Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Flux RSS    |   Abonare la stiri prin email   |   Contacte


01.10.2021
CONCURS REGIONAL pentru jurnaliști, bloggeri și vloggeri
30.09.2021
[Sesiune de informare] Măsuri de sprijin pentru întreprinderile sociale: subvenționarea locurilor de muncă.
24.09.2021
Fundația Est-Europeană, cu sprijinul Uniunii Europene și al Suediei, anunță Concursul de granturi pentru susținerea activităților de antreprenoriat social


 

  


Prima pagină  »  Noutăți
Noutăți
EU4Youth // Am întrebat câțiva antreprenori despre cum e să ai afacere socială în Republica Moldova și ce are de câștigat comunitatea
Publicat: 16.11.2020   

Tamara Șchiopu este cofondatoarea asociației EcoLocal. În fiecare săptămână, producătorii mici vin să-și vândă marfa la piața EcoLocal Farmers Market. În acest mod, asociația promovează produsele ecologice autohtone, dar și dezvoltarea unei piețe locale, abordând problema alimentației proaste și a lipsei unei piețe de desfacere pentru micii producători. Am întrebat câțiva antreprenori din Republica Moldova despre cum fac afaceri sociale și ce probleme își doresc să rezolve prin activitatea lor. Totodată, încercăm să vă explicăm ce este antreprenoriatul social și cum această activitate ajută oamenii.
 

Afacerea care adună producătorii locali într-o piață locală eco

Tamara Șchiopu este președinta asociației obștești EcoLocal. Timp de un an, a creat conceptul acestei inițiative și a atras un grup de voluntari, producători, consumatori, care pe parcurs și-au dezvoltat mici afaceri și vând marfa lor la piața EcoLocal.

 

facebook.com/tamara.schiopu.1

 

 

Antreprenoarea spune că acest tip de afacere rezolvă mai multe probleme de ordin social. Prin urmare, profitul obținut nu este împărțit între fondatori, ci este reinvestit pentru atingerea scopurilor întreprinderii. „Asociația abordează problema alimentației proaste, a lipsei de piețe de desfacere pentru micii producători prin organizarea și desfășurarea săptămânală a pieței EcoLocal Farmers Market”, menționează Tamara. Motivul lansării asociației a fost crearea unei platforme reale de promovare și comercializare a produselor autohtone, eco și sănătoase, oferirea spațiilor de vânzare pentru micii producători, fără intermediari.

La întrebarea ce dificultăți au întâmpinat pe parcursul activității și cum le reușește să rămână activi pe piață, Tamara ne spune că la bază stau câteva criterii, și anume: lucrul în echipă, distribuirea sarcinilor și economiile esențiale. „Fără oficiu, fără secretare, șofer, mașini de serviciu, fără salarizați – achităm doar pentru serviciile oferite asociației. Deocamdată, se pare, că, doar ONG-urile se ocupă de producătorii mici, statul are mai mare interes în marile întreprinderi, în export și în volume mai mari de produse”, punctează aceasta.

Președinta Asociației EcoLocal ne mai spune că antreprenoriatul social este pentru întreaga societate, și nu doar pentru categoriile de persoane vulnerabile (fapt ce este extrem de important, necesar și benefic) dar, antreprenoriatul social ar trebui privit ca o formă suficientă de soluționare a problemelor sociale, ale mediului, ale educației, ale turismului etc.

Organizația care îi îndrumă pe oameni să se implice în problemele comunitare

O altă întreprindere socială despre care vrem să vă povestim este asociația obștească Caroma Nord, care a apărut pe piață în mai, 2002, în satul Pîrlița, Fălești. De la înființarea sa, şi-a îndreptat activităţile spre susţinerea copiilor şi tinerilor din localitate și regiune. Astfel, într-o scurtă perioadă de activitate au fost întreprinse peste 30 de proiecte cu caracter social, în care au fost implicați peste 2 000 de copii şi tineri, peste 800 de persoane în etate și cu nevoi speciale, aceste activităţi fiind posibile datorită susţinerii financiare şi materiale a agenţilor economici locali şi din regiune.

 

facebook.com/rodica.frecautanu

 

 

Rodica Frecăuțanu, directoarea executivă a asociației, ne-a spus că a constituit organizația pentru a răspunde problemelor stringente cu care se confrunta localitatea Pîrlița în anii 2000. „Am lucrat în această direcție în colaborare cu alte organizații de stat şi ONG-uri din R. Moldova și de peste hotare, creând parteneriate durabile, bazate pe încredere și respect. Am consolidat parteneriatele create, dezvoltând o cooperare strânsă până în prezent, iar această colaborare contribuie la crearea unui pol de excelență la nivel regional și național, bazat pe principiul «comunitate pentru comunitate»”, povestește Rodica.

Misiunea asociației este promovarea şi facilitarea participării la nivel local a cetăţenilor, inclusiv a tinerilor, pentru a contribui la dezvoltarea unei societăţi civile bazate pe cetăţenie activă.

Astfel, „Caroma Nord” îşi valorifică misiunea prin următoarele acţiuni:
# susține persoanele care au nevoie de educație non-formală în procesul lor de atingere a obiectivelor personale și profesionale, prin facilitarea accesului la informații esențiale, abilități cheie care să corespundă potențialului lor;
# dezvoltă proiecte comunitare care să promoveze valorile și inițiativele civice în favoarea beneficiului public prin cooperarea cu organizații și structuri naționale şi internaționale.

De asemenea, „Caroma Nord” își propune să contribuie la crearea unui viitor mai bun în regiune și localitățile unde își desfășoară activitatea prin:
# formarea unor promotori de cultură ecologică, capabili să îmbogățească mediul în care trăim;
# antreprenoriatul social poate contribui la valorificarea deșeurilor, crearea de obiecte ecologice și alimente ecologice;
# la întreținerea de spații verzi și dezvoltarea economiei verzi.

„Există un șir de impedimente în procesul de dezvoltare a domeniului respectiv în R. Moldova. Statul ar trebui să creeze condiții preferențiale pentru aceste entități, deoarece ele nu pot concura în condiții egale cu businessul clasic. Însă, prin eforturile comune, în special venit din partea sectorului asociativ, aceste lucruri se mișcă în direcția schimbării, chiar și populația este mult mai deschisă către întreprinderile sociale și produsele create de acestea”, ne spune Constantin Curca, manager proiecte „Caroma Nord”.

 

Afacerea care oferă joburi persoanelor cu dizabilități

Asociația „Keystone Moldova” este o altă afacere socială despre care vă povestim. A fost fondată în anul 2004 și are drept scop de a contribui la incluziunea socială a grupurilor vulnerabile, inclusiv a persoanelor cu dizabilități.

keystonemoldova

 

„Antreprenoriatul social dezvoltat de către Asociația Keystone a pornit de la necesitatea de a oferi persoanelor cu dizabilități posibilitatea de a avea un trai decent în comunitate. Fie că au ieșit dintr-o instituție rezidențială, fie că locuiesc cu familia, persoanele cu dizabilități au șanse minime de încadrare în câmpul muncii și sunt nevoiți să supraviețuiască din alocația sau pensia foarte mică”, afirmă Ina Zaporojan, manageră la asociația „Keystone Moldova”.

 

 

 

 

 

Ina ne spune că astfel a luat naștere proiectul Ecovox – accesorii durabile prin care se urmărește valorizarea abilităților de muncă a persoanelor cu dizabilități. „Astfel sunt cusute pungi din pânză de diferite dimensiuni care mai apoi sunt imprimate cu imagini tradiționale sau cu elemente de vizibilitate solicitate de clienți. Scopul acestui proiect este să oferim de lucru la cât mai multe persoane cu dizabilități”, menționează managera asociației.

O altă activitate de antreprenoriat social este centrul de instruiri „Keystone Moldova”. Centrul oferă organizațiilor și persoanelor interesate serviciile necesare în organizarea unor întruniri, instruiri, forum-uri, conferințe etc. Acesta dispune de o sală de instruiri modernă, accesibilă persoanelor cu dizabilități fizice, cu multiple posibilități de amenajare a spațiului, echipată cu utilaj și echipament video/audio de ultimă generație, având posibilități de traducere sincron și cabine adaptate pentru traducători. Profitul obținut din activitățile centrului este folosit la susținerea traiului în comunitate a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale dezinstituționalizate.

„Fiind o afacere care vinde produse și servicii, trebuie să jucăm după regulile pieței și să ne adaptăm la cerințele clienților. Totodată, este dificil să concurăm cu firmele care importă produse similare la prețuri mult mai mici”, relatează Ina. Fiecare proiect implementat de către Asociația Keystone a creat fundamentul solid a ceea ce a devenit astăzi însăși organizația, precum și fundamentul unei societăți inclusive și prietenoasă cu persoanele cu dizabilități.

Ce este o afacere socială?

Afacerile sociale rezolvă probleme ale societății. De multe ori, acestea contribuie la creșterea incluziunii sociale, la crearea locurilor de muncă, implică persoane din grupuri defavorizate în activități economice, dar și le facilitează acestora accesul la resurse și servicii. La momentul actual, în țara noastră activează 48 de astfel de afaceri.

Majoritatea întreprinderilor sociale din R. Moldova sunt situate în Chișinău, și mai exact 54 %. Celelalte 46 % se află preponderent la Nordul țării și partea centrală a acesteia. Totodată, întreprinderile sociale au diferite domenii de activitate, cum ar fi: spălătorii sociale, mâncare și catering, accesorii handmade, turism, centre de instruire etc. Dar, totuși, cel mai explorat domeniu de către întreprinderile sociale este agricultura, care se argumentează prin specificul agricol al țării.

 

 

 

Dacă vrei să te aventurezi în crearea unei afaceri sociale, trebuie să știi că acestea au, de regulă, următoarele obiective:
# producerea de bunuri și/sau prestarea de servicii care contribuie la bunăstarea comunităţii sau a membrilor acesteia;
# promovarea, cu prioritate, a unor activităţi care pot genera sau asigura locuri de muncă pentru încadrarea persoanelor aparținând grupurilor defavorizate;
# dezvoltarea unor programe eficiente de formare dedicate persoanelor din grupurile defavorizate;
# dezvoltarea serviciilor sociale pentru creşterea capacităţii de inserţie pe piaţa muncii a persoanelor din grupurile defavorizate;
# implicarea indivizilor în dezvoltarea durabilă a comunităților locale;
# dezvoltarea unei societăți incluzive și a responsabilității sociale;
# permutarea accentului de pe asistența socială pe promovarea practicilor de incluziune socială, transformând astfel persoanele defavorizate din consumatori de resurse în generatori de valoare.

Antreprenorii sociali spun că principalele obstacole în stabilirea unei afaceri sociale sunt:
# accesul pe piață și concurența mare;
# recrutarea angajaților;
# dificultăți de acces la capital și birocrație;
# veniturile mici.

În comparație cu o afacere clasică, antreprenoriatul social este o provocare, care poate fi realizată doar de cei care au o motivare de a contribui la soluționarea unei probleme sociale și de a schimba în bine comunitatea în care trăiesc.

În acest scop, Centrul Contact, împreună cu partenerii locali AXA Management Consulting și Eco-Răzeni, a lansat Campania de informare „Antreprenoriatul social pe înțelesul tuturor”. Prin această Campanie, organizatorii își propun să familiarizeze publicul larg cu conceptul de antreprenoriat social și să promoveze necesitatea economiei sociale pentru comunitățile din Republica Moldova.

Campania de informare se desfășoară în cadrul Proiectului „EU4Youth – Valorificarea potențialului tinerilor antreprenori sociali din Republica Moldova și Ucraina”, care contribuie la stimularea potențialului antreprenorial social al tinerilor din Moldova și Ucraina prin crearea unui ecosistem favorabil pentru întreprinderile sociale, precum și prin inspirarea și sprijinirea mai multor tineri antreprenori sociali în dezvoltarea și susținerea soluțiilor lor inovatoare pentru promovarea incluziunii sociale și mediului sustenabil în ambele țări. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană, prin intermediul Programului EU4Youth.

Pentru mai multe informații despre Antreprenoriatul Social în Republica Moldova și oportunități de inițiere a afacerilor sociale, accesați Grupul de pe Facebook: Rețeaua antreprenorilor sociali din Moldova.


Acest articol a fost realizat în cadrul proiectului „EU4Youth – Valorificarea potențialului tinerilor antreprenori sociali din Republica Moldova și Ucraina”, cu susținerea financiară a Uniunii Europene, prin intermediul Programului EU4Youth. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă Centrului Contact și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

 

Sursa: www.diez.md
Noutăți

Publicat: 01.10.2021   
Cunoști antreprenori/antreprenoare sociale, inițiative de afacere sociale interesante care aduc efecte pozitive asupra societății și / sau asupra mediului? Scrie și promovează aceste subiecte ca oamenii să-i cunoască! Participă la concursul pentru jurnaliști, vloggeri și bloggeri, promovează subiecte de antreprenoriat social, prezintă-i pe eroii tăi publicului larg și câștigă un premiu! Citeşte mai mult...
Publicat: 30.09.2021   
Una dintre prioritățile proiectului „EU4Youth – Valorificarea potențialului tinerilor antreprenori sociali din Moldova și Ucraina” (EUnlocking) este facilitarea schimbului de informații și bune practici, acordarea de asistență calificată din partea experților, învățarea reciprocă a antreprenorilor sociali din Republica Moldova. În acest context, proiectul „EUnlocking” a lansat o serie de sesiuni de informare cu privire la aspectele practice ale aplicării prevederilor legislative în vigoare, sesiuni moderate de experți și practicieni în domeniu. Citeşte mai mult...
Publicat: 24.09.2021   
Programul de granturi are drept scop susținerea organizațiilor societății civile în vederea creării și/sau dezvoltării afacerilor sociale țintite să creeze locuri muncă și oportunități de integrare social-profesională a grupurilor vulnerabile, care va contribui ulterior la bunăstarea cetățenilor și a comunităților. Citeşte mai mult...
Publicat: 23.09.2021   
Republica Moldova deține întâietatea în țările din regiunea Dunării care va avea un Program de suport și mentorat pentru întreprinderi sociale. Noua inițiativă de suport antreprenorial a fost prezentată, experților din Ungaria, care sunt parteneri lideri în cadrul proiectului european transnațional Finance4SocialChange, din care face parte și ODIMM. Citeşte mai mult...
Publicat: 20.09.2021   
Vă invităm să beneficiați de oportunitatea de a afla de la experți și practicieni cum să obțineți pas cu pas statutul întreprinderii socială în Republica Moldova: modificarea documentelor de fondare ale întreprinderii, depunerea dosarului la Comisia Națională pentru Antreprenoriat Social, înregistrarea modificărilor la Agenția Servicii Publice etc. Citeşte mai mult...
Publicat: 09.09.2021   
Centrul CONTACT, în cadrul proiectului „EU4Youth – Valorificarea potențialului tinerilor antreprenori sociali din Moldova și Ucraina” (EUnlocking), cu suportul financiar al Uniunii Europene, anunță Apelul pentru propunerile de grant destinat tinerilor antreprenori sociali din R. Moldova. Proiectul „EUnlocking” contribuie la valorificarea potențialului antreprenorial social al tinerilor din R. Moldova și Ucraina prin crearea unui ecosistem favorabil întreprinderilor sociale, precum și prin inspirarea și sprijinirea mai multor tineri antreprenori sociali să dezvolte și să implementeze soluțiile lor inovative cu scopul promovării incluziunii sociale și a durabilității mediului în ambele tari. Citeşte mai mult...
Publicat: 01.09.2021   
În data de 30 august 2021 în cadrul proiectului “Parteneriat transfrontalier pentru dezvoltarea antreprenoriatului social”, 2SOFT/1.1/107, implementat de Fundația “Alături de Voi” România, în parteneriat cu Academia de Administrare Publică din Republica Moldova și Fundația “ECOUL Cernobîlului” din Republica Moldova a fost organizată a doua vizită de studiu dintre cele trei planificate. Scopul vizitei a fost de oferi participanților modele de bune practici de antreprenoriat social. Citeşte mai mult...
Publicat: 12.08.2021   
Forumul Antreprenoriatului Social este un eveniment public în format online, scopul căruia este facilitarea comunicării persoanelor interesate în sfera antreprenoriatului social. Ediția din anul 2021 va crea spațiu pentru discuții despre intersecționalitatea și legătura a Antreprenoriatului Social cu domeniul Educației și domeniul Legislativ. Citeşte mai mult...
Publicat: 23.07.2021   
Comisia Națională pentru Antreprenoriat Social (CNAS) s-a întrunit recent într-o nouă ședință de lucru. Agenda ședinței a cuprins prezentarea Raportului de activitate al CNAS pentru anul 2020 și examinarea unei noi cereri pentru atribuirea statutului de întreprindere socială de inserție. În cadrul raportului privind activitatea CNAS au fost trecute în revistă acțiunile realizate în anul de raportare. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.07.2021   
45 de reprezentanți ai organizațiilor societății civile din toate regiunile țării, inclusiv din regiunea transnistreană și UTA Găgăuzia, au participat la cursul de instruire Antreprenoriatul social – de la idee la cifre. Trainingul a fost organizat în cadrul proiectului „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă a țării” implementat de Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Centrul CONTACT și Asociația Businessului European, cu susținerea financiară a Uniunii Europene și cofinanțarea Suediei. Citeşte mai mult...

1 - 10 din 138

         


© 2021 Inițiativa pentru antrepenoriat social în Moldova   |   Site elaborat de Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS