor; tendinţă spre muncă plătită.
– Criteriile sociale: obiectiv social explicit şi primar; distribuirea limitată a profiturilor și/sau a activelor.

Propunem următoarele măsuri pentru sprijinirea şi dezvoltarea antreprenoriatului social:

– Crearea cadrului normativ care să reglementeze domeniul antreprenoriat social;
– Scutirea sau reducerea taxei pentru bunurile imobiliare şi terenuri;
– Scutirea de plată TVA;
– Scutirea sau aplicarea unei cote reduse la impozitul pe venit;
– Compensarea parţială a salariilor şi a contribuţiilor de asigurare socială;
– Creşterea pragului valorii contractelor de achiziţii publice de bunuri, servicii sau lucrări;
– Elaborarea schemelor de finanţare start-up în domeniul antreprenoriatului social.
– Atribuirea întreprinderilor sociale a unor spaţii şi/sau terenuri aflate în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale;
– Includerea subiectului „Antreprenoriat social” în programele de studii din sistemului educaţional;
– Crearea incubatoarelor pentru dezvoltarea afacerilor sociale;
– Utilizarea întreprinderilor sociale de inserţie, ca locuri de muncă de tranziţie spre piaţa liberă a muncii;
– Promovarea modelelor de bună practică în domeniu şi sprijinirea replicării, diseminării acestora în scopul dezvoltării sectorului;
– Integrarea domeniului „Antreprenoriat social” în Strategiile de dezvoltare socio-economică locală, regională şi naţională.

Chişinău, 06 octombrie 2015
Conferința Națională pentru Antreprenoriat Social

Publicat: 02.11.2022   
Asociația obștească „Eco-Răzeni” a organizat la 2 noiembrie 2022, cea de-a VII-a ediție a Conferinţei Naționale pentru Antreprenoriat Social cu genericul “Antreprenoriatul social: tendințe și provocări pentru un sector în dezvoltare”. În contextul a 5 ani de la adoptarea cadrului legal privind antreprenoriatul social în Republica Moldova, organizatorii și-au propus, pentru ediția din acest an, să readucă la masa de discuție cadrul de reglementare și măsurile de suport pentru dezvoltarea antreprenoriatului social în țara noastră. Citeşte mai mult...
Publicat: 10.03.2021   
Peste 100 de antreprenori și antreprenoare sociale, autorități naționale și experți în domeniul antreprenoriatului social, au participat la cel mai mare eveniment al anului, destinat antreprenoriatului social - Conferința Națională de Antreprenoriat Social, ediția a VI-a. Evenimentul a fost organizat de Asociația obștească Eco-Răzeni în cadrul proiectului „EU4Youth – Valorificarea potențialului tinerilor antreprenori sociali din Republica Moldova și Ucraina”. Proiect finanțat de Uniunea Europeană, prin intermediul Programului EU4Youth. Citeşte mai mult...
Publicat: 01.10.2019   
Vineri, 27 septembrie 2019, s-a desfăşurat la Chișinău, Centrul de instruiri Keystone, cea de-a V-a ediție a Conferinţei Naționale pentru Antreprenoriat Social, dedicată evaluării impactului întreprinderilor sociale, promovării bunelor practici și dezvoltării economiei sociale în Republica Moldova. Evenimentul s-a bucurat de prezența a peste 60 de persoane, reprezentanți din organizații neguvernamentale, întreprinderi sociale, autorități și instituții publice, misiuni diplomatice, alături de parteneri sociali internaționali și alți cetățeni interesați de domeniul antreprenoriatului social. Citeşte mai mult...
Publicat: 03.12.2018   
Conferința Națională pentru Antreprenoriat Social este evenimentul anual dedicat promovării și dezvoltării economiei sociale în Republica Moldova. Ediția de anul acesta și-a propus ca generic să exploreze, în cadrul unei mese rotunde, mecanismele de finantare guvernamentala directa pentru intreprinderile sociale, să analizeze modele de politici si practici europene, dar și să identifice soluții viabile pentru Republica Moldova. Astfel, evenimentul, a întrunit la aceeași masă rotundă atât reprezentanți ai organizațiilor nonguvernamentale, donatori, precum și autorități publice și experți internaționali din Austria, România și Armenia. Citeşte mai mult...
Publicat: 27.11.2017   
Deja la cea de-a 3-a ediţie, Conferinţa Naţională pentru Antreprenoriat Social este evenimentul cel mai important şi aşteptat al anului de către toţi actorii economiei sociale din Republica Moldova. Obiectivul central al evenimentului îl constituie valorificarea misiunii întreprinderilor sociale ca promotori ai schimbării pozitive spre o societate incluzivă. Citeşte mai mult...
Publicat: 05.11.2016   
Asociația Obștească „Eco-Răzeni” organizează cea de a doua ediție a Conferinței Naționale pentru Antreprenoriat Social în perioada 15 – 17 noiembrie 2016 la Chișinău, Bălți și Cahul. Citeşte mai mult...
Publicat: 10.10.2015   
La 06 octombrie 2015 în Centrul Republican pentru Copii şi Tineret “Artico”, or. Chişinău, s-a desfăşurat prima ediţie a Conferinţei Naţionale pentru Antreprenoriat Social. Evenimentul a fost organizat de Asociaţia Obştească “Eco-Răzeni” cu suportul SOIR Moldova. În cadrul conferinţei au fost prezentate mai multe modele de întreprinderi sociale din Europa. Evenimentul a început cu tîrgul întreprinderilor sociale şi asociaţiilor obşteşti care desfăşoară activitate economică. Au participat peste 100 de reprezentanţi ai organizaţiilor din Republica Moldova, România, Ungaria – oficiali, lideri ai sectorului asociativ, antreprenori sociali, parteneri de dezvoltare, prestatori de servicii sociale. Citeşte mai mult...
Publicat: 07.10.2015   
Eveniment organizat de Asociaţia Obştească „Eco-Răzeni” în parteneriat cu Reprezentanţa SOIR Moldova, Ambasada Austriei la Chişinău şi Fundaţia Est-Europeană. Citeşte mai mult...

         


© 2023 Inițiativa pentru antrepenoriat social în Moldova   |   Site elaborat de Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS