Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Flux RSS    |   Abonare la stiri prin email   |   Contacte

     Română      Русский

02.06.2022
Programul de granturi destinat OSC-urilor locale care vor crea/dezvolta întreprinderi sociale pentru tineri NEET
04.04.2022
Program de granturi destinat OSC-urilor locale care vor crea/dezvolta întreprinderi sociale care facilitează angajarea tinerilor femei și bărbați NEET
31.03.2022
Antreprenoriatul social, aproape de nevoile refugiaților


 

  


Prima pagină  »  Noutăți
Noutăți
EU4Youth contribuie la îmbunătățirea cadrului legal în domeniul antreprenoriatului social în R.Moldova
Publicat: 10.02.2021   

Proiectul EU4Youth – Valorificarea potențialului tinerilor antreprenori sociali din Republica Moldova și Ucraina”, contribuie la stimularea potențialului antreprenorial social al tinerilor din Moldova și Ucraina prin crearea unui ecosistem favorabil pentru întreprinderile sociale, precum și prin inspirarea și sprijinirea mai multor tineri antreprenori sociali în dezvoltarea și susținerea soluțiilor lor inovatoare pentru promovarea incluziunii sociale și mediului sustenabil în ambele țări. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană, prin intermediul Programului EU4Youth.

Una dintre prioritățile Proiectului este îmbunătățirea cadrului legal cu privire la antreprenoriatul social în R.Moldova. Prin urmare, în perioada 01 - 03 februarie 2021, peste 50 de reprezentanți ai societății civile și a sectorului întreprinderilor sociale din Republica Moldova, au participat la sesiuni de consultare cu privire la recomandările de modificare a cadrului legal în domeniul antreprenoriatului social în Republica Moldova, elaborate de un grup de experți, în urma mai multor cercetări și analize realizate în perioada octombrie-decembrie 2020, în cadrul proiectului „EU4Youth – Valorificarea potențialului tinerilor antreprenori sociali din Republica Moldova și Ucraina”.

Antreprenoriatul social în Republica Moldova este la faza incipientă de dezvoltare, iar în ultimii zece ani au fost lansate circa 48 inițiative de antreprenoriat social, dintre care doar patru au obținut statut oficial de întreprindere socială și de inserție. Deși cadrul legal regulatoriu al antreprenoriatului social în țara noastră, este suficient de explicit, nu reflectă în deplină măsură necesitățile și aspirațiile domeniului.

Produsele de microfinanțare rămân inaccesibile pentru întreprinderile sociale din Moldova din cauza vulnerabilității economice a întreprinderilor sociale, riscurilor mari, ratelor dobânzilor ridicate și altor probleme conexe; finanțarea nu este asigurată de instituții financiare și bancare. În același context, conceptul de antreprenoriat social este atins doar tangențial în domeniul educației.

Una dintre propunerile expuse de către experți și  pentru care au optat majoritatea participanților la eveniment, este  elaborarea unei legi speciale, care ar prioritiza problema şi ar permite adresarea acesteia în mod corespunzător prin intermediul legislaţiei generale. Cadru legislativ ar trebui să identifice şi să dezvolte mecanisme de sprijin pentru entităţile de economie socială, să creeze un spaţiu propice pentru a lua măsuri adaptate nevoilor specifice economiei sociale. Printre aceste mecanisme de sprijin ar fi binevenită instituirea unui tratament fiscal distinct pentru întreprinderilor sociale/întreprinderilor sociale de inserție.

Printre recomandări se mai regăsesc: încurajarea la nivel de stat a achizițiilor de bunuri, lucrări și servicii de la întreprinderi sociale și de inserție prin contracte rezervate, perfecționarea mecanismului de comandă socială; elaborarea măsurilor stimulative pentru companiile care achiziționează bunuri, lucrări și servicii de la întreprinderi sociale.

"Susțin recomandările propuse de către experți în cadrul sesiunii, în special în partea ce ține de instituirea unui tratament fiscal diferențiat pentru întreprinderile sociale și a celor de inserție. În primul rând, pentru că misiunea acestora este socială, iar în al doilea rând pentru că grupul-țintă în cadrul acestui proiect, sunt tinerii. Rata de inactivitate în rândul tinerilor din Republica Moldova este de 66% conform ultimelor studii, depășind de două ori media țărilor UE. Prin urmare, întreprinderea socială de inserție ar fi o soluție pentru acești tineri, prin faptul că ar asigura tranziția spre piața muncii, asigurându-i cu servicii integrate de suport și asistență specializată.  A.O. “Concordia. Proiecte sociale” are tineri ieșiți din sistemul de protecție, care întâmpină dificultăți în a se integra în comunitate. Recent, am creat ONG-ul "Rețeaua tinerilor ieșiți din sistemul de protecție" și ne-am dori să le dezvoltăm acestor tineri abilități antreprenoriale, să-i ajutăm să ducă un mod de viață independent și să se angajeze în câmpul muncii. Această categorie de tineri reprezintă, de fapt, un grup vulnerabil, iar dezvoltarea antreprenoriatului social și a întreprinderilor sociale de inserție, este imperios necesară pentru activarea acestora pe piața muncii și valorificarea potențialului lor", menționează Oxana Brighidin, specialist lobby și advocacy, A.O. “Concordia. Proiecte sociale”.

Prezentările experților, care includ lista tuturor constatărilor și a recomandărilor de modificare a cadrului normativ, pot fi accesate mai jos:

- Aliona Țurcan, expert independent;

- Sabina Cerbu, avocat;

- B.A.A. Gladei & Partners și BDC Creative.

Menționăm că proiectul este implementat în perioada 2020 – 2022, de un consorțiu de organizații partenere: Gustav-Stresemann-Institut (GSI) din Germania, Pro NGO! (Germania), AXA Management Consulting (Moldova), Eco-Răzeni (Moldova), Centrul CONTACT (Moldova) și Egalite International (Ucraina).

Descarcă documente ataşate
pdf, 746 KB
pdf, 1009 KB
pdf, 808 KBNoutăți

Publicat: 02.06.2022   
În Februarie 2021, Fundația Est-Europeană a demarat proiectul „Oportunități mai bune pentru tinerii și tinerele care nu beneficiază de educație, formare și locuri de muncă (Inițiativa de Incluziune a Tinerilor și Tinerelor NEET)", finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia. Proiectul este implementat de Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Consiliul Național al Tineretului din Moldova, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare și Agenția pentru Dezvoltare Regională din Transnistria. Citeşte mai mult...
Publicat: 04.04.2022   
Scopul acestui program de granturi este de a crea oportunități de angajare mai bune pentru tinerii NEET prin intermediul întreprinderilor sociale care vor fi gestionate de OSC. Citeşte mai mult...
Publicat: 31.03.2022   
Centrul CONTACT, împreună cu partenerii locali AXA Management Consulting și Eco-Răzeni, lansează Campania de informare „Antreprenoriatul social, aproape de nevoile refugiaților”. Campania se desfășoară în cadrul proiectului EU4Youth – Valorificarea potențialului tinerilor antreprenori sociali din Moldova și Ucraina” (EUnlocking), finanțat de Uniunea Europeană, prin intermediul Programului EU4Youth. Citeşte mai mult...
Publicat: 03.02.2022   
Fundația Est-Europeană, cu sprijinul Uniunii Europene și al Suediei, anunță Concursul de granturi pentru susținerea activităților de antreprenoriat social. Programul de granturi are drept scop susținerea organizațiilor societății civile în vederea creării și/sau dezvoltării afacerilor sociale țintite să creeze locuri muncă și oportunități de integrare social-profesională a grupurilor vulnerabile, care va contribui ulterior la bunăstarea cetățenilor și a comunităților. Citeşte mai mult...
Publicat: 02.02.2022   
Noutate pentru antreprenorii sociali din Republica Moldova. Întreprinderile sociale pot beneficia de subvenții în mărime de la 50% până la 300% din costurilor privind taxele și contribuțiile lunare achitate din salariul angajaților din categorii defavorizate. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.01.2022   
Proiectul „EU4Youth - Valorificarea potențialului tinerilor antreprenori sociali din Moldova și Ucraina” (EUnlocking) invită antreprenorii sociali, experții, reprezentanții autorităților publice locale, ONG-urile și alte părți interesate să participe la Forumul Internațional de Networking pentru tinerii antreprenori sociali din Moldova și Ucraina. Citeşte mai mult...
Publicat: 01.12.2021   
Atât pentru Republica Moldova, cât și pentru România și Ucraina, orientarea către om, mediu și comunitate ar fi baza unor soluții rezonabile, de durată, realizabile, inclusiv și în mod deosebit, prin dezvoltarea domeniului antreprenoriatului social – idee împrăștiată și insistent promovată de Fundația ,,Alături de Voi”, una din cele mai mari întreprinderi sociale din România, promotor al economiei sociale din România, Republica Moldova și Ucraina. Citeşte mai mult...
Publicat: 25.10.2021   
Consorțiul de organizații partenere ale proiectului „EU4Youth – Valorificarea potențialului tinerilor antreprenori sociali din Moldova și Ucraina” (EUnlocking), invită tinerii (18 – 35 ani) din Republica Moldova, care intenționează să lanseze sau administrează deja o afacere socială, să participe la training-ul “Elaborarea planului de afaceri pentru o întreprindere socială de succes”, care se va desfășura la Chișinău în perioada 04 – 07 noiembrie 2021. Proiectul EUnlocking este finanțat de Uniunea Europeană în cadrul programului său EU4Youth. Citeşte mai mult...
Publicat: 01.10.2021   
Cunoști antreprenori/antreprenoare sociale, inițiative de afacere sociale interesante care aduc efecte pozitive asupra societății și / sau asupra mediului? Scrie și promovează aceste subiecte ca oamenii să-i cunoască! Participă la concursul pentru jurnaliști, vloggeri și bloggeri, promovează subiecte de antreprenoriat social, prezintă-i pe eroii tăi publicului larg și câștigă un premiu! Citeşte mai mult...
Publicat: 30.09.2021   
Una dintre prioritățile proiectului „EU4Youth – Valorificarea potențialului tinerilor antreprenori sociali din Moldova și Ucraina” (EUnlocking) este facilitarea schimbului de informații și bune practici, acordarea de asistență calificată din partea experților, învățarea reciprocă a antreprenorilor sociali din Republica Moldova. În acest context, proiectul „EUnlocking” a lansat o serie de sesiuni de informare cu privire la aspectele practice ale aplicării prevederilor legislative în vigoare, sesiuni moderate de experți și practicieni în domeniu. Citeşte mai mult...

1 - 10 din 146

         


© 2022 Inițiativa pentru antrepenoriat social în Moldova   |   Site elaborat de Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS