Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Flux RSS    |   Abonare la stiri prin email   |   Contacte


01.10.2021
CONCURS REGIONAL pentru jurnaliști, bloggeri și vloggeri
30.09.2021
[Sesiune de informare] Măsuri de sprijin pentru întreprinderile sociale: subvenționarea locurilor de muncă.
24.09.2021
Fundația Est-Europeană, cu sprijinul Uniunii Europene și al Suediei, anunță Concursul de granturi pentru susținerea activităților de antreprenoriat social


 

  


Prima pagină  »  Noutăți
Noutăți
EU4Youth contribuie la îmbunătățirea cadrului legal în domeniul antreprenoriatului social în R.Moldova
Publicat: 10.02.2021   

Proiectul EU4Youth – Valorificarea potențialului tinerilor antreprenori sociali din Republica Moldova și Ucraina”, contribuie la stimularea potențialului antreprenorial social al tinerilor din Moldova și Ucraina prin crearea unui ecosistem favorabil pentru întreprinderile sociale, precum și prin inspirarea și sprijinirea mai multor tineri antreprenori sociali în dezvoltarea și susținerea soluțiilor lor inovatoare pentru promovarea incluziunii sociale și mediului sustenabil în ambele țări. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană, prin intermediul Programului EU4Youth.

Una dintre prioritățile Proiectului este îmbunătățirea cadrului legal cu privire la antreprenoriatul social în R.Moldova. Prin urmare, în perioada 01 - 03 februarie 2021, peste 50 de reprezentanți ai societății civile și a sectorului întreprinderilor sociale din Republica Moldova, au participat la sesiuni de consultare cu privire la recomandările de modificare a cadrului legal în domeniul antreprenoriatului social în Republica Moldova, elaborate de un grup de experți, în urma mai multor cercetări și analize realizate în perioada octombrie-decembrie 2020, în cadrul proiectului „EU4Youth – Valorificarea potențialului tinerilor antreprenori sociali din Republica Moldova și Ucraina”.

Antreprenoriatul social în Republica Moldova este la faza incipientă de dezvoltare, iar în ultimii zece ani au fost lansate circa 48 inițiative de antreprenoriat social, dintre care doar patru au obținut statut oficial de întreprindere socială și de inserție. Deși cadrul legal regulatoriu al antreprenoriatului social în țara noastră, este suficient de explicit, nu reflectă în deplină măsură necesitățile și aspirațiile domeniului.

Produsele de microfinanțare rămân inaccesibile pentru întreprinderile sociale din Moldova din cauza vulnerabilității economice a întreprinderilor sociale, riscurilor mari, ratelor dobânzilor ridicate și altor probleme conexe; finanțarea nu este asigurată de instituții financiare și bancare. În același context, conceptul de antreprenoriat social este atins doar tangențial în domeniul educației.

Una dintre propunerile expuse de către experți și  pentru care au optat majoritatea participanților la eveniment, este  elaborarea unei legi speciale, care ar prioritiza problema şi ar permite adresarea acesteia în mod corespunzător prin intermediul legislaţiei generale. Cadru legislativ ar trebui să identifice şi să dezvolte mecanisme de sprijin pentru entităţile de economie socială, să creeze un spaţiu propice pentru a lua măsuri adaptate nevoilor specifice economiei sociale. Printre aceste mecanisme de sprijin ar fi binevenită instituirea unui tratament fiscal distinct pentru întreprinderilor sociale/întreprinderilor sociale de inserție.

Printre recomandări se mai regăsesc: încurajarea la nivel de stat a achizițiilor de bunuri, lucrări și servicii de la întreprinderi sociale și de inserție prin contracte rezervate, perfecționarea mecanismului de comandă socială; elaborarea măsurilor stimulative pentru companiile care achiziționează bunuri, lucrări și servicii de la întreprinderi sociale.

"Susțin recomandările propuse de către experți în cadrul sesiunii, în special în partea ce ține de instituirea unui tratament fiscal diferențiat pentru întreprinderile sociale și a celor de inserție. În primul rând, pentru că misiunea acestora este socială, iar în al doilea rând pentru că grupul-țintă în cadrul acestui proiect, sunt tinerii. Rata de inactivitate în rândul tinerilor din Republica Moldova este de 66% conform ultimelor studii, depășind de două ori media țărilor UE. Prin urmare, întreprinderea socială de inserție ar fi o soluție pentru acești tineri, prin faptul că ar asigura tranziția spre piața muncii, asigurându-i cu servicii integrate de suport și asistență specializată.  A.O. “Concordia. Proiecte sociale” are tineri ieșiți din sistemul de protecție, care întâmpină dificultăți în a se integra în comunitate. Recent, am creat ONG-ul "Rețeaua tinerilor ieșiți din sistemul de protecție" și ne-am dori să le dezvoltăm acestor tineri abilități antreprenoriale, să-i ajutăm să ducă un mod de viață independent și să se angajeze în câmpul muncii. Această categorie de tineri reprezintă, de fapt, un grup vulnerabil, iar dezvoltarea antreprenoriatului social și a întreprinderilor sociale de inserție, este imperios necesară pentru activarea acestora pe piața muncii și valorificarea potențialului lor", menționează Oxana Brighidin, specialist lobby și advocacy, A.O. “Concordia. Proiecte sociale”.

Prezentările experților, care includ lista tuturor constatărilor și a recomandărilor de modificare a cadrului normativ, pot fi accesate mai jos:

- Aliona Țurcan, expert independent;

- Sabina Cerbu, avocat;

- B.A.A. Gladei & Partners și BDC Creative.

Menționăm că proiectul este implementat în perioada 2020 – 2022, de un consorțiu de organizații partenere: Gustav-Stresemann-Institut (GSI) din Germania, Pro NGO! (Germania), AXA Management Consulting (Moldova), Eco-Răzeni (Moldova), Centrul CONTACT (Moldova) și Egalite International (Ucraina).

Descarcă documente ataşate
pdf, 746 KB
pdf, 1009 KB
pdf, 808 KBNoutăți

Publicat: 01.10.2021   
Cunoști antreprenori/antreprenoare sociale, inițiative de afacere sociale interesante care aduc efecte pozitive asupra societății și / sau asupra mediului? Scrie și promovează aceste subiecte ca oamenii să-i cunoască! Participă la concursul pentru jurnaliști, vloggeri și bloggeri, promovează subiecte de antreprenoriat social, prezintă-i pe eroii tăi publicului larg și câștigă un premiu! Citeşte mai mult...
Publicat: 30.09.2021   
Una dintre prioritățile proiectului „EU4Youth – Valorificarea potențialului tinerilor antreprenori sociali din Moldova și Ucraina” (EUnlocking) este facilitarea schimbului de informații și bune practici, acordarea de asistență calificată din partea experților, învățarea reciprocă a antreprenorilor sociali din Republica Moldova. În acest context, proiectul „EUnlocking” a lansat o serie de sesiuni de informare cu privire la aspectele practice ale aplicării prevederilor legislative în vigoare, sesiuni moderate de experți și practicieni în domeniu. Citeşte mai mult...
Publicat: 24.09.2021   
Programul de granturi are drept scop susținerea organizațiilor societății civile în vederea creării și/sau dezvoltării afacerilor sociale țintite să creeze locuri muncă și oportunități de integrare social-profesională a grupurilor vulnerabile, care va contribui ulterior la bunăstarea cetățenilor și a comunităților. Citeşte mai mult...
Publicat: 23.09.2021   
Republica Moldova deține întâietatea în țările din regiunea Dunării care va avea un Program de suport și mentorat pentru întreprinderi sociale. Noua inițiativă de suport antreprenorial a fost prezentată, experților din Ungaria, care sunt parteneri lideri în cadrul proiectului european transnațional Finance4SocialChange, din care face parte și ODIMM. Citeşte mai mult...
Publicat: 20.09.2021   
Vă invităm să beneficiați de oportunitatea de a afla de la experți și practicieni cum să obțineți pas cu pas statutul întreprinderii socială în Republica Moldova: modificarea documentelor de fondare ale întreprinderii, depunerea dosarului la Comisia Națională pentru Antreprenoriat Social, înregistrarea modificărilor la Agenția Servicii Publice etc. Citeşte mai mult...
Publicat: 09.09.2021   
Centrul CONTACT, în cadrul proiectului „EU4Youth – Valorificarea potențialului tinerilor antreprenori sociali din Moldova și Ucraina” (EUnlocking), cu suportul financiar al Uniunii Europene, anunță Apelul pentru propunerile de grant destinat tinerilor antreprenori sociali din R. Moldova. Proiectul „EUnlocking” contribuie la valorificarea potențialului antreprenorial social al tinerilor din R. Moldova și Ucraina prin crearea unui ecosistem favorabil întreprinderilor sociale, precum și prin inspirarea și sprijinirea mai multor tineri antreprenori sociali să dezvolte și să implementeze soluțiile lor inovative cu scopul promovării incluziunii sociale și a durabilității mediului în ambele tari. Citeşte mai mult...
Publicat: 01.09.2021   
În data de 30 august 2021 în cadrul proiectului “Parteneriat transfrontalier pentru dezvoltarea antreprenoriatului social”, 2SOFT/1.1/107, implementat de Fundația “Alături de Voi” România, în parteneriat cu Academia de Administrare Publică din Republica Moldova și Fundația “ECOUL Cernobîlului” din Republica Moldova a fost organizată a doua vizită de studiu dintre cele trei planificate. Scopul vizitei a fost de oferi participanților modele de bune practici de antreprenoriat social. Citeşte mai mult...
Publicat: 12.08.2021   
Forumul Antreprenoriatului Social este un eveniment public în format online, scopul căruia este facilitarea comunicării persoanelor interesate în sfera antreprenoriatului social. Ediția din anul 2021 va crea spațiu pentru discuții despre intersecționalitatea și legătura a Antreprenoriatului Social cu domeniul Educației și domeniul Legislativ. Citeşte mai mult...
Publicat: 23.07.2021   
Comisia Națională pentru Antreprenoriat Social (CNAS) s-a întrunit recent într-o nouă ședință de lucru. Agenda ședinței a cuprins prezentarea Raportului de activitate al CNAS pentru anul 2020 și examinarea unei noi cereri pentru atribuirea statutului de întreprindere socială de inserție. În cadrul raportului privind activitatea CNAS au fost trecute în revistă acțiunile realizate în anul de raportare. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.07.2021   
45 de reprezentanți ai organizațiilor societății civile din toate regiunile țării, inclusiv din regiunea transnistreană și UTA Găgăuzia, au participat la cursul de instruire Antreprenoriatul social – de la idee la cifre. Trainingul a fost organizat în cadrul proiectului „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă a țării” implementat de Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Centrul CONTACT și Asociația Businessului European, cu susținerea financiară a Uniunii Europene și cofinanțarea Suediei. Citeşte mai mult...

1 - 10 din 138

         


© 2021 Inițiativa pentru antrepenoriat social în Moldova   |   Site elaborat de Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS