Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Flux RSS    |   Abonare la stiri prin email   |   Contacte


17.04.2024
La Cahul, dezvoltarea și promovarea antreprenoriatului social – parte a Agendei Locale de Business
27.03.2024
Întreprinderea „Ilinca Service” – exemplu de responsabilitate socială la Orhei
26.03.2024
Istorii de succes la HUB-ul Antreprenorilor Sociali. Cum s-au dezvoltat și ce oferă afacerile cu impact Lunapads, Flavorya și Ecodream


 

  


Prima pagină  »  Noutăți
Noutăți
Întreprinderile Sociale – cale în dezvoltarea durabilă a comunităților
Publicat: 27.02.2024   

Ce este o întreprindere socială? Care este rolul unei întreprinderi sociale în rezolvarea
problemelor sociale comunitare? Cum este atribuit statutul de întreprindere socială și cum
funcționează acest mecanism?
 
Acestea sunt câteva întrebări care necesită răspunsuri concrete, rezolvarea situațiilor concrete,
stabilirea unor priorități în depășirea problemelor comunitare prin intermediul inițierii și
dezvoltării antreprenoriatului social.
 
Conform definiției, antreprenoriatul social este un mod de inițiere și dezvoltare a întreprinderilor
cu implicarea reprezentanților grupurilor defavorizate, de prestare a serviciilor sau de producere
a bunurilor în scopuri sociale. O importanță de prim plan este ridicarea gradului de conștientizare
a populației locale în necesitatea funcționării întreprinderilor sociale.
 
! În cadrul proiectului ”Antreprenoriatul Social - punct forte în dezvoltarea durabilă a
comunităților” Asociația pentru Promovarea Antreprenoriatului a lansat, în regiunile țării, instruiri
teoretice și practice pentru studierea întreprinderilor sociale.
 
Astfel, pe parcursul ultimilor două luni au fost organizate patru cicluri de instruire, desfășurate
în localitățile, implicate anterior în tururile informative privind conceptul și importanța
întreprinderilor sociale: or.Taraclia, s.Lozova din rnul Strășeni, or.Dondușeni și s.Țaul din
același raion.
 
La instruiri au participat 44 persoane, inclusiv antreprenori, reprezentați ai adiministrației publice
locale, primari, activiști comunitari, studenți. Din numărul total de participanți 30 au fost femei și
14 bărbați cu vârste cuprinse între 19 și 70 ani. Majoritatea au fost antreprenori (prestatori de
servicii, agricultori, producători), iar 10 au reprezentat administrația publică locală.
Școlarizarea participanților prin training-uri de profil, axate pe domeniile antreprenoriatului social
a fost susținută de un formator și un expert în consultații practice.
 
Au fost acordate informații concrete în domeniul antreprenoriatului social, în generarea și
identificarea ideilor de afaceri sociale, testarea și validarea modelului de afaceri. Trainingurile au fost desfășurate într-o manieră interactivă, au fost elaborate module special pentru aceste grupe.
 
Au fost consultate avantajele întreprinderilor sociale pentru dezvoltarea comunităților.
Participanții au aflat principiile de funcționare a unei întreprinderi sociale și a unei întreprinderi
sociale de inserție, pașii, care trebuie întreprinși, pentru a iniția și a dezvolta asemenea
întreprinderi. Participarea la instruiri a primarilor din satele Sudarca, Horodiște, Briceni din
raionul Dondușeni, comuna Lozova, raionul Strășeni este simbolică, dat fiind rolul atribuit
autorităților publice locale, care are menirea de a acorda suport persoanelor interesate în
inițierea și dezvoltarea întreprinderilor sociale și/sau prestarea unor asemenea servicii. Primarii
au manifestat un interes sporit la subiectul abordat și au inițiat discuții constructive pentru a
clarifica situații concrete. Expertul a venit cu propuneri concrete, a subliniat, că orice problemă,
care urmează a fi rezolvată în comunitate prin intermediul unei întreprinderi sociale necesită
inițial studierea acesteia, identificarea metodelor de soluționare, surselor de finanțare, echipei
de realizare. Foarte importantă este colaborarea administrației locale cu antreprenorii, care își
propun tranșarea problemelor comunitare.
 
Antreprenoriatul social este un factor important al coeziunii sociale și al sustenabilității, care
poate stimula economia locală. Întreprinderiile sociale vor crea locuri de muncă, vor oferi
produse și servicii inovatoare, cu generarea unui impact benefic social - economic, cu generarea
veniturilor în comunitățile rurale, în special pentru persoanele defavorizate.
 
Echipa APA aduce sincere mulțumiri Consiliului raional Dondușeni, Centrului de Excelenţă în
Horticultură şi Tehnologii Agricole din Țaul, Primăriei comunei Lozova din raionul Strășeni,
Consiliului raional și Centrului Cultural pentru Tineret „Vasil Levski” dinTaraclia pentru suportul
acordat în organizarea și desfășurarea sesiunilor de instruire.
 
Activitățile au fost realizate în cadrul proiectului ”Antreprenoriatul Social - punct forte în
dezvoltarea durabilă a comunităților”, implementat de Asociația pentru Promovarea
Antreprenoriatului.
 
Acest proiect este finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia prin intermediul
Fundației Est-Europene. Grantul este implementat în cadrul proiectului ”Valorificăm potențialul
societății civile pentru promovarea și dezvoltarea antreprenoriatul social în Republica Moldova”
implementat de Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Keystone Moldova și Centrul Contact.
 
Acest material a fost produs cu suportul financiar al Uniunii Europene și cofinanțat de Suedia. Conținutul acestuia aparține
AO Asociația pentru Promovarea Antreprenoriatului şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Uniunii Europene și al
Suediei.

 
Noutăți

Publicat: 17.04.2024   
La 11 aprilie, la Cahul, a avut loc ședința Platformei de dialog public-privat în cadrul căreia s-a discutat implementarea și actualizarea Agendei Locale de Business (ALB) 2022-2026, cu introducerea unui capitol nou și anume „Dezvoltarea și promovarea antreprenoriatului social”. Citeşte mai mult...
Publicat: 27.03.2024   
Reprezentanții raioanelor Dondușeni, Edineț, Drochia, instruiți în cadrul proiectului ”Antreprenoriatul Social - punct forte în dezvoltarea durabilă a comunităților”, au vizitat întreprinderea nominalizată și au fost ghidați de administratoarea Aurelia Marandici, care a povestit istoria întreprinderii, performanțele de dezvoltare a atelierului ”Datina” și celui de Îngrijire Corporală, care constituie două componente a Întreprinderii Sociale „Ilinca Service”. Atelierul este vestit prin coaserea vestimentației populare, cu aplicarea broderiilor tradiționale și a altor produse textile, cu utilizarea elementelor de digitalizare în procesul de producere. Citeşte mai mult...
Publicat: 26.03.2024   
Economia socială este domeniul care îmbină performanța economică cu impactul social. Acesta cuprinde antreprenorii sociali și afacerile sociale, și, inclusiv, mulți alți actori care sunt implicați în dezvoltarea sectorului. Afacerile sociale și locale, autoritățile publice locale și naționale, organizațiile de suport, huburile regionale, businessul cu impact, businessul cu responsabilitate socială corporativă, clienții și beneficiarii, fiecare din ei aduc valoare și contribuția sa dintr-o perspectivă nouă pentru dezvoltarea domeniului. Citeşte mai mult...
Publicat: 23.03.2024   
Asociația pentru Promovarea Antreprenoriatului a încheiat cu succes ciclul cursurilor de instruire în domeniul antreprenoriatului social. Pe parcursul instruirilor am răspuns la multe întrebări, cu referire la legislația în vigoare, funcționarea și atribuirea statutului de întreprindere socială, posibilitatea implicării întreprinderilor sociale în depășirea problemelor comunitare, integrarea în aceste întreprinderi a persoanelor din grupurile defavorizate. Citeşte mai mult...
Publicat: 20.03.2024   
În data de 20 martie 2024, Asociatia pentru Drepturile Omului Lex XXI a organizat, la Bălți, Forumul Regional privind abordarea unei poziții mult mai active în dezvoltarea antreprenoriatului social în Republica Moldova. Evenimentul a fost moderat de președinta Asociației pentru Drepturile Omului Lex XXI, doamna Diana Grosu. Citeşte mai mult...
Publicat: 23.02.2024   
Participă la Atelierul de Informare despre Antreprenoriat Social pentru Tineri! Te invităm să te alături evenimentului, unde vom discuta deschis despre problemele sociale din comunitățile noastre și cum putem folosi principiile antreprenoriatului pentru a găsi soluții creative și durabile. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.02.2024   
Sesiunile de instruire se vor desfășura pe parcursul a 3 zile, în intervalul orelor 09:00 – 13:30, după cum urmează: 04, 05 martie și 06 martie 2024, în format mixt (online și fizic la sediul CCI a RM, sala de ședințe, et. 2, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 151, or. Chișinău). Citeşte mai mult...
Publicat: 21.02.2024   
Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI, mun. Bălți - organizație obștească din mun. Bălți planifică realizarea unui Forum cu privire la abordarea unei poziții mult mai active în dezvoltarea antreprenoriatului social în Republica Moldova în data de 20 martie 2024, hotelul VisPas, str. Ștefan cel Mare, mun. Bălți. Citeşte mai mult...
Publicat: 14.02.2024   
Suntem în căutarea participanților care sunt pasionați de antreprenoriatul cu impact și dezvoltarea durabilă, care doresc să-și îmbunătățească cunoștințele și abilitățile în acest domeniu și tind să implementeze acest concept în școlile profesionale, centrele de excelență și colegiile din Republica Moldova. Cursul „Formare de Formatori în domeniul antreprenoriatului social și conceptului *Întreprinderi Sociale Studențești” constă în două module, fiecare având o durată de 3 zile (programul o să fie în limba română). Citeşte mai mult...
Publicat: 09.10.2023   
În decembrie 2022, organizația neguvernamentală „Federația familiilor pentru unificare și pace în lume din Moldova” a deschis în Anenii Noi o afacere socială „Centrul de dezvoltare pentru copii – Poveste”. În cadrul acestui centru, copiii de la 3 la 7 ani au acces la servicii logopedice, arte, lucru manual, pregătirea pentru școală și multe alte activități de dezvoltare personală, iar pentru a asigura oportunități și pentru copiii din familii vulnerabile, inclusiv copii refugiați din Ucraina, în cadrul întreprinderii sociale aceștia vor beneficia gratuit de toate aceste servicii. Citeşte mai mult...

1 - 10 din 193

         


© 2024 Inițiativa pentru antrepenoriat social în Moldova   |   Site elaborat de Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS