Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Flux RSS    |   Abonare la stiri prin email   |   Contacte


22.04.2023
Moment istoric pentru economia socială: ONU a adoptat Rezoluția privind economia socială și solidară
19.04.2023
Impact Days 2023 - Social & Impact Business Summit la Chișinău
14.04.2023
Program de granturi pentru susținerea organizațiilor neguvernamentale în eforturile de promovare a conceptului de antreprenoriat social


 

  


Prima pagină  »  Noutăți
Noutăți
Concluziile studiului „Cunoștințe, atitudini și comportamente în domeniul antreprenoriatului social din Republica Moldova”
Publicat: 20.12.2022   

Conceptul de antreprenoriat social nu este cunoscut și înțeles pe deplin de populația țării noastre, dar nici de funcționarii instituțiilor de stat. Asta este una dintre constatările Studiului „Cunoștințe, atitudini și comportamente în domeniul antreprenoriatului social din Republica Moldova”, ale cărui rezultate au fost expuse în cadrul unei conferințe de presă, astăzi, la Chișinău.

Studiul analizează  cunoștințele, atitudinile și comportamente în domeniul antreprenoriatului social  a următoarelor categorii de persoane: experți în domeniu, populația generală, consumatori ai produselor/serviciilor întreprinderilor sociale, OSC-uri neimplicate în activități de antreprenoriat social, dar și cele implicate, reprezentanți ai Întreprinderilor Mici și Mijlocii, reprezentanți ai APL de nivelul I și II.

DSC_0478Conform rezultatelor Studiului,  mai bine de jumătate din  populația generală a declarat că nu au auzit de  antreprenoriat social, și doar fiecare al cincilea a menționat că poate defini  această  noțiune.  Totodată, mai bine de 90% din populația generală  are o atitudine pozitivă față de întreprinderile sociale, considerând că acestea sunt necesare și benefice  deoarece ajută oamenii defavorizați să se integreze în societate. 2/3 din respondenți  ar cumpăra mai degrabă un produs/serviciu de la o întreprindere socială decât de la o întreprindere obișnuită, dacă produsul ar fi calitativ și prețul  avantajos. Iar fiecare al cincilea respondent și-ar dori să inițieze o  întreprindere socială în contextul în care acestea ar beneficia de mai mult suport din partea statului.

Consumatorii produselor/serviciilor întreprinderilor sociale consideră că întreaga societate beneficiază în rezultatul activității întreprinderilor sociale și că  ar trebui să existe mai multe întreprinderi sociale, întrucât acestea  contribuie la angajarea în câmpul muncii a persoanelor defavorizate și rezolvă problemele sociale stringente din comunitate,  care deseori sunt ignorate de autorități.

Întreprinderile sociale aduc o „plus valoare societății” și contribuie la „dezvoltarea societății” consideră majoritatea respondenților din rândurile ONG-urilor neimplicate în activități de antreprenoriat social. Mai bine de 2/3 dintre ei procură frecvent produse de la antreprenori sociali și  sunt interesați să dezvolte o întreprindere socială în particular în domeniile social și educație. 

„Această achiziție contribuie la incluziunea în comunitate a unei persoane dezavantajate” – reprezentanții OSC-urilor implicate în activități de antreprenoriat social au declarat că acest text ar trebui să fie indicat pe eticheta produsului pentru a spori interesul cumpărătorilor. Ei au ales domeniul antreprenoriatului social deoarece: obțin o sursă suplimentară de venit pentru a dezvolta activitatea OSC-ului, asigură continuitatea proiectelor lor prin încadrarea în câmpul muncii a persoanelor vulnerabile care au fost inițial beneficiari ai OSC-ului, obțin acces la surse de finanțare externă, doresc să facă o schimbare în societate. În opinia lor, un parteneriat public-privat durabil ar contribui la dezvoltarea afacerilor sociale.

Analiza răspunsurilor reprezentanților Întreprinderilor Mici și Mijlocii a constatat următorul fapt – cu cât întreprinderea este mai mare, cu atât reprezentanții cunosc mai puțin despre antreprenoriatul social. Însă  ei au o atitudine pozitivă cu privire la angajarea persoanelor cu dizabilitate medie; ei consideră că o echipă în care lucrează asemenea persoane are un moral mai ridicat și o abordare mai lejeră asupra dificultăților care apar în procesul de lucru, dar și în viață. 

Conceptul de antreprenoriat social este slab cunoscut de către reprezentanții APL, deoarece majoritatea dintre ei nu pot să-l definească. Nivelul de colaborare  dintre APL și antreprenorii sociali este destul de scăzut – ⅔dintre reprezentanții APL nu cunosc nici un antreprenor social. De asemenea, reprezentanții APL nu dețin informații cu privire la politicile publice, politicile fiscale sau la cadrul normativ din domeniul antreprenoriatului social.

Experții în domeniul antreprenoriatului social au punctat aspectele care fac dificilă activitatea întreprinderilor sociale: lacune în legislația din domeniu, mediatizare slabă și insuficientă, politici publice/fiscale neatractive, imposibilitatea întreprinderilor sociale de a contracta credite de la instituțiile bancare, etc. Experții au menționat importanța promovării conceptului de responsabilitate socială în rândul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, inclusiv prin dezvoltarea de parteneriate.

Constatarea esențială în urma analizei cadrului normativ de referință este  că în contextul  lipsei unor mecanisme clare de reglementare a antreprenoriatului social  și a susținerii din partea statului,  motivația dezvoltării unor afaceri sociale este destul de redusă. Obținerea statutului de întreprindere socială și de inserție nu oferă în o abordare particularizată din partea statului reieșind din scopul pe care-l promovează o asemenea afacere. O abordare particularizată ar însemna condiții preferențiale la atribuirea unor contracte de achiziții publice, scutiri de taxe, facilitarea unor proceduri administrative (cum ar fi cele de modificare a statutului), consultanță și mentorat în administrarea unor astfel de afaceri.

Cercetarea  este comprehensivă  și a fost realizată pe un eșantion de 1142 populație generală, 109 consumatori ai întreprinderilor sociale, 106 OSC-uri neimplicate în antreprenoriat social,  109 reprezentanți ai întreprinderilor mici și mijlocii, 105 reprezentanți ai autorităților publice.

Întreg studiul îl găsiți aici: https://www.keystonemoldova.md/ro/publications-and-resources/publications/

Studiul a fost realizat  în cadrul proiectului ”Valorificăm potențialul societății civile pentru promovarea și dezvoltarea antreprenoriatul social în Republica Moldova”, implementat de Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Centrul Contact și Keystone Moldova. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de Suedia. Proiectul contribuie la crearea unui ecosistem favorabil dezvoltării antreprenoriatului social în Republica Moldova.

 
Noutăți

Publicat: 22.04.2023   
18 aprilie 2023, New York: Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite (ONU) a adoptat rezoluția „Promovarea economiei sociale și solidare pentru o dezvoltare durabilă” (A/77/L.60). Rezoluția oferă o definiție oficială pentru economia socială și solidară și recunoaște că aceasta poate contribui la realizarea și localizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Grupul operativ interinstituțional al ONU privind economia socială și solidară (UN Inter-Agency Task Force on Social and Solidarity Economy) a declarat că votul a fost un „moment istoric pentru economia socială și solidară”. Citeşte mai mult...
Publicat: 19.04.2023   
Antreprenorii, antreprenoarele și companiile din Republica Moldova, care creează impact pozitiv asupra comunității sau mediului înconjurător, sau doresc să facă o tranziție spre business mai responsabil - sunt invitați la Primul Business Summit al Economiei sociale și verde. Impact Days este prima ediție a conferinței internaționale în Republica Moldova, care unește investitori, antreprenori, factori de decizie, filantropi și alți reprezentanți ai sectorului de investiții. Scopul evenimentului este de a încuraja colaborarea între oamenii implicați într-un ecosistem, pentru investiții cu impact asupra unui viitor mai bun. Citeşte mai mult...
Publicat: 14.04.2023   
Începând cu 1 ianuarie 2022, cu susținerea financiară a Uniunii Europene și cofinanțarea din partea Suediei, Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Centrul Contact și Keystone Moldova implementează proiectul „Valorificăm potențialul societății civile pentru promovarea și dezvoltarea antreprenoriatului social în Republica Moldova”. Proiectul are scopul de a abilita organizațiile societății civile (OSC) din Republica Moldova să se angajeze în crearea și dezvoltarea întreprinderilor sociale care vor contribui la creșterea economică durabilă a comunităților. Citeşte mai mult...
Publicat: 02.03.2023   
Ministerul Economiei informează despre lansarea concursului pentru selectarea membrilor Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social din partea societății civile. Modul de organizare și desfășurare a concursului este stabilit în anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.1165/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social şi a listei genurilor de activitate ce constituie activități de antreprenoriat social. Citeşte mai mult...
Publicat: 17.02.2023   
Programul de granturi are drept scop susținerea organizațiilor societății civile în vederea creării și/sau dezvoltării afacerilor sociale care prin activități specifice de antreprenoriat social își propun să soluționeze o problemă socială, să creeze noi locuri de muncă și oportunități de integrare socială și profesională a persoanelor din grupuri defavorizate, fapt care va contribui ulterior la bunăstarea cetățenilor și a comunităților. Citeşte mai mult...
Publicat: 25.01.2023   
La Anenii Noi a fost deschis un centru de dezvoltare pentru copiii cu vârsta între 3 și 7 ani. Acesta va funcționa după un concept inovativ, care se bazează pe principiul parenting-ului pozitiv, dezvoltarea creativă și dezvoltarea emoțională inteligentă a micuților. Citeşte mai mult...
Publicat: 24.11.2022   
Antreprenoriatul social se dezvoltă tot mai mult în stânga Nistrului. În acest sens a fost creată și Asociația Antreprenorilor Sociali din Tiraspol, care are drept scop susținerea antreprenorilor care își doresc să rezolve probleme ale societății prin afacerile pe care le lansează. Citeşte mai mult...
Publicat: 08.11.2022   
Copii și tinerii din Soroca au la dispoziție un spațiu prielnic pentru instruire și dezvoltare personală, oferit de întreprinderea socială ARA, care a fost lansată recent de Asociația Obștească „ANIMA”. Aceasta este a doua întreprindere socială lansată în cadrul proiectului Fundației Est-Europene „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică durabilă și incluzivă a țării”, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia. Citeşte mai mult...
Publicat: 08.11.2022   
20 de reprezentanți, din patru ONG-uri selectate pentru a dezvolta Centre Regionale de Suport în Afaceri, au finalizat cu succes programul educațional în domeniul antreprenorialului social. Instruirile au fost oferite în cadrul proiectului „Valorificăm potențialul ONG-urilor pentru promovarea și dezvoltarea antreprenoriatului social în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia, fiind implementat de către Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Keystone Moldova și Centrul CONTACT. Citeşte mai mult...
Publicat: 31.10.2022   
Programul de granturi are drept scop susținerea organizațiilor societății civile în vederea creării și/sau dezvoltării afacerilor sociale țintite să creeze locuri de muncă și oportunități de integrare social-profesională a grupurilor vulnerabile, care va contribui ulterior la bunăstarea cetățenilor și a comunităților. Citeşte mai mult...

1 - 10 din 179

         


© 2023 Inițiativa pentru antrepenoriat social în Moldova   |   Site elaborat de Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS