Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Flux RSS    |   Abonare la stiri prin email   |   Contacte


13.06.2023
Noi granturi pentru dezvoltarea întreprinderilor sociale acordate cu sprijinul Uniunii Europene și al Suediei
22.04.2023
Moment istoric pentru economia socială: ONU a adoptat Rezoluția privind economia socială și solidară
19.04.2023
Impact Days 2023 - Social & Impact Business Summit la Chișinău


 

  


Prima pagină  »  Despre Noi  »  Prezentare
Prezentare proiect

Antreprenoriatul social reprezintă activitatea continuă de fabricare a producției, executare a lucrărilor sau prestare a serviciilor în scopul obținerii de venituri pentru a fi utilizate în scopuri sociale, inclusiv pentru prestarea serviciilor sociale.

Scopul antreprenoriatului social este soluționarea unor probleme sociale și creșterea gradului de ocupare a persoanelor aparținând grupurilor defavorizate.

Antreprenoriatul social contribuie la creșterea incluziunii sociale, crearea de locuri de munca, implicarea persoanelor aparținând grupurilor defavorizate în activități economice și facilitarea accesului acestora la resursele și serviciile sociale.

Antreprenoriatul social are următoarele obiective:

 • producerea de bunuri și/sau prestarea de servicii care contribuie la bunăstarea comunităţii sau a membrilor acesteia;
 • promovarea, cu prioritate, a unor activităţi care pot genera sau asigura locuri de muncă pentru încadrarea persoanelor aparținând grupurilor defavorizate;
 • dezvoltarea unor programe eficiente de formare dedicate persoanelor din grupurile defavorizate;
 • dezvoltarea serviciilor sociale pentru creşterea capacităţii de inserţie pe piaţa muncii a persoanelor din grupurile defavorizate;
 • implicarea indivizilor în dezvoltarea durabilă a comunităților locale;
 • dezvoltarea unei societăți incluzive și a responsabilității sociale;
 • permutarea accentului de pe asistența socială pe promovarea practicilor de incluziune socială, transformând astfel persoanele defavorizate din consumatori de resurse în generatori de valoare.

Activitatățile de antreprenoriat social sunt realizate de întreprinderile sociale.

Antreprenoriatul social are la bază următoarele principii:

 1. prioritate acordată individului şi obiectivelor sociale faţă de obţinerea de profit;
 2. urmărirea interesului general, intereselor unei colectivităţi şi/sau unor interese personale nepatrimoniale;
 3. asociere liberă şi deschisă în formele de organizare;
 4. control democratic asupra activităţilor exercitat de membrii întreprinderii;
 5. drept egal de vot al membrilor, independent de aportul de capital sau de valoarea cotizaţiilor, cu excepţia cazului fundaţiilor care desfăşoară activităţi economice;
 6. autonomia de gestiune şi independenţa faţă de autorităţile publice;
 7. organizare de sine-stătătoare, prin statutul de persoană juridică;
 8. independenţa faţă de domeniul public, prin calitatea de persoane juridice de drept privat;
 9. nedistribuirea/distribuirea limitată a profitului.


Prima pagină  »  Despre Noi  »  Prezentare

         


© 2023 Inițiativa pentru antrepenoriat social în Moldova   |   Site elaborat de Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS