Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Flux RSS    |   Abonare la stiri prin email   |   Contacte


13.06.2023
Noi granturi pentru dezvoltarea întreprinderilor sociale acordate cu sprijinul Uniunii Europene și al Suediei
22.04.2023
Moment istoric pentru economia socială: ONU a adoptat Rezoluția privind economia socială și solidară
19.04.2023
Impact Days 2023 - Social & Impact Business Summit la Chișinău


 

  


Prima pagină  »  Resurse  »  Legislație
Legislație

 

Legea nr. 223 privind modificarea şi completarea unor acte legislative, votată în lectură finală la 02.11.2017 de către Parlamentul Republicii Moldova, publicată în Monitorul Oficial nr. 411-420 la 24.11.2017 și în vigoare din 24.05.2018. Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi se completează cu Capitolul VI, indice 1: Antreprenoriatul social și întreprinderea socială.

 

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1165 din 28.11.2018 cu privire la aprobarea:

  • Listei genurilor de activitate ce constituie activități de antreprenoriat social (Anexa nr. 1);
  • Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social (Anexa nr. 2);
  • Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a concursului privind selectarea membrilor Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social din rîndul reprezentanților societății civile (Anexa nr. 3).

 

Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei (CAEM-2), Ordinul Biroului Naţional de Statistică nr. 28 din 07 mai 2019, în aplicare din 07 mai 2019.

 

Măsuri de sprijin pentru întreprinderile sociale:

1. Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice:

  • Articolul 6 Regimul special al contractelor de achiziții
  • Articolul 59 Achiziții sociale și a altor servicii specifice
  • Articolul 72 Principiile de atribuire a contractului de achiziții publice

2. Regulamentul privind subvenționarea locurilor de muncă, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 49 din 29.04.2021;

3. Proceduri privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 1276 din 26.12.2021:

  • Procedura de formare profesională a șomerilor prin cursuri de calificare, recalificare, perfecționare și specializare;
  • Procedura de instruire la locul de muncă în cadrul unității;
  • Procedura de desfășurare a stagiului profesional;
  • Procedura de subvenționare a locurilor de muncă;
  • Procedura de acordare a subvențiilor pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități;
  • Procedura de reabilitare profesională a persoanelor cu dizabilități;
  • Procedura de acordare a consultanței, asistenței și sprijinirii pentru inițierea unei afaceri;
  • Procedura de susținere a proiectelor de inițiative locale;
  • Procedura de stimulare a mobilității forței de muncă;
  • Procedura de angajare asistată a persoanelor cu dizabilități.

Mai multe detalii găsiți pe pagina web: www.angajat.md

Material de suport (descarcă) utilizat în cadrul sesiunii de informare "Măsuri de sprijin pentru întreprinderile sociale: subvenționarea locurilor de muncă", organizată online la data de 07 octombrie 2021 în cadrul proiectului „EU4Youth – Valorificarea potențialului tinerilor antreprenori sociali din Republica Moldova și Ucraina”.

 

 

Proiectul Programului Național de Finanțare și Mentorat pentru Întreprinderile SocialePrima pagină  »  Resurse  »  Legislație

         


© 2023 Inițiativa pentru antrepenoriat social în Moldova   |   Site elaborat de Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS