Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Flux RSS    |   Abonare la stiri prin email   |   Contacte


01.05.2021
EU4Youth găzduiește Conferința Internațională "Cele mai bune practici juridice și programe de suport pentru antreprenorii sociali din Moldova și Ucraina"
27.04.2021
Instruire în domeniul antreprenoriatului social pentru OSC-urile din Republica Moldova
27.04.2021
Participă la conferința de antreprenoriat social din regiunea România – Republica Moldova – Ucraina


 

  


Prima pagină  »  Noutăți
Noutăți
EU4Youth // Am întrebat câțiva antreprenori despre cum e să ai afacere socială în Republica Moldova și ce are de câștigat comunitatea
Publicat: 16.11.2020   

Tamara Șchiopu este cofondatoarea asociației EcoLocal. În fiecare săptămână, producătorii mici vin să-și vândă marfa la piața EcoLocal Farmers Market. În acest mod, asociația promovează produsele ecologice autohtone, dar și dezvoltarea unei piețe locale, abordând problema alimentației proaste și a lipsei unei piețe de desfacere pentru micii producători. Am întrebat câțiva antreprenori din Republica Moldova despre cum fac afaceri sociale și ce probleme își doresc să rezolve prin activitatea lor. Totodată, încercăm să vă explicăm ce este antreprenoriatul social și cum această activitate ajută oamenii.
 

Afacerea care adună producătorii locali într-o piață locală eco

Tamara Șchiopu este președinta asociației obștești EcoLocal. Timp de un an, a creat conceptul acestei inițiative și a atras un grup de voluntari, producători, consumatori, care pe parcurs și-au dezvoltat mici afaceri și vând marfa lor la piața EcoLocal.

 

facebook.com/tamara.schiopu.1

 

 

Antreprenoarea spune că acest tip de afacere rezolvă mai multe probleme de ordin social. Prin urmare, profitul obținut nu este împărțit între fondatori, ci este reinvestit pentru atingerea scopurilor întreprinderii. „Asociația abordează problema alimentației proaste, a lipsei de piețe de desfacere pentru micii producători prin organizarea și desfășurarea săptămânală a pieței EcoLocal Farmers Market”, menționează Tamara. Motivul lansării asociației a fost crearea unei platforme reale de promovare și comercializare a produselor autohtone, eco și sănătoase, oferirea spațiilor de vânzare pentru micii producători, fără intermediari.

La întrebarea ce dificultăți au întâmpinat pe parcursul activității și cum le reușește să rămână activi pe piață, Tamara ne spune că la bază stau câteva criterii, și anume: lucrul în echipă, distribuirea sarcinilor și economiile esențiale. „Fără oficiu, fără secretare, șofer, mașini de serviciu, fără salarizați – achităm doar pentru serviciile oferite asociației. Deocamdată, se pare, că, doar ONG-urile se ocupă de producătorii mici, statul are mai mare interes în marile întreprinderi, în export și în volume mai mari de produse”, punctează aceasta.

Președinta Asociației EcoLocal ne mai spune că antreprenoriatul social este pentru întreaga societate, și nu doar pentru categoriile de persoane vulnerabile (fapt ce este extrem de important, necesar și benefic) dar, antreprenoriatul social ar trebui privit ca o formă suficientă de soluționare a problemelor sociale, ale mediului, ale educației, ale turismului etc.

Organizația care îi îndrumă pe oameni să se implice în problemele comunitare

O altă întreprindere socială despre care vrem să vă povestim este asociația obștească Caroma Nord, care a apărut pe piață în mai, 2002, în satul Pîrlița, Fălești. De la înființarea sa, şi-a îndreptat activităţile spre susţinerea copiilor şi tinerilor din localitate și regiune. Astfel, într-o scurtă perioadă de activitate au fost întreprinse peste 30 de proiecte cu caracter social, în care au fost implicați peste 2 000 de copii şi tineri, peste 800 de persoane în etate și cu nevoi speciale, aceste activităţi fiind posibile datorită susţinerii financiare şi materiale a agenţilor economici locali şi din regiune.

 

facebook.com/rodica.frecautanu

 

 

Rodica Frecăuțanu, directoarea executivă a asociației, ne-a spus că a constituit organizația pentru a răspunde problemelor stringente cu care se confrunta localitatea Pîrlița în anii 2000. „Am lucrat în această direcție în colaborare cu alte organizații de stat şi ONG-uri din R. Moldova și de peste hotare, creând parteneriate durabile, bazate pe încredere și respect. Am consolidat parteneriatele create, dezvoltând o cooperare strânsă până în prezent, iar această colaborare contribuie la crearea unui pol de excelență la nivel regional și național, bazat pe principiul «comunitate pentru comunitate»”, povestește Rodica.

Misiunea asociației este promovarea şi facilitarea participării la nivel local a cetăţenilor, inclusiv a tinerilor, pentru a contribui la dezvoltarea unei societăţi civile bazate pe cetăţenie activă.

Astfel, „Caroma Nord” îşi valorifică misiunea prin următoarele acţiuni:
# susține persoanele care au nevoie de educație non-formală în procesul lor de atingere a obiectivelor personale și profesionale, prin facilitarea accesului la informații esențiale, abilități cheie care să corespundă potențialului lor;
# dezvoltă proiecte comunitare care să promoveze valorile și inițiativele civice în favoarea beneficiului public prin cooperarea cu organizații și structuri naționale şi internaționale.

De asemenea, „Caroma Nord” își propune să contribuie la crearea unui viitor mai bun în regiune și localitățile unde își desfășoară activitatea prin:
# formarea unor promotori de cultură ecologică, capabili să îmbogățească mediul în care trăim;
# antreprenoriatul social poate contribui la valorificarea deșeurilor, crearea de obiecte ecologice și alimente ecologice;
# la întreținerea de spații verzi și dezvoltarea economiei verzi.

„Există un șir de impedimente în procesul de dezvoltare a domeniului respectiv în R. Moldova. Statul ar trebui să creeze condiții preferențiale pentru aceste entități, deoarece ele nu pot concura în condiții egale cu businessul clasic. Însă, prin eforturile comune, în special venit din partea sectorului asociativ, aceste lucruri se mișcă în direcția schimbării, chiar și populația este mult mai deschisă către întreprinderile sociale și produsele create de acestea”, ne spune Constantin Curca, manager proiecte „Caroma Nord”.

 

Afacerea care oferă joburi persoanelor cu dizabilități

Asociația „Keystone Moldova” este o altă afacere socială despre care vă povestim. A fost fondată în anul 2004 și are drept scop de a contribui la incluziunea socială a grupurilor vulnerabile, inclusiv a persoanelor cu dizabilități.

keystonemoldova

 

„Antreprenoriatul social dezvoltat de către Asociația Keystone a pornit de la necesitatea de a oferi persoanelor cu dizabilități posibilitatea de a avea un trai decent în comunitate. Fie că au ieșit dintr-o instituție rezidențială, fie că locuiesc cu familia, persoanele cu dizabilități au șanse minime de încadrare în câmpul muncii și sunt nevoiți să supraviețuiască din alocația sau pensia foarte mică”, afirmă Ina Zaporojan, manageră la asociația „Keystone Moldova”.

 

 

 

 

 

Ina ne spune că astfel a luat naștere proiectul Ecovox – accesorii durabile prin care se urmărește valorizarea abilităților de muncă a persoanelor cu dizabilități. „Astfel sunt cusute pungi din pânză de diferite dimensiuni care mai apoi sunt imprimate cu imagini tradiționale sau cu elemente de vizibilitate solicitate de clienți. Scopul acestui proiect este să oferim de lucru la cât mai multe persoane cu dizabilități”, menționează managera asociației.

O altă activitate de antreprenoriat social este centrul de instruiri „Keystone Moldova”. Centrul oferă organizațiilor și persoanelor interesate serviciile necesare în organizarea unor întruniri, instruiri, forum-uri, conferințe etc. Acesta dispune de o sală de instruiri modernă, accesibilă persoanelor cu dizabilități fizice, cu multiple posibilități de amenajare a spațiului, echipată cu utilaj și echipament video/audio de ultimă generație, având posibilități de traducere sincron și cabine adaptate pentru traducători. Profitul obținut din activitățile centrului este folosit la susținerea traiului în comunitate a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale dezinstituționalizate.

„Fiind o afacere care vinde produse și servicii, trebuie să jucăm după regulile pieței și să ne adaptăm la cerințele clienților. Totodată, este dificil să concurăm cu firmele care importă produse similare la prețuri mult mai mici”, relatează Ina. Fiecare proiect implementat de către Asociația Keystone a creat fundamentul solid a ceea ce a devenit astăzi însăși organizația, precum și fundamentul unei societăți inclusive și prietenoasă cu persoanele cu dizabilități.

Ce este o afacere socială?

Afacerile sociale rezolvă probleme ale societății. De multe ori, acestea contribuie la creșterea incluziunii sociale, la crearea locurilor de muncă, implică persoane din grupuri defavorizate în activități economice, dar și le facilitează acestora accesul la resurse și servicii. La momentul actual, în țara noastră activează 48 de astfel de afaceri.

Majoritatea întreprinderilor sociale din R. Moldova sunt situate în Chișinău, și mai exact 54 %. Celelalte 46 % se află preponderent la Nordul țării și partea centrală a acesteia. Totodată, întreprinderile sociale au diferite domenii de activitate, cum ar fi: spălătorii sociale, mâncare și catering, accesorii handmade, turism, centre de instruire etc. Dar, totuși, cel mai explorat domeniu de către întreprinderile sociale este agricultura, care se argumentează prin specificul agricol al țării.

 

 

 

Dacă vrei să te aventurezi în crearea unei afaceri sociale, trebuie să știi că acestea au, de regulă, următoarele obiective:
# producerea de bunuri și/sau prestarea de servicii care contribuie la bunăstarea comunităţii sau a membrilor acesteia;
# promovarea, cu prioritate, a unor activităţi care pot genera sau asigura locuri de muncă pentru încadrarea persoanelor aparținând grupurilor defavorizate;
# dezvoltarea unor programe eficiente de formare dedicate persoanelor din grupurile defavorizate;
# dezvoltarea serviciilor sociale pentru creşterea capacităţii de inserţie pe piaţa muncii a persoanelor din grupurile defavorizate;
# implicarea indivizilor în dezvoltarea durabilă a comunităților locale;
# dezvoltarea unei societăți incluzive și a responsabilității sociale;
# permutarea accentului de pe asistența socială pe promovarea practicilor de incluziune socială, transformând astfel persoanele defavorizate din consumatori de resurse în generatori de valoare.

Antreprenorii sociali spun că principalele obstacole în stabilirea unei afaceri sociale sunt:
# accesul pe piață și concurența mare;
# recrutarea angajaților;
# dificultăți de acces la capital și birocrație;
# veniturile mici.

În comparație cu o afacere clasică, antreprenoriatul social este o provocare, care poate fi realizată doar de cei care au o motivare de a contribui la soluționarea unei probleme sociale și de a schimba în bine comunitatea în care trăiesc.

În acest scop, Centrul Contact, împreună cu partenerii locali AXA Management Consulting și Eco-Răzeni, a lansat Campania de informare „Antreprenoriatul social pe înțelesul tuturor”. Prin această Campanie, organizatorii își propun să familiarizeze publicul larg cu conceptul de antreprenoriat social și să promoveze necesitatea economiei sociale pentru comunitățile din Republica Moldova.

Campania de informare se desfășoară în cadrul Proiectului „EU4Youth – Valorificarea potențialului tinerilor antreprenori sociali din Republica Moldova și Ucraina”, care contribuie la stimularea potențialului antreprenorial social al tinerilor din Moldova și Ucraina prin crearea unui ecosistem favorabil pentru întreprinderile sociale, precum și prin inspirarea și sprijinirea mai multor tineri antreprenori sociali în dezvoltarea și susținerea soluțiilor lor inovatoare pentru promovarea incluziunii sociale și mediului sustenabil în ambele țări. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană, prin intermediul Programului EU4Youth.

Pentru mai multe informații despre Antreprenoriatul Social în Republica Moldova și oportunități de inițiere a afacerilor sociale, accesați Grupul de pe Facebook: Rețeaua antreprenorilor sociali din Moldova.


Acest articol a fost realizat în cadrul proiectului „EU4Youth – Valorificarea potențialului tinerilor antreprenori sociali din Republica Moldova și Ucraina”, cu susținerea financiară a Uniunii Europene, prin intermediul Programului EU4Youth. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă Centrului Contact și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

 

Sursa: www.diez.md
Noutăți

Publicat: 01.05.2021   
Proiectul "EU4Youth – Valorificarea potențialului tinerilor antreprenori sociali din Moldova și Ucraina" (EUnlocking) invită antreprenorii sociali, tinerii, experții, autoritățile locale, ONG-urile și alte companii, organizații și persoane interesate să participe la Conferința Internațională "Cele mai bune practici juridice și programe de suport pentru antreprenorii sociali din Moldova și Ucraina" . Evenimentul se va desfășura la data de 12 mai 2021. Citeşte mai mult...
Publicat: 27.04.2021   
Centrul CONTACT anunță concurs de selectare a 40 reprezentanți ai OSC-urilor din toată țara, inclusiv regiunea transnistreană și UTA Găgăuzia pentru a participa la un program de instruire în domeniul antreprenoriatului social. Citeşte mai mult...
Publicat: 27.04.2021   
Înscrie-te la cea mai importantă Conferință de Antreprenoriat Social din regiunea România – Republica Moldova – Ucraina, organizată de Fundaţia Alături de Voi România. Vino să descoperi care sunt afacerile viitorului, care sunt oportunitățile pentru comunitatea din care faci parte și cum să folosești schimbările din lumea de business în avantajul tău. Experți internaționali în economie socială, autorități publice din România, R.Moldova și Ucraina, reprezentanți ai Comisiei Europene, antreprenori sociali și lideri vizionari, vor prezenta informații exclusive despre un domeniu aflat pe agenda publică a Comisiei Europene. Citeşte mai mult...
Publicat: 01.04.2021   
Cunoști antreprenori/antreprenoare sociale, inițiative de afacere sociale interesante care aduc efecte pozitive asupra societății și / sau asupra mediului? Scrie și promovează aceste subiecte ca oamenii să-i cunoască! Participă la concursul pentru jurnaliști, vloggeri și bloggeri, promovează subiecte de antreprenoriat social, prezintă-i pe eroii tăi publicului larg și câștigă un premiu! Citeşte mai mult...
Publicat: 19.03.2021   
Revista „Economie Socială” este fondată în cadrul proiectului „Parteneriat transfrontalier pentru dezvoltarea antreprenoriatului social”, implementat de Fundaţia „Alături de Voi” România în parteneriat cu Academia de Administrare Publică și Fundația „Ecoul Cernobîlului” din Republica Moldova și finanţat de Uniunea Europeană, în cadrul Programul Operaţional Comun România – Moldova 2014-2020, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI). Revista „Economie Socială” îşi propune să aducă în atenţia publicului impactul semnificativ pe care îl are acest sector asupra creșterii competitivității economice, inclusiv asupra ratei ocupării persoanelor din grupuri vulnerabile. Citeşte mai mult...
Publicat: 19.03.2021   
La întreprinderea socială „Floare de Cireș” mai mulți ucenici pregătesc bucate pentru lecția lor practică. Aceștia vin din familii și grupuri social vulnerabile din toată țara, iar oportunitatea acestor instruiri înseamnă pentru ei un loc de muncă plătit și un viitor acasă. Cei din Răzeni, Ialoveni, pot rămâne să lucreze și la întreprinderea socială Floare de cireș Eco-Catering, proiect dezvoltat inclusiv din fondurile Uniunii Europene. Citeşte mai mult...
Publicat: 01.03.2021   
Peste 100 de antreprenori și antreprenoare sociale, autorități naționale și experți în domeniul antreprenoriatului social, au participat la cel mai mare eveniment al anului, destinat antreprenoriatului social - Conferința Națională de Antreprenoriat Social. Evenimentul a fost organizat de Asociația obștească Eco-Răzeni în cadrul proiectului „EU4Youth – Valorificarea potențialului tinerilor antreprenori sociali din Republica Moldova și Ucraina”. Proiect finanțat de Uniunea Europeană, prin intermediul Programului EU4Youth. Citeşte mai mult...
Publicat: 10.02.2021   
În perioada 01 - 03 februarie 2021, peste 50 de reprezentanți ai societății civile și a sectorului întreprinderilor sociale din Republica Moldova, au participat la sesiuni de consultare cu privire la recomandările de modificare a cadrului legal în domeniul antreprenoriatului social în Republica Moldova, elaborate de un grup de experți, în urma mai multor cercetări și analize realizate în perioada octombrie-decembrie 2020, în cadrul proiectului „EU4Youth – Valorificarea potențialului tinerilor antreprenori sociali din Republica Moldova și Ucraina”. Citeşte mai mult...
Publicat: 09.02.2021   
Antreprenoriatul social în Republica Moldova este la faza incipientă de dezvoltare, iar în ultimii zece ani au fost lansate circa 48 inițiative de antreprenoriat social, dintre care doar patru au obținut statut oficial de întreprindere socială și de inserție. Deși cadrul legal regulatoriu al antreprenoriatului social în țara noastră este suficient de explicit, nu reflectă în deplină măsură necesitățile și aspirațiile domeniului. Citeşte mai mult...
Publicat: 25.01.2021   
În cadrul proiectului „EU4Youth – Valorificarea potențialului tinerilor antreprenori sociali din Republica Moldova și Ucraina”, un grup de consultanți contribuie, alături de actorii din domeniu, la îmbunătățirea cadrului legal pentru întreprinderile sociale din țară, oferind servicii de consiliere juridică, analiză și identificare a lacunelor, formulând, totodată, recomandări privind modificarea actelor legislative în domeniul antreprenoriatului social în Republica Moldova. Citeşte mai mult...

1 - 10 din 127

         


© 2021 Inițiativa pentru antrepenoriat social în Moldova   |   Site elaborat de Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS