Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Flux RSS    |   Abonare la stiri prin email   |   Contacte


07.06.2024
Recunoașterea impactului și durabilitatea afacerilor sociale în cadrul evenimentului „Gala Businessului Moldovenesc”
18.05.2024
Oportunitate pentru tinerii antreprenori. Programul Social Impact Award oferă mentorat și finanțare pentru ideile de afaceri sociale
17.05.2024
Apel de suport financiar și non-financiar pentru Instituții de Învățământ - Lansați o activitate de antreprenoriat social în școala profesională!


 

  


Prima pagină  »  Advocacy  »  Platforma pentru Antreprenoriat Social
Platforma pentru Antreprenoriat Social

PLATFORMA PENTRU DEZVOLTAREA ANTREPRENORIATULUI SOCIAL ÎN MOLDOVA

Platforma pentru dezvoltarea antreprenoriatului social în Republica Moldova a început activitatea sa în iulie 2021 și va implementa activități de advocacy pentru politici în domeniul dezvoltării antreprenoriatului social, pentru promovarea conceptului de antreprenoriat social la nivel național și promovarea intereselor antreprenorilor sociali.

OBIECTIVE PENTRU 2021-2022:

 1. Crearea și dezvoltarea Platformei pentru dezvoltarea antreprenoriatului social.
 2. Elaborarea și implementarea agendei de advocacy pentru politici mai incluzive în domeniul dezvoltării antreprenoriatului social.
 3. Creșterea vizibilității și recunoașterii sectorului antreprenoriatului social, prin implicarea diverșilor actori la evenimente publice. 

CUM POT DEVENI MEMBRU?

Membru al platformei poate deveni: orice întreprindere socială; întreprindere socială de inserție; SRL (Societate cu Răspundere Limitată); ONG (Organizația Non-Guvernamentală sau persoană fizică. Aceștia pot dobândi calitatea de membru al Platformei pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Social dacă sunt realizate următoarele criterii:

 • Activează în domeniul sau au legătură cu domeniul Antreprenoriatului Social;
 • Sunt structuri apolitice;
 • Asumă responsabilitatea de a participa activ în cadrul platformei și de a contribui la realizarea Scopului și obiectivelor platformei pentru dezvoltarea Antreprenoriatului Social.

Persoanele fizice sau juridice vor depune către Secretariatul Platformei o cerere tipizată de aderare la Platforma pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Social în Republica Moldova. Cererea de aderare va fi examinată și supusă votului la următoare ședință a Consiliului Platformei. Calitatea de membru al Platformei se va obține prin votul majorității Consiliului.

CARE SUNT DREPTURILE MEMBRULUI?

 • De a participa la activitățile organizate de Platformă;
 • De a veni cu propuneri, opinii, concluzii asupra subiectelor aflate în dezbatere;
 • De a propune proiecte de declarații, apeluri sau comunicate tematice;
 • De a beneficia de activități/oportunități de instruire în cadrul Platformei;
 • De a propune și de a participa la elaborarea documentelor platformei.

Mai multe detalii poți găsi în Regulamentul platformei AICI.

ACTIVITĂȚILE REALIZATE ÎN 2021-2023: 

27 de persoane și organizații au aderat în calitate de membrii și membre la Platforma pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Social în Moldova și 5 organizații fac parte din Consiliul PDAS;

4 Adunări Generale cu membrii și membre se organizează anual; 

Agenda de Advocacy și Planul de implementare au fost create și publicate:

Am depus Documentul de poziție la Legea nr. 205 din 06.12.2021 Bugetul de Stat pentru anul 2022 la Parlament și autoritățile de resort:

Am organizat Forumul Antreprenoriatului Social pentru comunitatea domeniului de economie socială. 

Am elaborat un document important strategic pentru domeniul întreg - CARTEA ALBĂ - CU RECOMANDĂRILE PENTRU ADVOCARE ÎN ANTREPRENORIAT SOCIAL și economie socială. 

Am organizat LABORATORUL DE POLITICI - un șir de evenimente de networking și discuții pentru mai mulți actori din domeniul economiei sociale. Ca rezultat - un set de RECOMANDĂRI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ȘI DEZVOLTAREA ECOSISTEMULUI DE ANTREPRENORIAT SOCIAL ÎN REPUBLICA MOLDOVA. 

Am organizat în parteneriate cu alți actori din domeniu 2 evenimente mari: GALA ANTREPRENORIATULUI SOCIAL cu decernarea PREMIULUI PENTRU ANTREPRENORI SOCIALI ȘI CU IMPACT în 2022 și IMPACT DAYS (primul Business Summit de Economie Socială și Verde în Republica Moldova) în 2023.

Platforma pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Social face parte și din Grupul de lucru adhoc pe Antreprenoriat Social la Consiliul Economic pe lângă Prim-Ministrul Republicii Moldova din 2023. 


CONTACTE

 • Sergiu Gurău, Președintele Platformei +373 796 41 243 / sergiu.gurau@gmail.com
 • Laurențiu Racu, Asistentul Platformei +373 688 14 416 / laurentiu.racu@ecovisio.org  
 • Daniela Gurschi, +373 697 59 859 / 

Platforma pentru dezvoltarea antreprenoriatului social în Moldova este realizată de „HUB-ul Antreprenorilor Sociali”, lansat de AO EcoVisio, cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Uniunea Europeană și Suedia.

 Prima pagină  »  Advocacy  »  Platforma pentru Antreprenoriat Social

         


© 2024 Inițiativa pentru antrepenoriat social în Moldova   |   Site elaborat de Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS