Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Flux RSS    |   Abonare la stiri prin email   |   Contacte


08.11.2022
Cu suportul Uniunii Europene la Soroca a fost inaugurată întreprinderea socială „Centrul de instruire ARA”
08.11.2022
4 Centre Regionale de Suport în Afaceri au fost capacitate în promovarea și dezvoltarea antreprenoriatului social la nivel regional
02.11.2022
Ediția a VII-a a Conferinței Naționale “Antreprenoriatul social: tendințe și provocări pentru un sector în dezvoltare”


 

  


Prima pagină  »  Noutăți
Noutăți
Angela Achiței: omul, mediul, comunitatea, accent pe tineri și persoanele defavorizate – valori promovate și la nivel regional
Publicat: 01.12.2021   

Republica Moldova se confruntă cu provocări pe termen lung, atât la nivel național, regional, cât și global, situație comparabilă cu cea a României și Ucrainei, țări din imediata vecinătate, membre ale unor parteneriate transfrontaliere menite să reducă statisticile negative la aspecte legate de dezvoltare.

În context, atât pentru Republica Moldova, cât și pentru România și Ucraina, orientarea către om, mediu și comunitate ar fi baza unor soluții rezonabile, de durată, realizabile, inclusiv și în mod deosebit, prin dezvoltarea domeniului antreprenoriatului social – idee împrăștiată și insistent promovată de Fundația ,,Alături de Voi”, una din cele mai mari întreprinderi sociale din România, promotor al economiei sociale din România, Republica Moldova și Ucraina.

,,Antreprenoriatul social este un nou trend al capitalismului modern, o altă epocă a capitalismului, în care, cei care văd nu doar local și de moment, dar de perspectivă, regional și chiar global, decid să regândească sustenabilitatea, durabilitatea.”, consideră Angela Achiței, președinta Fundației ADV România.

Pionieratul, valoarea și impactul, inclusiv regional, al activității ADV România, au decis în favoarea unui dialog cu dna Angela Achiței, care este și expertă pe economie socială angajată de GIZ (Agenția Germană pentru Cooperare Internațională) în programe dezvoltate la Ministerul Economiei al Republicii Moldova pentru a contribui la fondarea unei baze legislative în domeniu în Republica Moldova și la ODIMM în vederea elaborării unui Program național de finanțare a antreprenoriatului social.

– O scurtă incursiune istorică despre ce perioade ne vorbește când abordăm antreprenoriatul social și de unde această necesitate, pe care o transformați în tendință?

– Se poate vorbi, deși nu în termenii actuali încă, despre forme de economie socială de prin 1970, odată cu cooperativele, dar de-abia prin 2002 ne-am început a interesa în mod serios, când fondam ADV și primeam finanțări. Or, ne-am dus înainte cu practica și cu legislația din mers.

Per general, antreprenoriatul social este un răspuns și o soluție pentru eradicarea sărăciei, contribuind la crearea de locuri de muncă, inclusiv și îndeosebi pentru grupuri vulnerabile, fapt care radiază substanțial din șomaj și din disparitățile sociale, constituind un mijloc eficient și durabil de investiție în comunitate, axat mai mult pe contribuții decât pe profit.

De foarte mulți ani deja, problemele socio-economice cu care se confruntă România, Republica Moldova și Ucraina, urgentează necesitatea adoptării unor modele orientate către individ, mediu și comunitate. Antreprenoriatul social este unul dintre instrumentele prin care răspundem la aceste provocări și putem să atenuăm disparitățile sociale.

Puțin important ca esență, dar merită menționat că termenul pentru care s-a optat în România este „economie socială”, pe când în Moldova și în Ucraina se vorbește de „antreprenoriat social”.

– În aspect legislativ, cele trei țări cam în ce dimensiune, la ce etapă se află și cum ar putea colabora, mizând pe schimbul de experiență?

– În România, prima mențiune legislativă datează cu 2002, inclusă ca idee a unui  Plan național de combatere a sărăciei.

Legea Economiei Sociale propriu-zisă apare în 2015. Contribuția ADV România la cadrul legislativ este incontestabilă, doar că, ulterior, o bună parte dintre prevederile introduse de noi, cei care practicăm și cunoaștem în detaliu antreprenoriatul social, au fost extrase. Or, cadrul legal este prezent, reglementează, dar nu sprijină îndeajuns, fiind anulate unele facilități.

În Republica Moldova, segmentul este reglementat prin Legea 223/2017   http://lex.justice.md/md/372683%20/ , astfel că este operată o modificare substanțială la Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi , colaborarea regională spunându-și cuvântul și în acest aspect, pentru că am ajutat colegii să elaboreze cadrul legal. Ceea ce la sigur merită completat în cazul fiecărui stat vizat este prezența unor tendere, cu specificări de destinație pentru antreprenoriatul social, de altfel, concurența nu este nici pe departe loială în acest sector. De asemenea, merită înmulțite facilitățile fiscale pentru antreprenorii sociali – unicii din segmentul afacerilor care asigură dezvoltare comunitară permanent și continuuu, nu doar accidental, ocazional, sub formă de acte unice de binefacere.

Activitatea de antreprenoriat social, desfășurată de întreprinderile sociale și întreprinderile sociale de inserție, este orientată spre îmbunătățirea condițiilor de viață și oferirea de oportunități persoanelor din categoriile defavorizate ale populației prin consolidarea coeziunii economice şi sociale, inclusiv la nivelul colectivităţilor locale, prin ocuparea forţei de muncă, prin dezvoltarea serviciilor sociale în interesul comunității, prin creşterea incluziunii sociale.(extras din Legea 223 din 02.11.2017).

Mai dificilă situația în Ucraina, dar nu deplorabilă: nu au cadru legal, de-abia de curând au dat start unei colaborări prin care o să contribuim la elaborarea acestuia, în schimb, au avut cadru favorabil din punct de vedere al finanțărilor, de care au știut să beneficieze, astfel că există mai multe forme de întreprinderi sociale întemeiate la ei, care de sine stătător se poziționează ca atare prin regulamente interne.

Accentuez faptul, că la nivel legislativ-strategic, situația din Republica Moldova este chiar un pic mai avansată decât în România: este Legea 223/2017 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, completată cu Capitolul Antreprenoriat Social, a fost elaborat un Regulament de funcționare a Comisiei pentru antreprenoriat social și, ce-ar fi imperativ pentru o înflorire absolută, este Programul Național de Dezvoltare a Antreprenoriatului Social, elaborat cu contribuția noastră, a mea personală și a ADV România, pentru perioada 2021-2025, urmează a fi implementat un Program Național de Finanțare și Mentorat pentru Întreprinderile Sociale, cu partea practică gestionată de ODIMM, care, sper va reuși să contribuie la fondarea a circa 50 de întreprinderi sociale, față de 4 înregistrate actual.

Incomparabile situațiile, desigur, cu țările UE, unde, bunăoară, sunt funcționale Ministere ale Economiei Sociale (Franța), multiple cooperative (Belgia), bănci de împrumut pentru antreprenorii sociali și un număr impunător de întreprinderi sociale (Italia), etc., totuși, per total, ceea ce a fost consolidat până la moment în RM înseamnă că vor fi și finanțări interne, iar în România, beneficiem doar de finanțări europene, în Ucraina tot nu au acces la finanțări din programe guvernamentale, dar au un mare interes, astfel că, în cadrul cooperării transfrontaliere, împărtășim din experiența noastră.

– De la legislativ la implementare mai sunt pași de parcurs. Ce activități practice au avut loc în cadrul colaborărilor regionale? În ce măsură cuprind acestea și sectorul tineret – or, viitorul le aparține?

– În luna octombrie 2020, Fundația „Alături de Voi” România, în parteneriat cu Academia de Administrare Publică și Fundația „Ecoul Cernobîlului” din Republica Moldova au lansat, proiectul „Parteneriat transfrontalier pentru dezvoltarea antreprenoriatului social”, finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI).

Vorbind despre schimbul de experiență, este imperios să ne axăm și pe numeroasele activități organizate în perioada 2020-2021. Au fost desfășurate cursuri gratuite de antreprenoriat social, asigurăm finanțare pentru programe dezvoltate în domeniu în Republica Moldova și Ucraina, au fost organizate vizite de studiu, atât la întreprinderi din cadrul ADV România, cât și, virtual, la alte întreprinderi  fondate cu susținerea noastră peste tot în țară, conferințe, workshopuri, inclusiv cu reprezentanți ai administrației publice locale, centrale din Republica Moldova, discuții cu primari interesați de subiect în comunitățile lor. La acestea au participat și tineri. De asemenea, nemijlocit pentru categoria 18-35 ani, au fost organizate cursuri, de care au beneficiat 140 de tineri din Republica Moldova, cu posibilitatea de a expedia  planuri de afaceri sociale pentru finanțare prin intermediul ADV România.

Suntem în proces de autorizare cu Academia de Administrare Publică din Republica Moldova a unui pachet de șase cursuri în domeniu.

Mizăm pe un impact deosebit în urma desfășurării Maratonului antreprenorilor sociali din 4 noiembrie, o vizită de studiu în premieră națională, cu participare internațională, din Republica Moldova și Ucraina, în cadrul căreia au fost prezentate 13 modele de întreprinderi sociale și arătat cum este acasă la 10 antreprenori sociali – oameni, locuri și proiecte care transformă comunitățile prin inovație socială.

Apropo, chiar recent, la 26 noiembrie, a fost organizat un workshop cu reprezentanți din Odessa, Ucraina, pentru a le împărtăși din experiența noastră, activitate prețioasă, căci a inclus tineri, deci, poate deveni o soluție de perspectivă. Desfășurat la inițiativa Agenției pentru Studenți și Profesori a Universității Economice Naționale din Odessa, atelierul pe tema: „Întreprinderea socială: Caracteristici de dezvoltare și experiența României” a adunat aproape 150 de participanți care au aflat subtilitățile creării întreprinderilor sociale în România, inclusiv politica fiscală și sprijinul statului pentru acest sector al economiei.

Accentul deosebit merită pus pe tineri din mai multe considerente. Ei sunt mai deschiși către tot ce este nou, or, antreprenoriatul social, deși are pentru noi, cei care-l practicăm, nemaivorbind de țările UE, o istorie de 19 ani, încă pare ceva nou pentru mulți. Tinerii îmbrățișează mai repede valorile antreprenoriatului social autentic, ei gustând la școală din voluntariat mai mult decât alte generații, înțeleg faptul că, pe lângă profit, e bine și să te mai împarți. În plus, antreprenoriatul social este o cale de a reține tinerii în țară.

– Este, totuși, antreprenoriatul social despre afaceri, profit sau, mai degrabă, binefacere? Care aspect i-ar face pe unii reticenți și cum îi motivați să pledeze pentru afaceri sociale?

– Primul lucru pe care l-am învățat e că și într-o întreprindere socială trebuie să gândești bussiness. Este bussiness – este profit, deci, este impact, acel impact social care pretinde a fi scopul activității. Diferența față de o activitate antreprenorială clasică constă în faptul ce facem cu profitul. Or, noi reinvestim 90 % pentru scopuri sociale sau rezervă statutară. Deci, în forma cea mai simplificată, ar suna așa: aici se face profit în vederea utilizării unei părți a lui în scopuri sociale, prezente în regulamentul de funcționare. Ceea ce nu înseamnă că lumea ar face aici voluntariat nelimitat: toți sunt plătiți conform legislației în vigoare.

Totodată, ceea ce pentru noi reprezintă un crez, ar putea fi o temere pentru cei neinițiați: pentru reducerea inegalității sociale, într-o întreprindere socială se respectă nivelul de salarizare după principiul 1:8, adică salariul minim nu poate fi decât de 8 ori mai mic decât cel mai mare, astfel că respectăm baza antreprenoriatului social – bunăstarea ajunge la toată lumea, nu doar la top manageri. De precizat, că acest coeficient este încă mai axat pe eliminarea disparităților în legislația RM, reprezentând 1:5.

Un aspect important: majoritatea afacerilor sociale, în orice țară, sunt concepute și cu ideea de protecție a mediului. Afacerile noastre sunt foarte cruțătoare, prietenoase, fie că există în sectorul de alimentație publică, fie hotelier, etc., afacerile sociale sunt cele prietenoase cu omul, mediul și comunitatea.

– Reiterând cele evocate, ar fi corect să concluzionăm că autoritățile administrației publice, atât locale, cât și centrale, ar trebui să fie interesate de promovarea segmentului, care ia o povară de pe umerii asistenței sociale?

– Autoritățile care înțeleg beneficiile ce urmează a fi culese în perspectivă neapărat și-ar dori întreprinderi sociale în teritoriul administrat și, bineînțeles, legislație permisivă pentru sector. Avantajele vin la pachet, sunt cel puțin duble. Să începem de la faptul că întreprinderile sociale, de obicei, au angajate persoane din categorii vulnerabile, cu precădere întreprinderile sociale de inserție, care, conform definiției, au cel puțin 30% dintre angajați persoane din categorii defavorizate: cu dizabilități, din sistemul rezidențial, șomeri de lungă durată, ș.a. Deci, înregistrând un venit stabil, acestea încetează să fie beneficiarii sistemului de asistență socială, devin plătitori de impozite. Unde mai punem că misiunea lor este de inserție socio-ocupațională, angajând și instruind, paralel, persoane care, adesea, nu au nicio formare, după cele 8 clase.

Totodată, întreprinderea care-i angajează achită taxe, impozite. Deci, orice autoritate a administrației publice centrale care-și dorește progres ar trebui să stăruie asupra unor facilități multiple pentru economia socială, consfințite în legislație, iar orice autoritate a administrației publice locale ar trebui să caute posibilități de a atrage antreprenori sociali în județ/raion/sat.

Foarte ilustrativ, diferența la subiectul abordat se vede figurativ: valoarea medie lunară a ajutorului social în România este de 52 euro, iar la celălalt capăt, media lunară a taxelor achitate de angajator și angajat cu salariu minim brut pe economie constituie 197 euro. (n.r.: vezi mai jos schema elaborată de ADV România).

–  Odată clarificate argumentele pentru autorități, cum ar fi să convingem consumatorii să procure anume de la întreprinderile sociale? Sunt aplicate timbre speciale pe produsele de antreprenoriat social?

– E mai delicat subiectul. Vorba e că doar de calitate va ține totul, la fel ca în afaceri clasice. Plus marketing, obligatoriu. Una dintre cele mai mari greșeli ale antreprenorilor sociali de la noi constă în faptul că se bazează pe istorii, sensibile, da, dar pe puțini îi sensibilizează, istoria nu prea vinde în cazul nostru.

În România, dreptul de a aplica timbre există, doar că nu-l folosim. De ce? Deoarece statul nu a făcut nicio campanie guvernamentală, națională de promovare a acestui tip de produse (ocazie pentru care recomand insistent celor din RM s-o facă). Or, atunci când am aplica timbrul pe produs, riscăm două aspecte: oamenii ar putea crede că e ceva mai puțin calitativ, făcut de persoane cu nevoi speciale, deci, în imaginația multora, necalitativ. În plus, timbrul ne costă, de ce să-l punem dacă nu are o explicație larg diseminată prin intermediul tuturor mijloacelor de informare în masă? Așteptăm momentul când de pe ecrane o să fie chemați toți: „Căutați produsele întreprinderilor sociale! E o cale sigură de a contribui la dezvoltarea comunității!”.

– Împreună sau, cel puțin prin schimb de experiență între întreprinderi, state, multe lucruri s-ar realiza mai ușor și mai repede. Cum vedeți continuitatea cooperării regionale?

– Dincolo de un factor subiectiv – că noi ne dorim o colaborare de lungă durată, există un moment obiectiv care ne-o va asigura: ADV România este administrator de grant pe fonduri europene, iar antreprenorii din Republica Moldova și Ucraina vor putea beneficia de ele în egală măsură cu partea românească. Avem o experiență onorabilă – 81 de proiecte implementate, cu 180 mii de beneficiari și peste 30 mln euro investiți în comunitate.

De asemenea, ADV România va finanța chiar în curând înființarea de către tineri a  5 întreprinderi sociale în Republica Moldova și 3 în Ucraina, susținute cu câte 7500 euro fiecare, din fonduri europene.

În lipsa unor alternative de finanțare, inclusiv prin creditare, băncile comerciale considerându-ne necredibili, am început procesul de creare a unui IFN – instituție financiară nonbancară, după exemplul celor europene, cum ar fi Banca Etica în Italia. AFIN va oferi soluții financiare alternative pentru ideile cu impact în comunitate. Planificăm lansarea pentru aprilie 2022, după ce completăm societatea pe acțiuni cu investitori. În 2023, ne propunem o extindere a IFN-ului în Republica Moldova, iar în 2024 – în Ucraina.

– Nimic mai convingător decât propriul exemplu. Ce reprezintă azi ADV România?

– Fundația „Alături de Voi” România este o organizație neguvernamentală de tip întreprindere socială de inserție, înființată în februarie 2002 de către Holt International Children’s Service USA, a cărei misiune este incluziunea persoanelor cu dizabilități și din alte grupuri vulnerabile.

ADV România este prima organizație din țară care a înființat în anul 2008, Întreprinderea Socială de Inserție UtilDeco (https://www.utildeco.ro/), unde, în timp, a creat peste 100 de locuri de muncă, din care minim 40% pentru persoane cu dizabilităţi. UtilDeco este printre cele mai mari unități protejate și întreprindere socială de inserție din România. Modelul nostru este inclus pe site-ul Comisiei Europene ca model de bună practică.

Aici, pe principiul one-stop-shop, o persoană defavorizată sau din centrul de plasament, poate accesa, un pachet de servicii pentru un cumul de probleme: servicii sociale, psihologice, educaționale, de orientare profesională, calificare, angajare și asistență la locul de muncă.

La UtilDeco se produc o serie de produse și se prestează un set de servicii : echipamente de lucru, ambalaje biodegradabile, print digital, forme volumetrice din polistiren, arhivare şi depozitare, servicii de ssm și su, servicii de recrutare, organizare de evenimente.

Din Fundație face parte și JobDirect (https://www.jobdirect.ro/)  – Agenție de plasare și asistență la locul de muncă pentru persoane cu dizabilități, prima platformă de job-uri din România care susține și promovează angajarea persoanelor cu dizabilități.

În sprijinul persoanelor defavorizate și cu dizabilități, am deschis și OPYA – prăjitoria de cafea în care creăm cafea de specialitate la cele mai înalte standarde, proaspăt prăjită și ambalată în România, unde le angajăm.

O componentă  prețioasă a fundației ADV Ro este WISE.travel (https://wise.travel/), înființată în anul 2017 ca turoperator în domeniul turismului de tip întreprindere socială. Reinvestește integral profitul pentru susținerea activităților din cadrul ”Clubului Tinerilor”, un centru de zi înființat de către Fundația ”ADV România”, a cărui servicii sunt accesate de aproximativ 60 de copii și tineri cu dizabilități și din grupuri vulnerabile din județul Iași. WISE.travel este specializată în călătorii VIP și corporate, organizație care, la un an de zile de la înființare, devenea unul din cei mai mari parteneri TUI Germania din lume.

Prin intermediul Academiei ADV, investim în educație, cercetare, politici publice și inovare socială, în domeniul economiei sociale și facem acest lucru în România, Republica Moldova, Ucraina și Uniunea Europeană.

ADV fondează și Acceleratorul de Întreprinderi Sociale, fiind administrator de grant pentru 42 de întreprinderi sociale înființate și dezvoltate în România, 5 în Republica Moldova și 3 în Ucraina.

Povestea Grupului ADV România este scrisă de oameni și reprezintă visul lor de a crea o lume mai bună.

Ne bucurăm de apreciere internațională. Cea mai recentă este din octombrie curent, când ADV România a obținut un important premiu în economie socială la Social Economy Awards 2021 – Premiile Europene de Economie Socială, o competiție la care au participat  118 aplicanți, din 28 de țări, care demonstrează valorile fundamentale ale economiei sociale.

– Cel mai succint imbold, o chemare la antreprenoriat social.

– Dacă urmăriți tendințele și vreți să mergeți înaintea lor, vă amintesc că în ianuarie 2021, tema economiei sociale a fost o prioritate pe agenda Forumului Economic de la Davos, anume ca sector esențial în restructurarea economică post-pandemie. Totodată, la finele anului 2021, Uniunea Europeană va lansa Planul de Acțiune pentru Economia Socială. Concluzia : încă mai multă susținere disponibilă se anunță.

Am zis mereu, mai ales tinerilor: Nu fiți dintre cei care jumătate de viață povestesc ce ar face și altă jumătate de ce nu au făcut, fiți broscuța surdă, cea care nu auzea mesajele demotivaționale strigate de toți din jur, că nu se va putea cățăra în copac: nu a auzit, eventual nu a ascultat, și a urcat.

Ceea ce facem zi de zi ne definește viitorul. Paradigma de business se schimbă. Antreprenoriatul social este modelul economic de viitor. Viitorul este deja azi.

Autoare: Mariana Ionel

Sursa foto: ADV România
Noutăți

Publicat: 08.11.2022   
Copii și tinerii din Soroca au la dispoziție un spațiu prielnic pentru instruire și dezvoltare personală, oferit de întreprinderea socială ARA, care a fost lansată recent de Asociația Obștească „ANIMA”. Aceasta este a doua întreprindere socială lansată în cadrul proiectului Fundației Est-Europene „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică durabilă și incluzivă a țării”, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia. Citeşte mai mult...
Publicat: 08.11.2022   
20 de reprezentanți, din patru ONG-uri selectate pentru a dezvolta Centre Regionale de Suport în Afaceri, au finalizat cu succes programul educațional în domeniul antreprenorialului social. Instruirile au fost oferite în cadrul proiectului „Valorificăm potențialul ONG-urilor pentru promovarea și dezvoltarea antreprenoriatului social în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia, fiind implementat de către Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Keystone Moldova și Centrul CONTACT. Citeşte mai mult...
Publicat: 31.10.2022   
Programul de granturi are drept scop susținerea organizațiilor societății civile în vederea creării și/sau dezvoltării afacerilor sociale țintite să creeze locuri de muncă și oportunități de integrare social-profesională a grupurilor vulnerabile, care va contribui ulterior la bunăstarea cetățenilor și a comunităților. Citeşte mai mult...
Publicat: 26.10.2022   
Ne pregătim pentru cel mai așteptat eveniment al anului dedicat antreprenoriatului social din Moldova − Conferința Națională pentru Antreprenoriat Social. În acest an, Asociația obștească „Eco-Răzeni”, organizează cea de-a VII-a ediție a Conferinței în parteneriat cu Parlamentul Republicii Moldova, iar evenimentul va avea loc miercuri, 2 noiembrie 2022, ora 10:00, în Sala Europei, sediul Parlamentului. Citeşte mai mult...
Publicat: 13.10.2022   
Uniunea Europeană oferă 80.000 euro pentru patru proiecte de antreprenoriat social din regiunile Cahul și Ungheni. Scopul asistenței nerambursabile este îmbunătățirea mediului socio-economic local prin acordarea asistenței inițiativelor care vin să soluționeze o problemă socială, să creeze noi locuri de muncă și oportunități de integrare socială și profesională a persoanelor din grupuri vulnerabile. Granturile sunt acordate de Uniunea Europeană, prin intermediul programului „EU4Moldova: Regiuni-cheie”, implementat de PNUD și UNICEF. Citeşte mai mult...
Publicat: 10.10.2022   
Patru ONG-uri, selectate pentru a dezvolta Centre Regionale de Suport în Afaceri, continuă programul de instruire în domeniul managementul financiar. Instruirile sunt oferite în cadrul proiectului „Valorificăm potențialul ONG-urilor pentru promovarea și dezvoltarea antreprenoriatului social în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia, fiind implementat de către Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Keystone Moldova și Centrul CONTACT. Citeşte mai mult...
Publicat: 03.10.2022   
20 de reprezentanți ai întreprinderilor sociale, parteneri și centre regionale de suport în afaceri au continuat turul național al afacerilor sociale. De această dată, participanții au fost în vizită la EcoVillage Moldova din Rîșcova, r. Criuleni și la întreprinderea socială EduJoc din Floreni, r. Anenii Noi. Citeşte mai mult...
Publicat: 27.09.2022   
Reprezentanții mediului de afaceri din țara noastră, interesați de antreprenoriatul social, au participat astăzi, 27 septembrie 2022, la prima sesiune de instruire, organizată de Acceleratorul Antreprenoriatului Social, regiunea Centru, din cadrul Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM). Citeşte mai mult...
Publicat: 22.09.2022   
Cu suportul financiar al Uniunii Europene, la Cahul a fost inaugurat Hub-ul Regional pentru Afaceri Sociale, care va susține crearea și dezvoltarea a 20 de întreprinderi sustenabile în domeniul antreprenoriatului social. Noul Hub lansat va oferi suportul necesar antreprenorilor sociali din regiune, care vor contribui la dezvoltarea economică atât a regiunii cât și a mai multor comunități din municipiul Cahul. Dezvoltarea antreprenoriatul social din regiune, care va include activități de fabricare a producției, de executare a lucrărilor sau de prestare a serviciilor pentru soluționarea unor probleme sociale, prin urmare, va genera locuri noi de muncă pentru localnici. Citeşte mai mult...
Publicat: 02.09.2022   
Antreprenori, membri a diverse organizații și investitori din Republica Moldova și nu doar, au luat micul dejun împreună și au discutat despre potențialul pe care-l poate avea antreprenoriatul social la noi în țară. Iar pentru asta el ar trebui să dezvolte elementele care nu trebuie să lipsească într-o afacere – cercetarea pieței, poziționarea produsului, planul de dezvoltare și multe altele. Citeşte mai mult...

1 - 10 din 171

         


© 2022 Inițiativa pentru antrepenoriat social în Moldova   |   Site elaborat de Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS